Awardit AB (publ) har ingått återförsäljaravtal med Convenient Card i Sverige AB avseende Zupergift

Awardit och Convenient Card har ingått återförsäljaravtal med avseende på Awardits nya produkt Zupergift. Genom samarbetet kommer Convenient Card att återförsälja Zupergift i sina distributionskanaler i den fysiska handeln.

Awardit AB och Convenient Card i Sverige AB har ingått ett återförsäljaravtal med avseende på Awardits nyligen lanserade presentkortsprodukt Zupergift. Zupergift är en digital presentkortsprodukt med många valmöjligheter. Zupergift kan lösas in mot ett mycket stort antal andra presentkortsprodukter, varav flertalet processas av Awardits dotterbolag Retain24 AB.

Convenient Card, är ett dotterbolag till MBXP Aps. MBXP-koncernen är Nordens största distributör av presentkort och värdekoder i fysisk handel. Presentkorten och värdekoderna säljs via integrationer till kedjornas kassasystem. Produkterna exponeras och säljs i butik via specialanpassade säljlösningar som placeras i högtrafikerade delar av butikerna. MBXP-koncernen har bl.a. avtal med kedjor som Axfood, Coop Sverige, Coop Danmark, Coop Norge, Norgesgruppen, Reitan Convenience, Kesko, SOK, Circle K, m.fl. Butiksnätverket uppgår till ca 12,000 butiker i Norden.

Zupergift kommer genom samarbetet med Convenient Card att kunna distribueras i hela MBXP-koncernens butiksnätverk, vilket innebär en unik möjlighet till ökad varumärkeskännedom. Samarbetet är en långsiktig strategisk satsning med fokus på att göra Zupergift till viktig del MBXP-koncernens sortiment. Avtalet löper inledningsvis till den 31 december 2023.

"Detta är ytterligare ett spännande samarbete med MBXP-koncernen. Zupergift är en attraktiv presentkortsprodukt, det är den perfekta gåvan eller belöningen både privatpersoner emellan och inom B2B. Vi kommer nu inte bara att sälja Zupergift online genom våra normala kanaler utan även i den fysiska detalj- och dagligvaruhandeln. Convenient Card och MBXP-koncernen är den bästa partner vi kan ha för detta. Zupergift är en ny produkt det är därför svårt för oss uppskatta hur stor försäljningen kan bli genom de aktuella kanalerna." säger Henrik Olander, VD Awardit.

"Vi är mycket positiva till att samarbetet med Awardit utvecklas. Vi tror att Zupergift kommer att prestera bra i våra program. Vi har data från liknande produkter, i andra Europiska marknader, som övertygande indikerar att Zupergift kommer att tas emot väl av marknaden." säger Christian Peter Koch Sörensen, CEO MBXP Aps.

För ytterligare information, kontakta:

VD: Henrik Olander
Telefon: +46 70 615 20 15
E-post: henrik.olander@awardit.com

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitionsprogram med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa.

Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit AB, Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB, säljmotivationsprogram genom Awardit Motivation Service AB, poäng-/premieshopar genom Crossroads Loyalty Solutions AB, digitala presentkort och värdebevis genom Retain 24 AB och cash-back program för flera stora nordiska banker genom Market2Member AB.

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är info@aqurat.se eller 08-684 05 800.


Awardit AB (publ) har ingått ett Term Sheet avseende förvärv av MBXP Aps

Awardit och ägarna till MBXP ApS (MBXP) har idag undertecknat ett Term Sheet med innebörden att Awardit förvärvar 100 procent av aktierna i MBXP. Den preliminära köpeskillingen är överenskommen till 5 mdkk med en tilläggsköpeskilling på 9 gånger MBXPs genomsnittliga EBITDA-resultat för 2021 och 2022, motsvarande ca 157,5 mdkk baserat på MBXPs prognos. Affären innebär vidare att Awardit investerar 6 mdkk i MBXP och refinansierar skulder på 19 mdkk.


Awardit AB:s styrelse föreslår återupptagen utdelning

Styrelsen i Awardit AB (publ) har idag sammanträtt och beslutat att lägga förslag om utdelning för räkenskapsåret 2019.


Awardit AB (publ) har erlagt tilläggsköpeskilling för förvärvet av Market2Member AB

I november 2019 ingick Awardit aktieöverlåtelseavtal avseende samtliga aktier i Market2Member AB (M2M) i november 2019. Villkoren för tilläggsköpeskilling har uppfyllts och Awardit har idag erlagt 5,7 mkr, varav 2,4 mkr kontant och 3,3 mkr genom en riktad kvittningsemission.Peter Borsos föreslås som ny styrelseledamot till Awardit AB (publ)

Awardit står inför en spännande framtid där en fortsatt tillväxt och expansion såväl inom som utanför Norden är av intresse. Som ett led i att öka bolagets kompetens kring digitalisering och internationalisering föreslår aktieägare representerande en majoritet av aktierna nyval av Peter Borsos till styrelsen.


Styrelseledamot lämnar Awardit AB:s styrelse på egen begäran

Petter Sehlin har meddelat styrelsen i Awardit AB (publ) att han önskar lämna sitt uppdrag som styrelseledamot. Anledningen bakom beslutet är att han bedömer att det kan uppstå jävssituationer i relation till hans egna verksamhet i framtiden.
Awardit AB (publ) har ingått återförsäljaravtal med Convenient Card i Sverige AB avseende Zupergift

Awardit och Convenient Card har ingått återförsäljaravtal med avseende på Awardits nya produkt Zupergift. Genom samarbetet kommer Convenient Card att återförsälja Zupergift i sina distributionskanaler i den fysiska handeln.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted