Atella Fastigheter AB (publ) öppnar upp ny tapp av obligationslån

Atella Fastigheter AB (publ) öppnar upp ny tapp av obligationslån Styrelsen i Atella Fastigheter AB (publ) ("Atella Fastigheter" eller "Bolaget") har beslutat att öppna upp en ny tapp om 8,17 MSEK i Bolagets befintliga obligationslån om högst totalt 50 MSEK ("Erbjudandet").Kallelse till årsstämma i Atella Fastigheter

Aktieägarna i Atella Fastigheter AB (publ), org.nr 559014-9000 , ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 maj 2018 kl. 9.00 i Bolagets lokaler, Sveavägen 21, Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 8.30.Delårsrapport kvartal 4, 1 januari - 31 december 2017

Fjärde kvartalet, 1 oktober - 31 december 2017

 • Rörelsens intäkter uppgick under perioden till -1 400 KSEK (5 482 KSEK).
 • Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 1 227 KSEK (6 917 KSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till -2 627 KSEK (-1 435 KSEK).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 920 KSEK (1 406 KSEK).
 • Periodens resultat uppgick till -2 920 KSEK (1 366 KSEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 13 253 KSEK (-4 885 KSEK).

Offentliggörande av utfall i Atella Fastigheters obligationsemission

Teckningsperioden i obligationsemissionen i Atella Fastigheter AB (publ) ("Atella Fastigheter" eller "Bolaget") om högst 5 000 obligationer motsvarande 50 000 000 SEK har avslutats. Totalt emitterar Bolaget 4 183 obligationer, motsvarande 41 830 000 SEK, och tillförs motsvarande belopp med avdrag för emissionskostnader.

Obligationerna har en löptid om cirka tre år och löper med en fast årlig ränta om 11 procent med kvartalsvisa utbetalningar. Obligationerna noterades på Nasdaq First North Bond Market den 5 januari 2018.


Atella Fastigheter:s obligation har godkänts för handel på Nasdaq First North Bond Market

Atella Fastigheter AB (publ):s ("Atella Fastigheter" eller "Bolaget") obligation har godkänts av Nasdaq Stockholm för notering på Nasdaq First North Bond Market med första dag för handel den 5 januari 2018.


Delårsrapport kvartal 3, 1 januari - 30 september 2017

Tredje kvartalet, 1 juli - 30 september 2017

 • Rörelsens intäkter uppgick under perioden till 363 KSEK (2 282 KSEK).
 • Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 2 675 KSEK (2 642 KSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till -2 312 KSEK (-360 KSEK).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 7 294 KSEK (9 077 KSEK).
 • Periodens resultat uppgick till 7 294 KSEK (9 077 KSEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 4 178 KSEK (1 127 KSEK).

Första nio månaderna, 1 januari - 30 september 2017

 • Rörelsens intäkter uppgick under perioden till 9 115 KSEK (2 426 KSEK).
 • Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 8 454 KSEK (3 870 KSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till 661 KSEK (-1 444 KSEK).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 21 864 KSEK (8 190 KSEK).
 • Periodens resultat uppgick till 21 864 KSEK (8 190 KSEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -23 KSEK (5 426 KSEK).

Emelie Gentele ny CFO i Atella Fastigheter

Emelie Gentele har tillträtt tjänsten som Chief Financial Officer (CFO) i Atella Fastigheter med ansvar för ekonomi- och finansfrågor och kommer att ingå i Atella Fastigheters koncernledning.


Atella Fastigheter AB (publ) emitterar obligationslån och offentliggör prospekt

Atella Fastigheter AB (publ) emitterar obligationslån och offentliggör prospekt Styrelsen i Atella Fastigheter AB (publ) ("Atella Fastigheter" eller "Bolaget") har beslutat att emittera ett obligationslån om högst 50 MSEK ("Erbjudandet"). Med anledning av Erbjudandet offentliggör Bolaget ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen ("Prospektet").


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: