December månads produktion 71,1 GWh

December månads produktion 71,1 GWh Bättre vindar än normalt under december månad resulterade i en elproduktion om 71,1 GWh, jämfört med månadens budget om 63,2 GWh.


November månads produktion 61,1 GWh

Något bättre vindar än normalt under november månad resulterade i en elproduktion om 61,1 GWh, jämfört med månadens budget om 58,9 GWh.


Arise återköper obligationer

Arise meddelar idag att bolaget har återköpt obligationer till ett kvarvarande nominellt belopp om SEK 51 900 000. Återköpet gäller bolagets säkerställda obligationer med ett kvarvarande utestående nominellt belopp om SEK 951 500 000 inklusive den av Arise återköpta volymen. Obligationerna löper med en rörlig ränta motsvarande STIBOR 3m plus 3 % och förfaller i april 2019 (ISIN: SE0005906849). Återköpspriset för obligationerna motsvarar 96 procent av obligationernas kvarvarande utestående nominella belopp, dvs. ca SEK 49 800 000.


Oktober månads produktion 69,8 GWh

Bättre vindar än normalt under oktober månad resulterade i en elproduktion om 69,8 GWh, jämfört med månadens budget om 57,7 GWh.


September månads produktion 33,0 GWh

Svagare vindar än normalt under september månad resulterade i en elproduktion om 33,0 GWh, jämfört med månadens budget om 52,8 GWh.


Augusti månads produktion 38,7 GWh

Normala vindar under augusti månad resulterade i en elproduktion om 38,7 GWh, jämfört med månadens budget om 38,9 GWh.Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

Andra kvartalet (1 april - 30 juni 2017)

  • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 111 (90) mkr.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 51 (17) mkr varav intressebolag påverkade koncernen med 0 (0) mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till -34 (-7) mkr.
  • Resultat före skatt uppgick till 9 (-34) mkr. · Resultat efter skatt uppgick till 8 (-27) mkr motsvarande 0,24 (-0,81) kr per aktie.
  • Produktionen uppgick till 141 (116) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 85 (68) GWh och Samägd vindkraftdrift 56 (48) GWh. Ökningen beror på starkare vindar än föregående år.
  • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 370 (386) SEK/MWh, fördelat på el 258 (245) SEK/MWh och elcertifikat 113 (142) SEK/MWh.
  • Samtliga icke säkerställda gröna obligationer 2014/2017 löstes in, totalt SEK 350 miljoner.
  • Ett 15-årigt fullserviceavtal ingicks med Vestas vilket innebär att service och underhåll av bolagets samtliga Vestas-parker outsourcas.
  • Miljötillståndet för Kölvallen fick avslag. Arise avser att inleda en ny tillståndsprocess.
  • Förvärv och efterföljande avyttring av projektet Svartnäs, 115 MW, till en fond förvaltad av BlackRock genomfördes med en förväntad vinst om upp till 97 mkr under åren 2017-2019.


Juni månads produktion 49,2 GWh

Bättre vindar än normalt under juni månad resulterade i en elproduktion om 49,2 GWh, jämfört med månadens budget om 38,2 GWh.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: