Delårsrapport juli 2018 - mars 2019

Perioden, juli 2018 - mars 2019

- Intäkterna uppgick till 36 111 tkr (35 480)
- Driftnettot uppgick till 34 616 tkr (34 063) resulterande i en överskottsgrad på 95,9 % (96,0)
- Förvaltningsresultatet uppgick till 24 503 tkr (21 664)
- Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 794 000 tkr (751 000)
- Resultat efter skatt uppgick till 23 684 tkr (19 571) motsvarande 10,7 kr per aktie (8,8)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 22 632 tkr (32 136)
- Räntetäckningsgraden uppgick till 4,0 ggr (2,9) och belåningsgraden till 62,6 % (67,9)
- EPRA NAV per aktie uppgick till 138,9 kr (117,3)

Kvartalet januari-mars 2019

- Intäkterna uppgick till 12 216 tkr (11 951)
- Driftnettot uppgick till 11 706 tkr (11 470), resulterande i en överskottsgrad på 95,8 % (96,0)
- Förvaltningsresultatet uppgick till 8 417 tkr (7 386)
- Resultat efter skatt uppgick till 8 367 tkr (7 341) motsvarande 3,8 kr per aktie (3,3)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8 309 tkr (10 463)
- Räntetäckningsgraden uppgick till 4,1 ggr (3,0) och belåningsgraden till 62,6 % (67,9)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR kontakt, Bosjö Fastigheter AB (publ)
Telefon: +46 (0) 8 402 53 94
sara.williamson@paretosec.com 

Ulf Attebrant, verkställande direktör, Bosjö Fastigheter AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 70 220 15 84
ulf.attebrant@paretosec.com 

Information:

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bosjö Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2019.
För ytterligare information besök www.bosjofastigheter.se 

Bosjö Fastighets AB i korthet

Bosjö Fastigheter äger sedan april 2016 fastigheten Vindtyget 1 i Borås. Fastigheten är fullt uthyrd med långa hyresavtal till Nordens ledande e-handelsföretag Ellos Group med bolagen Ellos, Jotex, Stayhard och Homeroom. Fastigheten ligger i Viareds Företagspark  i Borås som är en del av Göteborgsregionen -Sveriges högst rankade logistikregion under flera år. 

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär