Botnia Exploration påbörjar listbyte till Nasdaq First North

Dagens kallelse till extra bolagsstämma är inledningen på arbetet med Botnia Exploration Holding ABs (publ) ("Botnia") listbyte från AktieTorget till Nasdaq First North. Ett av de krav som Nasdaq ställer på bolag noterade på First North är att kursen ska vara minst 50 eurocent eller motsvarande belopp i svenska kronor. Då Botnias nuvarande kurs är lägre än 50 eurocent genomför Botnia en omvänd split för att detta krav ska uppfyllas.

Botnia planerar att inom de närmaste veckorna ha ett s.k. uppstartsmöte med Nasdaq och ambitionen är att då kunna presentera en indikativ tidplan för när handel på Nasdaq First North kan inledas.

- Anledningen till att vi har beslutat om ett listbyte är vår positiva utveckling i Vindelgranseleområdet och vikten av att öka exponeringen både mot den nationella och den globala marknaden. Nasdaq är ett internationellt erkänt varumärke och guld har ett stort globalt intresse. Vår långsiktiga ambition är att fortsätta den positiva utvecklingen av Botnia för att i framtiden kunna tas upp på någon av de större börserna och då är det ett naturligt steg att påbörja samarbetet med Nasdaq redan nu, säger Bengt Ljung, VD på Botnia Exploration.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Botnia och kommer att agera som Certified Adviser för Bolaget på First North. Hamilton Advokatbyrå är legal rådgivare till Botnia. 

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD - Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 705 431605
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2017.

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.

Botnia Exploration har beslutat om ny VD från 1 januari 2018

Botnia Exploration Holding AB (publ) har beslutat om ny VD från 1 januari 2018 (AktieTorget: BOTX). Botnias grundare och VD sedan starten, Bengt Ljung, har aviserat att han kommer att avgå som VD för Botnia Exploration den 31 december 2017. Anledningen är att Bengt har uppfyllt de personliga delmål han satt med bolaget och att det är dags för någon annan att leda Botnia in i framtiden. Ny VD från och med 1 januari 2018 blir Thomas Ljung.


Botnia Exploration påbörjar listbyte till Nasdaq First North

Dagens kallelse till extra bolagsstämma är inledningen på arbetet med Botnia Exploration Holding ABs (publ) ("Botnia") listbyte från AktieTorget till Nasdaq First North. Ett av de krav som Nasdaq ställer på bolag noterade på First North är att kursen ska vara minst 50 eurocent eller motsvarande belopp i svenska kronor. Då Botnias nuvarande kurs är lägre än 50 eurocent genomför Botnia en omvänd split för att detta krav ska uppfyllas.


Kallelse till extra bolagsstämma i Botnia Exploration Holding

Aktieägarna i Botnia Exploration Holding AB (publ), 556779-9969, kallas till extra bolagsstämma den 11 oktober 2017 kl. 10.00 i Erik Penser Bank ABs lokaler, belägna på Apelbergsgatan 27 i Stockholm.


Länsstyrelsen beviljar Botnia Exploration förlängning av tidsram för provbrytningsarbeten

Länsstyrelsen i Västerbotten har ändrat villkoret gällande tidsram när provbrytningsarbeten får ske från "Provbrytning får endast ske under månaderna juni, juli och augusti" till "Provbrytning får endast ske under månaderna juni, juli, augusti och september".


Botnia Exploration Delårsrapport januari -- juni 2017

Kvartalet april -- juni 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
  • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 365 (-1 239).
  • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 515 (-1 299).
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,02 (-0,01).

Halvåret januari -- juni 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
  • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -2 861 (-2 529).
  • Resultat efter skatt uppgick till kSEK -3 124 (-2 641).
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,03 (-0,03).

Provbrytningen i Fäbodtjärn i full sving

Som tidigare informerats i pressmeddelande den 10 juli 2017 har Botnia Exploration och Boliden Rönnskär tecknat ett avtal om leverans av kvarts från provbrytning av den guldrika kvartsmineraliseringen i Fäbodtjärn, Vindelgransele. Målsättningen är att bryta kvartsen som är en viktig råvara i Boliden Rönnskärs smältverksprocess.


Guldfeber - Sveriges Radio P4 rapporterar på plats

Just nu pågår provbrytning i Vindelgransele med förhoppning att en ny guldgruva kan öppna redan nästa år.


Flaggningsmeddelande

Botnia Exploration Holding AB har under våren genomfört en företrädesemission. Deltagare i företrädesemissionen var Need Invest AB som varit aktieägare i Botnia under många år. Need Invest har efter emissionen köpt ytterligare aktieposter i Botnia och äger nu 13 146 517 aktier i Botnia Exploration Holding AB vilket motsvarar 11,36 % procent av aktierna.


Provbrytningen har startat

Bästa aktieägare!
Provbrytningen påbörjades onsdagen den 19 juli 2017.


Botnia Exploration tecknar avtal med Boliden om fortsatta tester vid Rönnskär

Som tidigare informerats i pressmeddelande den 23 mars 2017 har framgångsrika tester av cirka 20 ton guldförande kvartsblock utförts i Boliden Rönnskärs smältverksprocess. Testerna har varit så positiva att företagen nu avtalat om fortsatta tester med större kvantiteter, cirka 8 000-10 000 ton. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: