Kallelse till årsstämma i Arctic Minerals

Styrelsen för Arctic Minerals AB, org. nr 556569-3602, ("Bolaget") kallar till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 kl. 14.00, Skeppargatan 27 4tr, 114 52 Stockholm. För att äga rätt att delta på stämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 2 maj 2018 och dels anmäla sitt deltagande på stämman senast fredagen den 4 maj 2018. Anmälan ska ske skriftligen till Arctic Minerals AB, Box 2189, 103 15 Stockholm eller per e-post till Bolagets VD tord.cederlund@arcticminerals.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisations-nummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.


Notice of Annual General Meeting of Arctic Minerals

The Board of Arctic Minerals AB, org.no. 556569-3602, ("The Company") convenes the Annual General Meeting on Tuesday, May 8, 2018 at.14.00, Skeppargatan 27 4tr, 114 52 Stockholm. In order to be entitled to attend the meeting, shareholders must be included in the share register kept by Euroclear Sweden AB on Wednesday, May 2, 2018, and to report their attendance at the meeting no later than Friday, May 4, 2018. The notification must be made in writing to Arctic Minerals AB, Box 2189, 103 15 Stockholm or by e-mail to the company's CEO tord.cederlund@arcticminerals.se. At the time of registration, name, personal or organization number, address, telephone number and registered shareholding must be stated.
Bokslutskommuniké för helåret 2017

Samgåendet mellan Arctic Gold AB och Norrbotten Exploration AB beslutades av en extrastämma den 8 november 2017. Bolagen ser det som en stor framgång att kunna arbeta med ett erkänt rikt mineraliserat område i Finland.


Year-end report for the full year 2017

The merger of Arctic Gold AB and Norrbotten Exploration AB was approved on November 8, 2017. The companies consider it a great opportunity to conduct mineral exploration in highly prospective ground in Finland.


Arctic Minerals genomför riktad nyemission av aktier

Styrelsen för Arctic Minerals AB har beslutat att, med stöd av bemyndigande lämnat vid extra bolagsstämma den 8 november 2017, genomföra en riktad nyemission om 20 055 000 aktier till ett begränsat antal kvalificerade privata investerare. Emissionen tillför bolaget cirka 13,6 MSEK före emissionskostnader.


Arctic Gold är nu Arctic Minerals

Bolagsverket har nu registrerat de beslut, som togs vid den extra bolagsstämman den 8 november. Då beslöts, som tidigare meddelats att Arctic Gold AB i samband med förvärvet av Norrbotten Exploration AB ändras till Arctic Minerals AB.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Arctic Gold

Arctic Gold AB (publ), org.nr 556569-3602 ("Bolaget"), har hållit extra bolagsstämma onsdagen den 8 november 2017 i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om nedanstående.


Kallelse till Extra bolagsstämma den 8 november 2017 i Arctic Gold

Aktieägarna i Arctic Gold AB (publ), org.nr 556569-3602 ("Bolaget"), kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 8 november 2017 klockan 14.00 på Skeppargatan 27 i Stockholm.


Förslag till ny ordförande och styrelse i Arctic Gold

Valberedningen i Arctic Gold AB har med anledning av samgåendet med Norrbotten AB följande förslag till ny ordförande och styrelseledamot att väljas på den extra bolagsstämma, som skall hållas inom kort.


Arctic Gold förvärvar Norrbotten Exploration genom apportemission

Arctic Gold AB ("Arctic Gold") har glädjen att publicera att bolaget ingått ett Letter of Intent med huvudägarna i Norrbotten Exploration AB ("Norrbotten") att förvärva Norrbotten genom en apportemission.


Delårsrapport för första halvåret 2017

Första halvåret (Januari - Juni 2017)

  • Resultatet efter skatt för första halvåret uppgick till - 0,8 (- 0,5) mkr
  • Resultatet per aktie för första halvåret uppgick till -0,04 (-0,03) kr
  • Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 1,35 (1,53) kr
  • Likviditeten vid periodens slut uppgick till 0,7 mkr (0,9) mkr.
  • Orealiserade vinster på placeringar uppgick den 30.6 till 0,3 mkr samt vid tiden strax före denna delårsrapports avlämnande till ca. 1,2 mkr

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: