Delårsrapport januari-juni 2017

Fortsatt stark efterfrågan

 • Faktureringen uppgick till 1 064 Mkr (898) i kvartalet och till 2 123 Mkr (1 800) under första halvåret.
 • Resultatet efter finansnetto var 147 Mkr (117) under kvartalet och 285 Mkr (224) under första halvåret.
 • Vinsten per aktie var 3,66 kr (2,95) under kvartalet och 7,09 kr (5,65) under första halvåret.
 • Kassaflödet efter investeringar var 61 Mkr (93) under kvartalet och -38 Mkr (91) under första halvåret.
 • Stark balansräkning, nettoskuldsättningsgraden var 35 procent.

Delårsrapport januari-mars 2017

Bästa kvartalet hittills

 • Faktureringen uppgick till 1 059 Mkr (902).
 • Resultatet efter finansnetto var 138 Mkr (107). Resultatet belastas med engångskostnader avseende vd-byte på 16 Mkr.
 • Vinsten per aktie var 3,43 kr (2,69).
 • Kassaflödet efter investeringar exklusive företagsförvärv var -25 Mkr (-2).
 • Bertil Persson, vd och koncernchef, kommer att lämna sin anställning under året

Beijer Tech köper Svenska Brandslangsfabriken

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har förvärvat Svenska Brandslangsfabriken AB (Svebab) med tillverkning av brandslang i Skene utanför Göteborg. Förutom brandslang säljer bolaget kompletterande produkter. Branschen karaktäriseras av mycket höga kvalitetskrav beroende på den extrema och farliga situation som råder vid brandbekämpning. Svebab, som har tillverkat brandslang sedan 1930-talet, är marknadsledande och den enda svenska producenten. Bolagets omsättning uppgår till ca 40 Mkr med god lönsamhet och exportandelen är 20 procent.


Årsstämma i Beijer Alma

REFERAT FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS, BERTIL PERSSON, ANFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Under inledningen av 2017 har efterfrågan varit stark för koncernen som helhet. Bäst utveckling har Lesjöfors, där framför allt försäljningen av chassifjädrar ökar efter ett något svagare 2016. Även Industrifjädrar visar god tillväxt. I Habia ökar försäljningen av kabel till basstationsantenner kraftigt. I övriga kundsegment är utvecklingen något svagare, framför allt på grund av lägre fakturering inom kärnkraft. I Beijer Tech påverkas lönsamheten positivt av de åtgärder som gjordes under förra året.

Sammantaget är förutsättningarna gynnsamma och det gör att både fakturering och resultat bör förbättras det första kvartalet jämfört med motsvarande period förra åretNy vd i Beijer Alma under 2017

Efter 17 år lämnar Bertil Persson som vd och koncernchef i Beijer Alma. Rekryteringen av ny vd inleds nu. Bertil Persson kvarstår i sin roll under rekryteringsperioden.


Årsstämma i Beijer Alma

Aktieägarna i Beijer Alma AB (publ) (556229-7480) kallas härmed till årsstämma onsdagen 29 mars 2017, klockan 18.00, i Stora Salen, Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1, Uppsala.


Bokslutskommuniké 2016

Stark avslutning på året

 • Nettoomsättningen uppgick till 887 Mkr (841) under kvartalet och 3 528 Mkr (3 522) under helåret.
 • Resultatet efter finansnetto var 113 Mkr (113) under kvartalet och 447 Mkr (467) under året.
 • Vinsten per aktie var 2,48 kr (2,91) under kvartalet och 10,87 kr (11,74) under året.
 • Kassaflödet efter investeringar exklusive företagsförvärv var 69 Mkr (82) under kvartalet och 252 Mkr (252) under helåret.
 • Nettoskulden var 313 Mkr (194) per balansdagen.
 • Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning på 9,50 kr.
 • Lesjöfors förvärvade i december fjädertillverkaren Spiralspecialisten.

Lesjöfors förvärvar Spiralspecialisten

Beijer Almas dotterbolag Lesjöfors förvärvar Spiralspecialisten AB, ett företag som producerar kundanpassade fjädrar till verkstadsindustrin i norra Europa och har sin tillverkning i Tyresö. Bolagets fakturering uppgår till 45 Mkr med god lönsamhet. Spiralspecialisten har god riskspridning på kunder och artiklar.


Delårsrapport januari - september 2016

Stabil efterfrågan

 • Nettoomsättningen uppgick till 840 Mkr (839) under kvartalet och 2 640 Mkr (2 681) under perioden januari-september.
 • Resultatet efter finansnetto var 109 Mkr (116) under kvartalet och 334 Mkr (352) under januari- september.
 • Vinsten per aktie var 2,75 kr (2,90) under kvartalet och 8,40 kr (8,83) under januari-september.
 • Kassaflödet efter investeringar var 53 Mkr (115) under kvartalet och 144 Mkr (169) under januari- september.
 • Nettoskulden var 345 Mkr (287) per 30 september.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: