Kommuniké från årsstämma i Archelon

Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 31 maj 2018 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Delårsrapport januari - mars 2018

Översikt perioden januari till mars 2018
 • Nettoomsättningen uppgick till 11 Tkr (129 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -405 Tkr (-793 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till - 429 Tkr (2 816 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (0,04 kr).


Kallelse till Årsstämma i Archelon AB (publ)

Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653 kallas härmed till årsstämma den 31 maj kl. 11.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.


Nytt antal aktier efter registrerad företrädesemission

Registrering hos Bolagsverket innebär nytt antal aktier i Archelon


Offentliggörande av utfall företrädesemission

Företrädesemissionen i Archelon är nu genomförd
Bokslutskommuniké 2017

Översikt perioden oktober till december

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 Tkr (52 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 309 Tkr (-989 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2 306 Tkr (-866 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 kr (-0,01 kr).

Översikt perioden januari till december

 • Nettoomsättningen uppgick till 216 Tkr (570 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 922 Tkr (-3 943 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 101 Tkr (555 Tkr).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,01 kr (0,01 kr).

Styrelsen i Archelon har fattat beslut om nyemission med aktieägarnas företräde

Beslutet om nyemission, fattat den 1 februari 2018, innebär att aktieägare per avstämningsdagen den 13 februari 2018 äger företräde att teckna nya aktier i Bolaget på de villkor som anges nedan. Teckningskursen är fastställd till 0,15 kr/aktie. Teckningstid är från den 15 februari 2018 till den 1 mars 2018.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär