Delårsrapport Q1 2018 - 2019

Koncernen kvartal 1, juli - september 2018

  • Nettoomsättning - mkr (- mkr)
  • Summa intäkter - mkr (- mkr)
  • Rörelseresultat -8,5 mkr (-1,0 mkr)
  • Resultat efter finansiella poster -17,3 mkr (-5,1 mkr)
  • Eget kapital 36,9 mkr (166,5 mkr)
  • Balansomslutning 438 mkr (332 mkr)
  • Soliditet 8,2 % (50,2 %)

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -17,3 mkr vilket är en nedgång med 12,2 mkr jämfört med föregående år. Nedgången är främst hänförlig till nedskrivningar av fastighetsvärden. Som framgår av balansräkningen uppgår eget kapital till 36,9 mkr (166,5 mkr) Kassaflödet från den löpande verksamheten har varit negativt. Bolaget förväntar ett väsentligt bättre kassaflöde under andra kvartalet.

KALENDARIUM
Delårsrapport Q2, jul-dec 2018 28 februari 2019
Delårsrapport Q3, jul-mar 2019 31 maj 2019

Rapporten i sin helhet bifogas.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Joakim Blomqvist, verkställande direktör
Telefon 072-853 44 33
joakim.blomqvist@aspectproperties.se

Henrik Johnsson, CFO
Telefon 076-312 99 78
henrik.johnsson@octego.se

eller besök www.aspectproperties.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Aspect Properties AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande de 30 november 2018 kl. 17:30 CET.

OM OSS

Aspect Properties utvecklar exklusiva boenden för medvetna människor. Tillsammans med landets främsta arkitekter skapar vi hem som inte bara ser bra ut på bild utan verkligen fungera.Bokslutskommuniké 2017/2018
Årsredovisning 2017


Delårsrapport Q1 2017


Bokslutskommuniké 2017


Årsredovisning 2016


Årsredovisning 2015


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär