Bokslutskommuniké 2017

Fjärde kvartalet, 1 oktober - 31 december 2017

 • Rörelsens intäkter uppgick under perioden till -1 400 KSEK (5 482 KSEK).
 • Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 1 227 KSEK (6 917 KSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till -2 627 KSEK (-1 435 KSEK).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 920 KSEK (1 406 KSEK).
 • Periodens resultat uppgick till -2 920 KSEK (1 366 KSEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 13 253 KSEK (-4 885 KSEK).

Helåret 2017, 1 januari - 31 december 2017

 • Rörelsens intäkter uppgick under året till 7 715 KSEK (7 908 KSEK).
 • Rörelsens kostnader uppgick under året till 9 681 KSEK (10 787 KSEK).
 • Rörelseresultatet blev -1 966 KSEK (-2 879 KSEK).
 • Resultat efter finansiella poster blev 18 945 KSEK (9 596 KSEK).
 • Årets resultat slutade på 18 944 KSEK (9 556 KSEK).
 • Årets kassaflöde uppgick till 13 230 KSEK (541 KSEK).

Väsentliga händelser under året

 • Under året förvärvades 2 (4) projekt med totalt 40 (47) projekterade lägenheter.
 • Under året färdigställdes 5 (3) lägenheter. Vid årets utgång är 7 (8) projekt med totalt 93 (63) projekterade lägenheter pågående.
 • Johan Sjöstedt anslöt som delägare i koncernen.
 • Organisationen förstärktes inom projekt och en ny CFO anställdes.
 • Under december månad tecknades bolagets obligation till 42 MSEK.

Rapporten i sin helhet biläggs till detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Stockholm den 28 mars 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Myrén, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 424 54 66
E-post: niklas.myren@atella.se

Thomas Wahlström, VD
Telefon: +46 73 626 05 10
E-post: thomas.wahlstrom@atella.se

Denna information är sådan information som Atella Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2018 kl. 08.00 CET enligt ovanstående kontaktpersoners försorg.

Om Atella Fastigheter AB (publ)
Atella Fastigheter grundades 2015 som en konsolidering av ägarnas tidigare fastighetsengagemang med syfte att skapa en större organisation. Bolaget har som syfte att förvärva, förädla och utveckla fastigheter och bostäder inom tillväxtregioner i Sverige, främst i Storstockholm och Mälardalen. Bolaget siktar på att vara en ledande fastighetsutvecklare inom ett nischat segment vilket ger ökad flexibilitet och minskad risk jämfört med fastighetsutvecklare i premiesegmentet. Atella Fastigheters övergripande mål är att uppnå en långsiktig lönsamhet genom att bli en ledande utvecklare av moderna villaområden i Sveriges tillväxtregioner. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550.

Delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Delårsrapport Q1 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär