ASTG anställer ny COO

ASTG meddelar att bolaget har anställt Claus Rosenkvist Nielsen som ny COO för företaget.

Claus Rosenkvist Nielsen har mer än 20 års global erfarenhet av telekommunikations- och företagslösningar till ASTG inklusive Europa, Americas och Asien, där han har haft nyckelpositioner som marknadsdirektör, global försäljningschef, chef för produktledning bland annat. Några av Claus specialkompetenser är "Go-To-Market Strategic Planning and Execution", "Tier-1 Strategic Partner Management", "Global Business Development Solutions" och "Technical Engineering Management".

ASTG: s VD, Carsten Drachmann kommenterar: "Jag är mycket nöjd med att ha Claus Rosenkvist Nielsen ombord. Claus kommer att komplettera och stärka vårt ledarskapsteam med sina färdigheter och internationella erfarenheter. I sin nya roll som COO för ASTG kommer han inte bara att kunna hjälpa till med genomförandet av vår strategiplan och utvidgning, utan också leda den operativa förvaltningen och genomförandet, inklusive förbättring av interna processer över hela organisationen ".

Ulf Sundqvist, som bland annat har täckt rollen som COO under de senaste sex månaderna, kommer att fortsätta i företagsledningen med fokus på affärsutveckling och kundengagemang.

Claus börjar sin nya tjänst den här veckan och kommer att vara baserad i Stockholm.

Carsten Drachmann, CEO

e-post: carsten.drachmann@astg.se

Telefon: +44-7444 475949

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

https://www.astg.se/

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Nerladdningsbara filer

ASTG anställer ny COO

ASTG meddelar att bolaget har anställt Claus Rosenkvist Nielsen som ny COO för företaget.


ASTG hires new COO

ASTG announces that it has hired Claus Rosenkvist Nielsen as new COO for the company.


Teckningsoptionsprogram 2017 fullt nyttjat för nyteckning av aktier

Företaget har fått totalt 2 750 000 SEK kontant för konvertering av teckningsoptioner till aktier


Warrant program 2017 fully utilized for subscription of shares

The company has received a total of 2,750,000 SEK in cash for the conversion of warrants to shares.


Nyemissionen övertecknad

Nyemissionen tecknats till 198 procent


New rights issue oversubscribed

New rights issue subscribed 198%


Påminnelse: ASTG-nyemission öppen fram till fredag 13 december 2019 klockan 16.00

Påminnelse om att alla intresserade investerare fortfarande kan delta i företrädesemissionen fram till fredag 13 december 2019 klockan 16.00


Reminder: ASTG rights issue open until Friday December 13, 2019 at 16.00

Reminder that all interested investors can still participate in the rights issue until Friday December 13, 2019 at 16.00


ASTG signerat Letter of Intent för sin IMU-verksamhet

ASTG signerat Letter of Intent som avser "preferred supplier" status för IMU-leveranser till en större leverantör inom försvarsindustrin


ASTG has signed a Letter of Intent for its IMU business

ASTG has signed a Letter of Intent to be the preferred supplier of IMU's for a major defence contractor


ASTG offentliggör prospektOptionsprogram för VD aktiveras idag.

Styrelsen för ASTG AB (publ) meddelar härmed att det optionsprogram som bolagsstämman har beslutat om till VD idag aktiverats genom beslut av styrelsen.


ASTG släpper presentation för investerare

ASTG har släppt en presentation för investerare som ger en allmän företagsöversikt och sammanfattar marknadsmöjligheter och strategisk riktning.


ASTG releases Investor Presentation

ASTG has released an Investor Presentation giving a general company overview and summarizing market opportunities and strategic direction.


Information med anledning av teckningsoptionsprogram 2017

Med anledning av att bolaget mottagit många frågor från aktieägarna gällande det teckningsoptionsprogram som emitterades av styrelsen den 14 november 2017, med stöd av bemyndigande från bolagsstämma ("Teckningsoptionerna"), vill bolaget lämna följande information.


Information related to warrants program 2017

Due to the fact that the company has received many questions from the shareholders regarding the warrants program issued by the Board of Directors on November 14, 2017, with authorization given by the general meeting (the "warrants"), the company wants to provide the following information.


ASTG släpper videointervju med VD, Carsten Drachmann

ASTG har släppt en video där VD, Carsten Drachmann, förklarar ASTG-verksamheten och riktningen.


ASTG releases video interview with CEO, Carsten Drachmann

ASTG has released a video where CEO, Carsten Drachmann, explains the ASTG business and future direction.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär