Juli månads produktion 35,5 GWh

Något svagare vindar än normalt under juli månad resulterade i en elproduktion om 35,5 GWh, jämfört med månadens budget om 38,2 GWh.

Månadens produktion fördelade sig på 21,6 GWh egen produktion och 13,9 GWh samägd produktion, jämfört med månadens budget om 21,6 GWh respektive 16,6 GWh.

Halmstad 9 augusti 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2017 kl.10.00 CET.

Om Arise Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se

Nerladdningsbara filer

September månads produktion 33,0 GWh

Svagare vindar än normalt under september månad resulterade i en elproduktion om 33,0 GWh, jämfört med månadens budget om 52,8 GWh.


Augusti månads produktion 38,7 GWh

Normala vindar under augusti månad resulterade i en elproduktion om 38,7 GWh, jämfört med månadens budget om 38,9 GWh.Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

Andra kvartalet (1 april - 30 juni 2017)

  • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 111 (90) mkr.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 51 (17) mkr varav intressebolag påverkade koncernen med 0 (0) mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till -34 (-7) mkr.
  • Resultat före skatt uppgick till 9 (-34) mkr. · Resultat efter skatt uppgick till 8 (-27) mkr motsvarande 0,24 (-0,81) kr per aktie.
  • Produktionen uppgick till 141 (116) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 85 (68) GWh och Samägd vindkraftdrift 56 (48) GWh. Ökningen beror på starkare vindar än föregående år.
  • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 370 (386) SEK/MWh, fördelat på el 258 (245) SEK/MWh och elcertifikat 113 (142) SEK/MWh.
  • Samtliga icke säkerställda gröna obligationer 2014/2017 löstes in, totalt SEK 350 miljoner.
  • Ett 15-årigt fullserviceavtal ingicks med Vestas vilket innebär att service och underhåll av bolagets samtliga Vestas-parker outsourcas.
  • Miljötillståndet för Kölvallen fick avslag. Arise avser att inleda en ny tillståndsprocess.
  • Förvärv och efterföljande avyttring av projektet Svartnäs, 115 MW, till en fond förvaltad av BlackRock genomfördes med en förväntad vinst om upp till 97 mkr under åren 2017-2019.


Juni månads produktion 49,2 GWh

Bättre vindar än normalt under juni månad resulterade i en elproduktion om 49,2 GWh, jämfört med månadens budget om 38,2 GWh.


Arise tillkännager förvärv och efterföljande avyttring av Svartnäs vindkraftpark på 115 MW till en fond förvaltad av BlackRock

Arise AB (publ) ("Arise") har utnyttjat sin optionsrätt att förvärva Svartnäs vindkraftspark på 115 MW ("Projektet") från Bergvik Skog AB. Därefter har Arise ingått avtal med en fond förvaltad av BlackRock, världens största kapitalförvaltare, om avyttring av projektet. Arise har utfört slutlig utveckling, desing och upphandling av Projektet, inklusive att hitta en investerare. Arise förväntar sig att försäljningen kommer att ha en positiv effekt på intäkterna om upp till 97 MSEK under åren 2017-2019, varav en del av vinsten avser befintliga certifikatsäkringar. Slutresultatet i form av intäkter och kassaflöde beror på hur konstruktionen av Projektet avlöper mot plan och budget.Maj månads produktion 35,3 GWh

Svagare vindar än normalt under maj månad resulterade i en elproduktion om 35,3 GWh, jämfört med månadens budget om 43,7 GWh.


Arise outsourcar serviceverksamhet

Arise AB (publ) har idag ingått ett 15-årigt fullserviceavtal med Vestas. Avtalet innebär att service av bolagets samtliga Vestas-parker outsourcas till Vestas samtidigt som vissa anställda hos Arise erbjuds anställning av Vestas. Avtalet innebär att Vestas tar fullt ansvar för samtliga komponenter och samtidigt garanterar en hög lägsta tillgänglighet i parkerna. Kostnaden för service kommer att vara på en något högre nivå än historiskt men samtidigt övergår all komponentrisk till Vestas. Genom avtalet kan en lång och kostnadseffektiv livslängd med låg risk säkras, vilket är positivt för det långsiktiga värdet på tillgångarna.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: