Brocc Bonds 2 AB (publ) - Påbörjar skriftligt förfarande

Brocc Bonds 2 AB (publ) ("Bolaget") har instruerat agenten för Bolagets upp till SEK 150,000,000 säkerställda obligationslån med ISIN SE0011415207 ("Obligationerna") att påbörja ett skriftligt förfarande där Bolaget ber obligationsinnehavarna om tillstånd att ändra de allmänna villkoren för Obligationerna för att möjliggöra en eventuell överlåtelse av emittenten till Mazeloten 126 AB (under namnändring till Blue Lion Holding AB) utan att det utgör ett "Change of Control Event" eller ett brott mot obligationsvillkoren.

Agenten kommer att skicka ut meddelandet om det skriftliga förfarandet till samtliga obligationsinnehavare den 6 maj 2019. Tiden för det skriftliga förfarandet kommer att inledas den 10 maj 2019 och avslutas senast den 3 juni 2019. För att en person ska kunna delta i det skriftliga förfarandet måste de formella kriterierna per den 10 maj 2019 vara uppfyllda. Det innebär att en person antingen måste vara direktregistrerad ägare eller förvaltare till en eller flera Obligationer på ett värdepapperskonto registrerat hos Intertrust (Sweden) AB.

Kallelsen gällande skriftligt förfarande finns på bolagets hemsida (www.brocc.se/investor-relations/brocc-bonds-2/) och på Stamdata (www.stamdata.com).

Stockholm 6 maj 2019

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Thim, vd Brocc Bonds 2
Telefon: 070 734 78 93
Email: andreas.thim@brocc.se 

Information:
Denna information är sådan information som Brocc Bonds 2 AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2019 kl. 17:00 CEST.

Nerladdningsbara filer


SUPPLEMENT TO PREVIOUSLY POSTED PRESS RELEASE ON JUNE 30 NOW INCLUDING THE 2019 ANNUAL REPORT. ALL OTHER INFORMATION IS UNCHANGED.

Due to the delayed publication of the annual report for the financial year 2019 for Brocc Bonds 2 AB (publ), the company wishes to leave the following comment.Brocc Bonds 2 AB (PUBL) notice of outcome

The outcome of the vote in the written procedure regarding the changes in terms and conditions for Brocc Bonds 2 (ISIN SE0011415207) is now complete.


Extension of deadline with respect to Brocc Bonds 2 AB (publ)'s written procedure

Extension of deadline with respect to Brocc Bonds 2 AB (publ)'s written procedure initiated 9 December 2019 to amend the terms and conditions for its SEK 150,000,000 senior secured bonds with ISIN: SE0011415207
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted