Capacent Holding - Delårsrapport för januari - september 2017

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - september 2017.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Capacent den 29 september 2017

Den extra bolagsstämman beslutade att införa Incitamentsprogram 2017/2019 genom

a) emission av högst 271 560 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Capacent AB, och

b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i Capacent Holding AB (publ) eller dess dotterbolag.


Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Capacent Holding AB (publ), org.nr 556852-5843, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 29 september 2017 klockan 09.00 i bolagets lokaler på Hamngatan 15 i Stockholm.


Styrelsen i Capacent föreslår nytt incitamentsprogram

Styrelsen i Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") föreslår att en extra bolagsstämma beslutar om införandet av ett incitamentsprogram för åren 2017-2019 genom att Bolaget genomför en emission av teckningsoptioner samt att bolagsstämman godkänner överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i Bolaget eller dess dotterbolag.Capacent Holding - Delårsrapport för januari - juni 2017

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - juni 2017.

April-Juni 2017

 • Omsättningen för perioden uppgick till 52,4 MSEK, en ökning med 27,2 procent jämfört med samma period föregående år. Justerat för förvärv minskade omsättningen med 19,8 procent.
 • EBITDA för perioden uppgick till 1,2 MSEK (4,7)
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 0,7 MSEK (4,6) 
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 0,6 MSEK (4,7)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,1 SEK (1,3)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -3,7 MSEK (6,3)
 • Utdelning har utbetalats med 8,1 MSEK (13,2)

Januari-Juni 2017

 • Omsättningen för perioden uppgick till 95,5 MSEK, en ökning med 18,4 procent jämfört med samma period föregående år. Justerat för förvärv minskade omsättningen med 18,4 procent.
 • EBITDA för perioden uppgick till 0,5 MSEK (8,9)
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -0,3 MSEK (8,7)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till -0,5 MSEK (8,8)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,2 SEK (2,4)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 2,1 MSEK (6,2)
 • Utdelning har utbetalats med 8,1 MSEK (13,2)

Capacent vågar vägra anställning genom nya dotterbolaget Dividuals AB

En förändrad attityd till att ha en fast anställning innebär nya möjligheter för konsultbranschen. Capacent väljer att starta dotterbolaget dividuals för att dra fördel av de nya förutsättningarna och få ökade möjligheter att åta sig ännu fler komplexa projekt.


Capacent Holding - Delårsrapport för januari - mars 2017

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden jan-mars 2017.


Kommuniké från årsstämma

På årsstämman i Capacent Holding AB (publ) den 31 mars 2017 beslutades följandeFölj oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: