Aktieägarna i Bråviken Logistik AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 1 oktober 2019

Aktieägarna i Bråviken Logistik AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 1 oktober 2019 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.Bråviken Logistik AB (publ) bokslutskommuniké 2018/2019

Styrelsen lämnar förslag till årsstämman om oförändrad utdelning med 2 kr per aktie per kvartal


Kallelse till årsstämma i Bråviken Logistik AB

Aktieägarna i Bråviken Logistik AB (publ) 

kallas härmed till årsstämma den 2 oktober 2018
klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.


Årsredovisning för perioden juli 2017 - juni 2018

Härmed publiceras Bråviken Logistik AB årsredovisning för perioden juli 2017 - juni 2018.


Bokslutskommuniké för perioden juli 2017 - juni 2018

Hyresintäkter för perioden 2017-07-01 till 2018-06-30 uppgick till 96 548 (18 599*) tkr.

Driftnetto för perioden 2017-07-01 till 2018-06-30 uppgick till 92 370 (17 815*) tkr.

Resultat för perioden 2017-07-01 till 2018-06-30 uppgick till 71 616 (5 139*) tkr.

Koncernen hade per 2018-06-30 likvida medel om 59 521 tkr.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår per 2018-06-30 till 1 537 000 tkr.

Koncernens eget kapital per 2018-06-30 om 580 086 tkr ger en soliditet på 36,1 %.

* Avser perioden 21 april tom 30 juni 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär