Atella Fastigheter AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2018

Atella Fastigheters årsredovisning för 2018 finns från och med idag, fredagen den 3 maj, tillgänglig på bolagets hemsida www.atella.se.

Stockholm den 3 maj 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Myrén, styrelseordförande
Telefon: +46 70 424 54 66
E-post: niklas.myren@atella.se 

Lucas Lihnell, VD
Telefon: +46 70 788 05 04
E-post: lucas.lihnell@atella.se 

Om Atella Fastigheter AB (publ)

Atella Fastigheter grundades 2015 som en konsolidering av ägarnas tidigare fastighetsengagemang med syfte att skapa en större organisation. Bolaget har som syfte att förvärva, förädla och utveckla fastigheter och bostäder inom tillväxtregioner i Sverige, främst i Storstockholm och Mälardalen. Bolaget siktar på att vara en ledande fastighetsutvecklare inom ett nischat segment vilket ger ökad flexibilitet och minskad risk jämfört med fastighetsutvecklare i premiesegmentet. Atella Fastigheters övergripande mål är att uppnå en långsiktig lönsamhet genom att bli en ledande utvecklare av moderna villaområden i Sveriges tillväxtregioner. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ATELLA FASTIGHETER AB (PUBL)

Aktieägarna i Atella Fastigheter AB (publ), org.nr 559014-9000, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 maj 2019 kl. 9.00 i Bolagets lokaler, Sveavägen 21, Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 8.30.


Delårsrapport kvartal 4, 1 januari - 31 december 2018

Fjärde kvartalet, 1 oktober - 31 december 2018

 • Rörelsens intäkter uppgick under perioden till 841 KSEK (-1 400 KSEK).
 • Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 2 097 KSEK (1 227 KSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till -1 256 KSEK (-2 627KSEK).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -40 KSEK (-2 920 KSEK).
 • Periodens resultat uppgick till -40 KSEK (-2 920 KSEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 460 KSEK (13 253 KSEK).

Helåret, 1 januari - 31 december 2018

 • Rörelsens intäkter uppgick under året till 4 240 KSEK (7 715 KSEK).
 • Rörelsens kostnader uppgick under året till 9 761 KSEK (9 681 KSEK).
 • Rörelseresultatet blev -5 521 KSEK (-1 966KSEK).
 • Resultat efter finansiella poster blev 1 574 KSEK (18 945 KSEK).
 • Årets resultat slutade på 1 574 KSEK (18 944 KSEK).
 • Årets kassaflöde uppgick till -14 209 KSEK (13 230 KSEK).

Lucas Lihnell köper in sig som delägare i ägarbolaget till Atella Fastigheter AB (publ)

VD:n i Atella Fastigheter AB (publ) ("Atella", "Bolaget"), Lucas Lihnell, har förvärvat aktier i ägarbolaget Atella Holding AB.


Atella Fastigheter AB (publ) erhåller villkorat aktieägartillskott om 11 695 485 kronor.

Atella Fastigheter AB (publ) ("Atella" eller "Bolaget") har idag erhållit ett villkorat aktieägartillskott ifrån ägarbolaget Atella Holding AB. Tillskottet uppgår till 11 695 485 kronor.


Delårsrapport kvartal 3, 1 juli - 30 september 2018

Tredje kvartalet, 1 juli - 30 september 2018

 • Rörelsens intäkter uppgick under perioden till 190 KSEK (363 KSEK).
 • Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 1 679 KSEK (2 675 KSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till -1 490 KSEK (-2 312 KSEK).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 485 KSEK (7 294 KSEK).
 • Periodens resultat uppgick till 485 KSEK (7 294 KSEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -17 627 KSEK (4 178KSEK).

Första nio månaderna, 1 januari - 30 september 2018

 • Rörelsens intäkter uppgick under perioden till 3 400 KSEK (9 115 KSEK).
 • Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 7 663 KSEK (8 454 KSEK).
 • Rörelseresultatet blev -4 264 KSEK (661 KSEK).
 • Resultat efter finansiella poster blev 1 616 KSEK (21 864 KSEK).
 • Periodens resultat uppgick till 1 616 KSEK (21 864 KSEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -14 669 KSEK (-23 KSEK).


Lucas Lihnell blir ny VD i Atella Fastigheter AB (publ)

Lucas Lihnell kommer under oktober att tillträda tjänsten som verkställande direktör (VD) i Atella Fastigheter AB (publ) och kommer att ingå i koncernledningen.


Delårsrapport kvartal 2, 1 april - 30 juni 2018

Andra kvartalet, 1 april - 30 juni 2018

 • Rörelsens intäkter uppgick under perioden till 207 KSEK (6 288 KSEK).
 • Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 2 778 KSEK (3 102 KSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till -571 KSEK (3 186 KSEK).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 6 KSEK (15 009 KSEK).
 • Periodens resultat uppgick till 6 KSEK (15 009 KSEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 19 814 KSEK (-17 068 KSEK).

Första sex månaderna, 1 januari - 30 juni 2018

 • Rörelsens intäkter uppgick under året till 3 210 KSEK (8 752 KSEK).
 • Rörelsens kostnader uppgick under året till 5 984 KSEK (5 779 KSEK).
 • Rörelseresultatet blev -2 774 KSEK (2 973 KSEK).
 • Resultat efter finansiella poster blev 1 131 KSEK (14 570 KSEK).
 • Periodens resultat uppgick till 1 131 KSEK (14 570 KSEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 2 958 KSEK (-4 201 KSEK).

Delårsrapport kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2018

Första kvartalet, 1 januari - 31 mars 2018

 • Rörelsens intäkter uppgick under perioden till 1 003 KSEK (2 465 KSEK).
 • Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 3 206 KSEK (2 678 KSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till -2 203 KSEK (-213 KSEK).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 125 KSEK (-439 KSEK).
 • Periodens resultat uppgick till 1 125 KSEK (-439 KSEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -11 181 KSEK (12 867 KSEK).

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär