Kallelse till Extra bolagsstämma den 8 november 2017 i Arctic Gold

Aktieägarna i Arctic Gold AB (publ), org.nr 556569-3602 ("Bolaget"), kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 8 november 2017 klockan 14.00 på Skeppargatan 27 i Stockholm.


Förslag till ny ordförande och styrelse i Arctic Gold

Valberedningen i Arctic Gold AB har med anledning av samgåendet med Norrbotten AB följande förslag till ny ordförande och styrelseledamot att väljas på den extra bolagsstämma, som skall hållas inom kort.


Arctic Gold förvärvar Norrbotten Exploration genom apportemission

Arctic Gold AB ("Arctic Gold") har glädjen att publicera att bolaget ingått ett Letter of Intent med huvudägarna i Norrbotten Exploration AB ("Norrbotten") att förvärva Norrbotten genom en apportemission.


Delårsrapport för första halvåret 2017

Första halvåret (Januari - Juni 2017)

  • Resultatet efter skatt för första halvåret uppgick till - 0,8 (- 0,5) mkr
  • Resultatet per aktie för första halvåret uppgick till -0,04 (-0,03) kr
  • Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 1,35 (1,53) kr
  • Likviditeten vid periodens slut uppgick till 0,7 mkr (0,9) mkr.
  • Orealiserade vinster på placeringar uppgick den 30.6 till 0,3 mkr samt vid tiden strax före denna delårsrapports avlämnande till ca. 1,2 mkr

Kommuniké från Arctic Golds årsstämma 2017

Arctic Gold AB avhöll den 23 maj 2017 årsstämma på Skeppargatan 27 i Stockholm.Kallelse till årsstämma i Arctic Gold den 23 maj 2017

Styrelsen för Arctic Gold AB (publ), org. nr 556569-3602, ("Bolaget") kallar till årsstämma tisdagen den 23 maj 2017 kl. 14.00, Skeppargatan 27 4tr, 114 52 Stockholm i Stockholm. 


Arctic Gold investerar i Botnia Exploration Holding samt föreslår en nyemission av aktier

I avvaktan på att Kommunstyret i Kautokeino är uttalat positiv till att Arctic Gold fortsätter med sin konsekvensutredning om gruvdrift i Finnmark har Styrelsen i Arctic Gold fattat beslut om en ny strategi. Arctic Gold avser att investera i andra bolag som Arctic Gold bedömer ha en särskilt positiv utveckling. 


Kommunstyret ber Rådmann innarbeide tidligere råstoffutvinningsområdet av arealplan 1992, R5 Biedjovaggi ved rullering av gjeldende arealplan

Kommunstyret i Kautokeino kommun beslöt vid sitt sammanträde igår den 23 mars 2017 att anta det av Planutvalget framlagda förslaget till ny arealplan för kommunen. Förslaget innehåller många ändringar liksom också att ändra klassificeringen av gruvområdet i Biedjovaggi till LNFR. (Lantbruks-, Natur-, Friluftsformål samt Rendrift ).


Planutvalget i Kautokeino kommun föreslår att Bidjovagge gruvområde omklassificeras till LNFR- område

Styrelsen har erfarit att Planutvalget, en kommunal nämnd för plan- och byggfrågor i Kautokeino kommun, på ett möte igår den 6 mars 2017 har beslutat att inför Kommunstyrets möte den 23 mars 2017 lägga fram ett förslag att tillsammans med andra ändringar i en ny arealplan ändra klassificeringen av gruvområdet i Bidjovagge till LNFR. (Lantbruks-, Natur-, Friluftsformål samt Rendrift ).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: