Awardit AB (publ) har ingått en överenskommelse avseende förvärv av Crossroads Loyalty Solutions AB

Awardit och ägarna till Crossroads Loyalty Solutions AB (CLSAB) har idag undertecknat ett Term Sheet med innebörden att Awardit förvärvar 100 procent av aktierna i CLSAB. Köpeskillingen är överenskommen till 105 mkr. Det är parternas avsikt att slutligt förvärvsavtal skall ingås under oktober 2018.


Delårsrapport Awardit AB (publ) för januari - juni 2018

April - juni 2018

 • Omsättningen uppgick till 18,2 mkr (10,8 mkr april - juni 2017)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 2,6 (3,5) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 14,5 (32,3) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 3,6 (3,6) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 19,9 (33,4) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,35 (0,52) kr

Januari - juni 2018

 • Omsättningen uppgick till 31,5 mkr (22,2 mkr januari - juni 2017)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 5,4 (7,0) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 17,2 (31,5) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 7,1 (7,2) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 22,5 (32,6) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,73 (1,04) kr

Kommuniké från årsstämma 2018

Awardit AB (publ) har den 24 maj 2018 hållit årsstämma. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.


Delårsrapport Awardit AB (publ) för januari - mars 2018

Januari - mars 2018

 • Omsättningen uppgick till 13,3 mkr (11,4 mkr jan - mars 2017)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 2,8 (3,5) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 21,1 (30,8) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 3,5 (3,6) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 26,2 (31,8) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,38 (0,53) kr

Korrigerad kallelse till årsstämma i Awardit

Kallelsen som gick ut den 26 april 2018 innehöll felaktig avstämningsdag för deltagande. Avstämningsdag är den 18 maj och inte den 17 maj som tidigare angetts. Detta har korrigerats i nedanstående uppdaterad kallelse. Kallelsen har även uppdaterats genom att Petter Sehlin har angetts som styrelsens förlag till en ny femte styrelseledamot.

Aktieägarna i Awardit AB (publ), orgnr 556575-8843, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 24 maj kl 10:00 i bolagets lokaler på Snickarbacken 2, Stockholm.


Förslag till ny styrelseledamot i Awardit

Styrelsen, som tillsammans representerar ca 67% av aktierna och rösterna i Awardit AB, föreslår att årsstämman väljer in Petter Sehlin som femte styrelseledamot i Awardit AB.

Korrigerad kallelse till årsstämma i Awardit AB (publ)

Kallelsen som gick ut tidigare idag, den 26 april 2018, innehöll felaktiga datum avseende avstämningsdag och utbetalningsdag för utdelning. Detta har korrigerats i nedanstående uppdaterad kallelse. Även föreslagen utdelning per aktie anges nedan till skillnad från i den tidigare kallelsen.

Aktieägarna i Awardit AB (publ), orgnr 556575-8843, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 24 maj kl 10:00 i bolagets lokaler på Snickarbacken 2, Stockholm.


Kallelse till årsstämma i Awardit

Aktieägarna i Awardit AB (publ), orgnr 556575-8843, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 24 maj kl 10:00 i bolagets lokaler på Snickarbacken 2, Stockholm.


Awardit har slutfört förvärvet av Motivation Service AB

Awardit har idag slutfört förvärvet av Motivation Service AB (MSAB). Köpeskillingen uppgår till 12 mkr som betalats omedelbart och ett möjligt tillägg på 0,5-2,0 mkr att betalas om 12 månader. Betalningen har erlagts genom en riktad nyemission om 265 018 aktier.


Awardit AB (publ) har tecknat ett nytt fyraårigt koncernavtal med Ahlsell AB (publ) för expansion av lojalitetsprogram

Awardit och Ahlsell har tecknat ett nytt långsiktigt avtal på koncernnivå om expansion av Ahlsells olika lojalitetsprogram i Sverige och internationellt.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: