Bonäsudden Holding AB (publ) Halvårsrapport januari - juni 2019

Perioden januari - juni 2019

- Hyresintäkterna uppgick till 20 371 tkr (20 383)
- Driftnettot uppgick till 12 596 tkr (13 440), resulterande i en överskottsgrad på 61,8 % (65,9)
- Förvaltningsresultatet uppgick till 11 446 tkr (6 563)
- Resultat efter skatt uppgick till 35 496 tkr (22 778) motsvarande 21,1 kr per aktie (13,6)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7 052 tkr (6 175)
- Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 584 000 tkr (567 400)
- Räntetäckningsgraden uppgick till 2,4 (2,5) och belåningsgraden till 63,7 % (65,6)
- EPRA NAV uppgick till 139,3 kr (119,7)

27 augusti 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Åsa Ohlström, VD, +46 70 698 42 62
Johan Åskogh, Business Manager, +46 8 402 53 81, johan.askogh@paretosec.com
Sara Williamson, IR kontakt, +46 8 402 53 94, sara.williamson@paretosec.com

Bonäsudden Holding AB (publ) i korthet

Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger 20 fastigheter i Linköping med omnejd. Bolaget bildades i september 2014 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 35 200 kvadratmeter, fördelat över 20 fastigheter och är idag i allt väsentligt fullt uthyrt. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och landsting) utgör ca 37 % av hyresintäkterna och ca 55 % kommer från beståndets 312 hyresrättslägenheter. Resterande andel är intäkter från kontor, butiker, förråd och parkering. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och FNCA är Certified Adviser till bolaget (Mejl: info@fnca.se samt Tel + 46 8 528 00 399). Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North sedan den 3 juli 2015. För mer information om Bonäsudden, besök www.bonasudden.se.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bonäsudden Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2019.

För mer information gällande Bonäsudden Holding AB (publ), vänligen besök www.bonasudden.se 


Rättelse: Kommuniké från årsstämma den 28 mars 2019 i Bonäsudden Holding AB (publ)

Rättelsen avser kommunikén som offentliggjordes den 28 mars 2019 kl 16:35 som felaktigt angav avstämningsdagarna följda med år 2018. Rätt år är 2019.


Kommuniké från årsstämma den 28 mars 2019 i Bonäsudden Holding AB (publ)

Vid årsstämma den 28 mars 2019 i Bonäsudden Holding AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut:Kallelse till årsstämma i Bonäsudden Holding AB (publ)

Aktieägarna i Bonäsudden Holding AB (publ), org. nr. 556984-4557, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 mars 2019 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.
Kommuniké från årsstämma den 26 mars 2018 i Bonäsudden

Vid årsstämma den 26 mars 2018 i Bonäsudden Holding AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut:


Kallelse till årsstämma i Bonäsudden Holding

Aktieägarna i Bonäsudden Holding AB (publ), org. nr. 556984-4557, kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 mars 2018 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.


Bokslutskommuniké för 2017

Styrelsen föreslår en utdelning om 7,6 kr per aktie


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär