Archelon har träffat avtal med norska Abyssinia Resources Development AS avseende ägarspridning av bolag med guldprojekt i Etiopien

Abyssinia Resources Development AS, ARD AS, planerar att bilda ett svenskt aktiebolag, ARD Gold AB, dit aktier i ARDs etiopiska dotterbolag ETNO Mining PLC skall överföras.

ETNO Mining PLC innehar koncessioner avseende guld i ett prospektivt område i västra Etiopien, "the Akobo License".

Avtalet mellan Archelon och ARD AS innebär att Archelon, listat på NGM Nordic MTF, på förmånliga villkor kommer att förvärva tio procent av aktiestocken i ARD Gold AB. Minst 75 procent av Archelons aktieinnehav i ARD Gold AB kommer därefter att delas ut till Archelons aktieägare inför en planerad nyemission och listning av ARD Gold AB.

Dessa olika transaktioner planeras genomföras så snart praktiskt möjligt och beräknas vara slutförda tidigt 2018.

2017-10-17

Archelon AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2017.

Nytt antal aktier efter registrerad företrädesemission

Registrering hos Bolagsverket innebär nytt antal aktier i Archelon


Offentliggörande av utfall företrädesemission

Företrädesemissionen i Archelon är nu genomförd
Bokslutskommuniké 2017

Översikt perioden oktober till december

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 Tkr (52 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 309 Tkr (-989 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2 306 Tkr (-866 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 kr (-0,01 kr).

Översikt perioden januari till december

 • Nettoomsättningen uppgick till 216 Tkr (570 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 922 Tkr (-3 943 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 101 Tkr (555 Tkr).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,01 kr (0,01 kr).

Styrelsen i Archelon har fattat beslut om nyemission med aktieägarnas företräde

Beslutet om nyemission, fattat den 1 februari 2018, innebär att aktieägare per avstämningsdagen den 13 februari 2018 äger företräde att teckna nya aktier i Bolaget på de villkor som anges nedan. Teckningskursen är fastställd till 0,15 kr/aktie. Teckningstid är från den 15 februari 2018 till den 1 mars 2018.


Delårsrapport januari - september 2017

Översikt perioden juli till september 2017 

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 Tkr (43 Tkr). 
 • Rörelseresultatet uppgick till -874 Tkr (-1 280 Tkr). 
 • Resultatet efter skatt uppgick till -850 Tkr (-1 379 Tkr). 
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,02 kr).

Översikt perioden januari till september 2017 

 • Nettoomsättningen uppgick till 211 Tkr (518 Tkr). 
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 613 Tkr (-2 954 Tkr). 
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1 205 Tkr (311 Tkr). 
 • Resultat per aktie uppgick till 0,02 kr (0,00 kr).


Halvårsrapport januari - juni 2017

Översikt perioden april - juni 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 77 Tkr (167 Tkr)  
 • Rörelseresultatet uppgick till -946 Tkr (-936 Tkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -761 Tkr (-939 Tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr)

Översikt perioden januari - juni 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 206 Tkr (475 Tkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 739 Tkr (-1 674 Tkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 2 055 Tkr (1 690 Tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,03 kr (0,02 kr)

Kommuniké från årsstämma i Archelon

Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 1 juni 2017 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: