ASTG får ny Satmission-order från Tjeckien

ASTG får order från vår partner Elvia Pro från Tjeckien på 96k EUR

ASTG är glada att meddela att vi idag har fått en beställning från vår partner Elvia Pro i Tjeckien för ett totalt ordervärde på 96 000 EUR (1,02 MSEK) för Satmission Driveaway Antenna systems.

Carsten Drachmann, CEO

e-post: carsten.drachmann@astg.se

Telefon: +45 4063 4036

ASTG omfattar det helägda dotterbolaget AIMS AB & Satmission AB

https://www.astg.se/

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT-antenner för maritim användning. Företaget säljer även utvecklingsprojekt baserade på C2SAT:s antennplattform. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem (IMU:er) utformade för att mäta rörelser i tre dimensioner. Satmission AB är en ledande konstruktör och tillverkare av mobila Satellitkommunikationssystem för broadcasting.

Bolagets säte finns i Stockholm.

Bolagets är noterat på Nordic SME-börsen.

Nerladdningsbara filer

Kallelse till extrastämma i Advanced Stabilized Technologies Group AB

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB, org. nr. 556943-8442, kallas härmed till extrastämma fredag den 17 juli 2020 kl. 15.00 hos Synch Advokat på Birger Jarlsgatan 6, 114 34 Stockholm.


ASTG har ingått ett ramavtal med SAAB Dynamics AB

ASTG har idag tecknat ett ramavtal med Saab Dynamics AB för att vara en viktig komponentleverantör till deras nästa generations Light Anti-Tank Weapon, även känd som NLAW. Ramavtalets räckvidd är ett kontrakt på 10,8 MSEK. Det täcker en utvecklingsfas som ska genomföras under de kommande 24 månaderna följt av industrialisering. Avtalet innehåller även kommersiella villkor för produktion och volymleverans, inklusive rabattstruktur för stora volymorder. Tidpunkt för beställningar och volymleveranser är föremål för SAAB Dynamics försäljningstakt.


ASTG has entered into a framework agreement with SAAB Dynamics AB

ASTG has signed a framework agreement today with Saab Dynamics AB to be a key component supplier to their next generation Light Anti-tank Weapon also known as the NLAW. The scope of the frame agreement is a contract of 10.8 MSEK. It covers a development phase to be executed over the next 24 months followed by industrialisation. The agreement also includes commercial terms for production and volume delivery, including discount structure for large volume orders. Timing of orders and volume deliveries are subject to SAAB Dynamics sales success.


ASTG planerar att byta namn

ASTG planerar att ändra sitt namn till "KebNi", med förbehåll för varumärkesregistrering och godkännande vid en extra bolagsstämma


ASTG is planning to change its name

ASTG is planning to change its name to "KebNi", subject to trademark registration and approval at an extra general meeting


ASTG stärker ledarskapet med ny CFO

ASTG stärker ledarskapet genom att anställa Viveka Hiort af Ornäs som ny CFO


ASTG strengthens leadership with new CFO

ASTG strengthens leadership through the hiring of Viveka Hiort af Ornäs as new CFO


ASTG har fått en orderökning från Israel

ASTGs israeliska kund har ändrat reservdelsordern som tidigare meddelats den 31 maj 2020 med ytterligare 55 566 USD (cirka 510 000 SEK)


ASTG has received an increase in order from Israel

ASTG's Israeli customer has amended the spare parts order previously announced on 31st of May 2020 with an additional USD 55,576 (approx. 510,000 SEK)


ASTG får ny Satmission-order

ASTG får order från ryska Amplus Sat på EUR 310k (cirka 3,2 MSEK)


ASTG receives new Satmission order

ASTG receives order from Russian Amplus Sat of EUR 310k (approx. 3.2 MSEK)


ASTG har fått ytterligare en order från Israel

ASTG har idag fått en tilläggsorder på 326.120 USD (cirka 3,1 MSEK) från en israelisk försvarsentreprenör


ASTG has received an additional order from Israel

ASTG has today received an additional order of USD 326,120 (approx. 3.1 MSEK) from an Israeli Defence Contractor.


ASTG presenterar LIVE vid RedEye's Growth Day 2020

Carsten Drachmann, VD för ASTG, presenterar LIVE vid RedEye's Growth Day 2020


ASTG is presenting LIVE at RedEye's Growth Day 2020

Carsten Drachmann, the CEO of ASTG, is presenting LIVE at Redeye's Growth Day 2020


ASTG får ny Satmission-order från Tjeckien

ASTG får order från vår partner Elvia Pro från Tjeckien på 96k EUR


ASTG receives new Satmission order from the Czech Republic

ASTG receives order from our partner Elvia Pro from the Czech Republic of EUR 96k


Protokoll från årsstämma

Protokoll från årsstämma den 13 maj 2020, kl. 19.00 i Kista


AGM Meeting Minutes

Meeting minutes from the AGM, May 13, 2020, 7pm in Kista


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted