Delårsrapport Q3 2018

Tredje kvartalet, 1 juli - 30 september 2018

 • Rörelsens intäkter uppgick under perioden till 190 KSEK (363 KSEK).
 • Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 1 679 KSEK (2 675 KSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till -1 490 KSEK (-2 312 KSEK).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 485 KSEK (7 294 KSEK).
 • Periodens resultat uppgick till 485 KSEK (7 294 KSEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -17 627 KSEK (4 178KSEK).

Första nio månaderna, 1 januari - 30 september 2018

 • Rörelsens intäkter uppgick under perioden till 3 400 KSEK (9 115 KSEK).
 • Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 7 663 KSEK (8 454 KSEK).
 • Rörelseresultatet blev -4 264 KSEK (661 KSEK).
 • Resultat efter finansiella poster blev 1 616 KSEK (21 864 KSEK).
 • Periodens resultat uppgick till 1 616 KSEK (21 864 KSEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -14 669 KSEK (-23 KSEK).

Väsentliga händelser under perioden 

 • Inga väsentliga händelser under perioden.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Lucas Lihnell tillträdde som ny VD i Atella Fastigheter AB (publ) den 1 oktober.

Rapporten i sin helhet biläggs till detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Stockholm den 30 november 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Myrén, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 424 54 66
E-post: niklas.myren@atella.se 

Lucas Lihnell, VD
Telefon: +46 70 788 05 04
E-post: lucas.lihnell@atella.se 

Denna information är sådan information som Atella Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2018 k l. 08.00 CET enligt ovanstående kontaktpersoners försorg.

Om Atella Fastigheter AB (publ)
Atella Fastigheter grundades 2015 som en konsolidering av ägarnas tidigare fastighetsengagemang med syfte att skapa en större organisation. Bolaget har som syfte att förvärva, förädla och utveckla fastigheter och bostäder inom tillväxtregioner i Sverige, främst i Storstockholm och Mälardalen. Bolaget siktar på att vara en ledande fastighetsutvecklare inom ett nischat segment vilket ger ökad flexibilitet och minskad risk jämfört med fastighetsutvecklare i premiesegmentet. Atella Fastigheters övergripande mål är att uppnå en långsiktig lönsamhet genom att bli en ledande utvecklare av moderna villaområden i Sveriges tillväxtregioner. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550.

Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Delårsrapport Q1 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Delårsrapport Q3 2017


Årsredovisning 2016


Årsredovisning 2015


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär