ARCTIC MINERALS UTNÄMNER PROSPEKTERINGSCHEF

Arctic Minerals AB (Nasdaq First North: "ARCT") är glad att tillkännage utnämningen av Risto Pietilä som prospekteringschef. Risto Pietilä utexaminerades som civilingenjör i geofysik från Uleåborgs universitet 1979. Han är medlem i Finlands Bergsmannaförening.


ARCTIC MINERALS APPOINTS EXPLORATION MANAGER

Arctic Minerals AB (Nasdaq First North:"ARCT") is pleased to announce the appointment of Mr Risto Pietilä as Exploration Manager. Mr Pietilä graduated with an M.Sc in geophysics from the University of Oulu in 1979. He is a member of the Finnish Association of Mining and Metallurgical Engineers.


Kommuniké från extra stämma i Arctic Minerals

Arctic Minerals blir skuldfritt efter ny investering av två större ägare.


Communication from extraordinary shareholders' meeting in Arctic Minerals

Arctic Minerals becomes debt free after new investment by two major owners.


Huvudägare i Arctic Minerals investerar ytterligare 2 miljoner kronor i nyemission av aktier

Förtydligande till pressmeddelande den 1 juni 2018.

Styrelsen för Arctic Minerals AB har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 3 076 923 aktier till två av de största ägarna Novatelligence AB, ett helägt bolag till Arctic Minerals VD Tord Cederlund och bolagets största ägare Longbow Resources Ltd. Emissionen tillför bolaget 2,0 MSEK före emissionskostnader och kommer att användas till att återbetala existerande skulder genom kvittning.


Main owners of Arctic Minerals invest another 2 million kronor in a new share issue

Clarification to press release of 1 June 2018

Main owners of Arctic Minerals invest another 2 million kronor in a new share issue. The Board of Directors of Arctic Minerals AB has decided to implement a directed new issue of 3 076 923 shares to two of the major shareholders, Novatelligence AB, a wholly-owned company of Arctic Mineral's CEO Tord Cederlund, and Longbow Resources Ltd. The issue gives the company SEK 2.0 million before issue costs and will be used to repay existing debt by means of an offset.


Huvudägare i Arctic Minerals investerar ytterligare 2 miljoner kronor i nyemission av aktier

Styrelsen för Arctic Minerals AB har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 3 076 923 aktier till största ägaren Longbow Resources Ltd och Novatelligence AB. Det senare ett helägt bolag till Arctic Minerals VD Tord Cederlund. Emissionen tillför bolaget 2,0 MSEK före emissionskostnader.


The main owners of Arctic Minerals invest another 2 million kronor in a new share issue

The main owners of Arctic Minerals invest another 2 million kronor in a new share issue.


Kallelse till extra bolagstsämma i Arctic Minerals

Aktieägarna i Arctic Minerals AB (publ), org.nr 556569-3602 ("Bolaget"), kallas till extra bolagsstämma den15 juni 2018 klockan 14.00 på Skeppargatan 27 i Stockholm.


Notice to Extraordinary shareholders' meeting in Arctic Minerals

The shareholders in Arctic Minerals AB, corporate registration number 556569-3602 (the "Company"), are hereby summoned to an extraordinary meeting (EGM) on 15 June 2018 at 14.00 at 27 Skeppargatan, Stockholm.


Communication from Arctic Minerals AB Annual General Meeting 2018

Arctic Minerals AB held its Annual General Meeting on 8 May 2018 at Skeppargatan 27 in Stockholm.


Kommuniké från Arctic Minerals AB årsstämma 2018

Arctic Minerals AB avhöll den 8 maj 2018 årsstämma på Skeppargatan 27 i Stockholm.Kallelse till årsstämma i Arctic Minerals

Styrelsen för Arctic Minerals AB, org. nr 556569-3602, ("Bolaget") kallar till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 kl. 14.00, Skeppargatan 27 4tr, 114 52 Stockholm. För att äga rätt att delta på stämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 2 maj 2018 och dels anmäla sitt deltagande på stämman senast fredagen den 4 maj 2018. Anmälan ska ske skriftligen till Arctic Minerals AB, Box 2189, 103 15 Stockholm eller per e-post till Bolagets VD tord.cederlund@arcticminerals.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisations-nummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.


Notice of Annual General Meeting of Arctic Minerals

The Board of Arctic Minerals AB, org.no. 556569-3602, ("The Company") convenes the Annual General Meeting on Tuesday, May 8, 2018 at.14.00, Skeppargatan 27 4tr, 114 52 Stockholm. In order to be entitled to attend the meeting, shareholders must be included in the share register kept by Euroclear Sweden AB on Wednesday, May 2, 2018, and to report their attendance at the meeting no later than Friday, May 4, 2018. The notification must be made in writing to Arctic Minerals AB, Box 2189, 103 15 Stockholm or by e-mail to the company's CEO tord.cederlund@arcticminerals.se. At the time of registration, name, personal or organization number, address, telephone number and registered shareholding must be stated.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: