Delårsrapport kvartal 3, 1 juli - 30 september 2018

Tredje kvartalet, 1 juli - 30 september 2018

 • Rörelsens intäkter uppgick under perioden till 190 KSEK (363 KSEK).
 • Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 1 679 KSEK (2 675 KSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till -1 490 KSEK (-2 312 KSEK).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 485 KSEK (7 294 KSEK).
 • Periodens resultat uppgick till 485 KSEK (7 294 KSEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -17 627 KSEK (4 178KSEK).

Första nio månaderna, 1 januari - 30 september 2018

 • Rörelsens intäkter uppgick under perioden till 3 400 KSEK (9 115 KSEK).
 • Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 7 663 KSEK (8 454 KSEK).
 • Rörelseresultatet blev -4 264 KSEK (661 KSEK).
 • Resultat efter finansiella poster blev 1 616 KSEK (21 864 KSEK).
 • Periodens resultat uppgick till 1 616 KSEK (21 864 KSEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -14 669 KSEK (-23 KSEK).


Lucas Lihnell blir ny VD i Atella Fastigheter AB (publ)

Lucas Lihnell kommer under oktober att tillträda tjänsten som verkställande direktör (VD) i Atella Fastigheter AB (publ) och kommer att ingå i koncernledningen.


Delårsrapport kvartal 2, 1 april - 30 juni 2018

Andra kvartalet, 1 april - 30 juni 2018

 • Rörelsens intäkter uppgick under perioden till 207 KSEK (6 288 KSEK).
 • Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 2 778 KSEK (3 102 KSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till -571 KSEK (3 186 KSEK).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 6 KSEK (15 009 KSEK).
 • Periodens resultat uppgick till 6 KSEK (15 009 KSEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 19 814 KSEK (-17 068 KSEK).

Första sex månaderna, 1 januari - 30 juni 2018

 • Rörelsens intäkter uppgick under året till 3 210 KSEK (8 752 KSEK).
 • Rörelsens kostnader uppgick under året till 5 984 KSEK (5 779 KSEK).
 • Rörelseresultatet blev -2 774 KSEK (2 973 KSEK).
 • Resultat efter finansiella poster blev 1 131 KSEK (14 570 KSEK).
 • Periodens resultat uppgick till 1 131 KSEK (14 570 KSEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 2 958 KSEK (-4 201 KSEK).

Delårsrapport kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2018

Första kvartalet, 1 januari - 31 mars 2018

 • Rörelsens intäkter uppgick under perioden till 1 003 KSEK (2 465 KSEK).
 • Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 3 206 KSEK (2 678 KSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till -2 203 KSEK (-213 KSEK).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 125 KSEK (-439 KSEK).
 • Periodens resultat uppgick till 1 125 KSEK (-439 KSEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -11 181 KSEK (12 867 KSEK).

Kommuniké från årsstämma i Atella Fastigheter AB (publ)

Atella Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") har idag hållit årsstämma, varvid bland annat följande beslut enhälligt fattades. För mer detaljerad information hänvisas till kallelsen till årsstämman, samt fullständiga förslag till beslut, vilka tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.atella.se. Vid stämman var samtliga aktier i Bolaget representerade och samtliga beslut var enhälligt fattade.


Offentliggörande av utfall i Atella Fastigheter AB (publ):s obligationsemission

Styrelsen i Atella Fastigheter AB (publ) ("Atella Fastigheter" eller "Bolaget") har beslutat att avsluta teckningsperioden i obligationsemissionen om högst 817 obligationer motsvarande 8 170 000 SEK i förväg. Samtliga 817 obligationer har fulltecknats vilket innebär att hela obligationslånet om högst 50 000 000 SEK har fulltecknats.


Atella Fastigheter AB (publ) öppnar upp ny tapp av obligationslån

Atella Fastigheter AB (publ) öppnar upp ny tapp av obligationslån Styrelsen i Atella Fastigheter AB (publ) ("Atella Fastigheter" eller "Bolaget") har beslutat att öppna upp en ny tapp om 8,17 MSEK i Bolagets befintliga obligationslån om högst totalt 50 MSEK ("Erbjudandet").Kallelse till årsstämma i Atella Fastigheter

Aktieägarna i Atella Fastigheter AB (publ), org.nr 559014-9000 , ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 maj 2018 kl. 9.00 i Bolagets lokaler, Sveavägen 21, Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 8.30.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: