Awardit AB (publ) har tillträtt Crossroads Loyalty Solutions AB efter slutfört förvärv

Awardit har idag erlagt betalning av den preliminära köpeskillingen på 90 mkr och tillträtt Crossroads Loyalty Solutions AB (CLSAB).


Kommuniké från extra bolagsstämma

Awardit AB (publ) har den 6 november 2018 hållit extra bolagsstämma. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AWARDIT AB

Aktieägarna i Awardit AB (publ), orgnr 556575-8843, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 6 november 2018 kl 10:00 i bolagets lokaler på Snickarbacken 2, Stockholm.


Awardit AB (publ) slutför förvärvet av Crossroads Loyalty Solutions AB

Awardit och ägarna till Crossroads Loyalty Solutions AB (CLSAB) har idag undertecknat aktieöverlåtelseavtal avseende samtliga aktier i Crossroads Loyalty Solutions AB. Köpeskillingen på 105 mkr består av en preliminär del på 90 mkr och en tilläggsdel på 15 mkr. Tillträde ska ske i anslutning till extra bolagsstämma i Awardit i november.


Awardit AB (publ) har ingått en överenskommelse avseende förvärv av Crossroads Loyalty Solutions AB

Awardit och ägarna till Crossroads Loyalty Solutions AB (CLSAB) har idag undertecknat ett Term Sheet med innebörden att Awardit förvärvar 100 procent av aktierna i CLSAB. Köpeskillingen är överenskommen till 105 mkr. Det är parternas avsikt att slutligt förvärvsavtal skall ingås under oktober 2018.


Delårsrapport Awardit AB (publ) för januari - juni 2018

April - juni 2018

 • Omsättningen uppgick till 18,2 mkr (10,8 mkr april - juni 2017)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 2,6 (3,5) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 14,5 (32,3) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 3,6 (3,6) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 19,9 (33,4) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,35 (0,52) kr

Januari - juni 2018

 • Omsättningen uppgick till 31,5 mkr (22,2 mkr januari - juni 2017)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 5,4 (7,0) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 17,2 (31,5) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 7,1 (7,2) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 22,5 (32,6) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,73 (1,04) kr

Kommuniké från årsstämma 2018

Awardit AB (publ) har den 24 maj 2018 hållit årsstämma. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.


Delårsrapport Awardit AB (publ) för januari - mars 2018

Januari - mars 2018

 • Omsättningen uppgick till 13,3 mkr (11,4 mkr jan - mars 2017)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 2,8 (3,5) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 21,1 (30,8) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 3,5 (3,6) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 26,2 (31,8) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,38 (0,53) kr

Korrigerad kallelse till årsstämma i Awardit

Kallelsen som gick ut den 26 april 2018 innehöll felaktig avstämningsdag för deltagande. Avstämningsdag är den 18 maj och inte den 17 maj som tidigare angetts. Detta har korrigerats i nedanstående uppdaterad kallelse. Kallelsen har även uppdaterats genom att Petter Sehlin har angetts som styrelsens förlag till en ny femte styrelseledamot.

Aktieägarna i Awardit AB (publ), orgnr 556575-8843, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 24 maj kl 10:00 i bolagets lokaler på Snickarbacken 2, Stockholm.


Förslag till ny styrelseledamot i Awardit

Styrelsen, som tillsammans representerar ca 67% av aktierna och rösterna i Awardit AB, föreslår att årsstämman väljer in Petter Sehlin som femte styrelseledamot i Awardit AB.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted