Bokslutskommuniké 2017

God efterfrågan

 • Faktureringen uppgick till 968 Mkr (887) i kvartalet och till 3 971 Mkr (3 527) under året.
 • Resultatet efter finansnetto var 123 Mkr (113) under kvartalet och 517 Mkr (447) under året.
 • Vinsten per aktie var 3,07 kr (2,48) under kvartalet och 12,89 kr (10,87) under året.
 • Kassaflödet efter investeringar var 68 Mkr (30) under kvartalet och 187 Mkr (174) under året.
 • Nettoskuldsättningsgraden var 20 procent (16).
 • Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning på 9,50 kr per aktie.

Nytt antal röster i Beijer Alma AB

Antalet röster i Beijer Alma AB har under november månad förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 5 000 A-aktier till 5 000 B-aktier. Omvandlingen har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2015.


Henrik Perbeck ny vd från 5 mars 2018

Som tidigare meddelats har Henrik Perbeck utsetts till ny vd och koncernchef i Beijer Alma. Datum för hans tillträde har fastställts till 5 mars 2018.


Delårsrapport januari-september 2017

Oförändrat resultat

 •  Faktureringen uppgick till 880 Mkr (840) i kvartalet och till 3 003 Mkr (2 640) under perioden januari- september. · Resultatet efter finansnetto var 110 Mkr (109) under kvartalet och 394 Mkr (334) under perioden januari-september.
 • Vinsten per aktie var 2,73 kr (2,75) under kvartalet och 9,82 kr (8,40) under perioden januari- september.
 • Kassaflödet efter investeringar var 156 Mkr (53) under kvartalet och 118 Mkr (144) under perioden januari-september. Nettoskuldsättningsgraden var 25 procent (19).

Delårsrapport januari-juni 2017

Fortsatt stark efterfrågan

 • Faktureringen uppgick till 1 064 Mkr (898) i kvartalet och till 2 123 Mkr (1 800) under första halvåret.
 • Resultatet efter finansnetto var 147 Mkr (117) under kvartalet och 285 Mkr (224) under första halvåret.
 • Vinsten per aktie var 3,66 kr (2,95) under kvartalet och 7,09 kr (5,65) under första halvåret.
 • Kassaflödet efter investeringar var 61 Mkr (93) under kvartalet och -38 Mkr (91) under första halvåret.
 • Stark balansräkning, nettoskuldsättningsgraden var 35 procent.

Delårsrapport januari-mars 2017

Bästa kvartalet hittills

 • Faktureringen uppgick till 1 059 Mkr (902).
 • Resultatet efter finansnetto var 138 Mkr (107). Resultatet belastas med engångskostnader avseende vd-byte på 16 Mkr.
 • Vinsten per aktie var 3,43 kr (2,69).
 • Kassaflödet efter investeringar exklusive företagsförvärv var -25 Mkr (-2).
 • Bertil Persson, vd och koncernchef, kommer att lämna sin anställning under året

Beijer Tech köper Svenska Brandslangsfabriken

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har förvärvat Svenska Brandslangsfabriken AB (Svebab) med tillverkning av brandslang i Skene utanför Göteborg. Förutom brandslang säljer bolaget kompletterande produkter. Branschen karaktäriseras av mycket höga kvalitetskrav beroende på den extrema och farliga situation som råder vid brandbekämpning. Svebab, som har tillverkat brandslang sedan 1930-talet, är marknadsledande och den enda svenska producenten. Bolagets omsättning uppgår till ca 40 Mkr med god lönsamhet och exportandelen är 20 procent.


Årsstämma i Beijer Alma

REFERAT FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS, BERTIL PERSSON, ANFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Under inledningen av 2017 har efterfrågan varit stark för koncernen som helhet. Bäst utveckling har Lesjöfors, där framför allt försäljningen av chassifjädrar ökar efter ett något svagare 2016. Även Industrifjädrar visar god tillväxt. I Habia ökar försäljningen av kabel till basstationsantenner kraftigt. I övriga kundsegment är utvecklingen något svagare, framför allt på grund av lägre fakturering inom kärnkraft. I Beijer Tech påverkas lönsamheten positivt av de åtgärder som gjordes under förra året.

Sammantaget är förutsättningarna gynnsamma och det gör att både fakturering och resultat bör förbättras det första kvartalet jämfört med motsvarande period förra åretNy vd i Beijer Alma under 2017

Efter 17 år lämnar Bertil Persson som vd och koncernchef i Beijer Alma. Rekryteringen av ny vd inleds nu. Bertil Persson kvarstår i sin roll under rekryteringsperioden.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: