Delårsrapport januari - mars 2018

Översikt perioden januari till mars 2018
 • Nettoomsättningen uppgick till 11 Tkr (129 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -405 Tkr (-793 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till - 429 Tkr (2 816 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (0,04 kr).


Kallelse till Årsstämma i Archelon AB (publ)

Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653 kallas härmed till årsstämma den 31 maj kl. 11.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.


Nytt antal aktier efter registrerad företrädesemission

Registrering hos Bolagsverket innebär nytt antal aktier i Archelon


Offentliggörande av utfall företrädesemission

Företrädesemissionen i Archelon är nu genomförd
Bokslutskommuniké 2017

Översikt perioden oktober till december

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 Tkr (52 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 309 Tkr (-989 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2 306 Tkr (-866 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 kr (-0,01 kr).

Översikt perioden januari till december

 • Nettoomsättningen uppgick till 216 Tkr (570 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 922 Tkr (-3 943 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 101 Tkr (555 Tkr).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,01 kr (0,01 kr).

Styrelsen i Archelon har fattat beslut om nyemission med aktieägarnas företräde

Beslutet om nyemission, fattat den 1 februari 2018, innebär att aktieägare per avstämningsdagen den 13 februari 2018 äger företräde att teckna nya aktier i Bolaget på de villkor som anges nedan. Teckningskursen är fastställd till 0,15 kr/aktie. Teckningstid är från den 15 februari 2018 till den 1 mars 2018.


Delårsrapport januari - september 2017

Översikt perioden juli till september 2017 

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 Tkr (43 Tkr). 
 • Rörelseresultatet uppgick till -874 Tkr (-1 280 Tkr). 
 • Resultatet efter skatt uppgick till -850 Tkr (-1 379 Tkr). 
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,02 kr).

Översikt perioden januari till september 2017 

 • Nettoomsättningen uppgick till 211 Tkr (518 Tkr). 
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 613 Tkr (-2 954 Tkr). 
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1 205 Tkr (311 Tkr). 
 • Resultat per aktie uppgick till 0,02 kr (0,00 kr).

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: