Arbona AB förvärvar 100% av aktierna i Johnsons i Åre El AB

 • Arbona AB har per den 1 september förvärvat 100% av aktierna i Johnsons i Åre El AB inklusive dess dotterbolag Johnsons i Östersund El AB
 • Bolagen omsätter tillsammans c:a 61 MSEK och har 43 anställda
 • Ulf Johnson fortsätter som VD för bolagen

Johnsons i Åre El AB grundades 1925 och har spelat en viktig roll i elektrifieringen av Jämtlandsfjällen. Idag är Johnsons El en av Jämtlands ledande el- och larminstallatörer med särskild spetskompetens inom belysning och kraftstationer. Bolagen omsätter tillsammans c:a 61 MSEK och har 43 anställda.

-"Vi är stolta över att ha fått förtroendet att ta över som ägare för Johnsons El. Det är ett välskött bolag som stämmer väl in på den typ av bolag vi söker. Vår ambition är att fortsätta att varsamt utveckla verksamheten tillsammans med Ulf och övriga medarbetare i bolagen", säger Martin Zetterström VD för Arbona AB.

-"Jag är glad över att hittat nya ägare till Johnsons El som varit i min familjs ägo i över 90 år. Arbonas långsiktighet och företagsfilosofi gör att jag känner mig trygg både för mina kunder och min personal", säger Ulf Johnson ägare och VD för Johnsons El.

Ägarbytet kommer inte innebära några stora förändringar i den dagliga verksamheten, och Ulf Johnson fortsätter tillsvidare som VD för de båda bolagen.

Finansiella uppgifter ang förvärvet
Nedan presenteras översiktligt de senaste 3 årens sammanlagda finansiella data för Johnsons i Åre El AB och Johnsons i Östersund El AB:

Finansiell översikt

(kSEK)  2014* 2015* 2016*
Omsättning 79 969 64 684 61 208
EBITDA 2 819  6 352 1 719
EBIT  2 033 5 560 1 119

* Räkenskapsåret avslutas 30 april

Köpeskillingen uppgår till bokfört eget kapital, samt en tilläggsköpeskilling om maximalt 1,6 Mkr bl a baserat på resultatet fram till 2017-12-31. Tidigare har en fastighet i centrala Åre ägts av Johnsons i Åre El AB, den ingår inte i förvärvet och är inte med i balansräkningen per 2016-04-30.

2016-09-02

Information
För mer information, vänligen kontakta:

Martin Zetterström, VD Arbona AB (publ)
martin@arbona.se
0733-141406

Ulf Johnson, VD Johnsons El i Åre AB
ulf@johnsons-el.se
070-5978082

Om Johnsons El:
Johnsons El är Jämtlands vassaste totalleverantör inom all elteknik och larm/säkerhet. Vi är en komplett leverantör av el-, tele-, data-, belysnings-, larm-, och säkerhetslösningar till företag, organisationer och privatpersoner. Vi arbetar även med automatik på dammluckor samt övervakning av kraftverksdammar. Vårt mål är att alltid ligga i framkanten av utvecklingen, därför kallar vi oss framtidens elleverantör. Johnsons El startade redan 1925 i Åre och 2008 etablerade vi oss i Östersund. Vi finns även i Sveg och vi är ca 50 anställda totalt. Ulf Johnson är VD för Johnsons i Åre El AB samt för Johnsons El i Östersund.

Om Arbona AB (publ):
Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och varsamt utveckla välskötta mindre svenska bolag. Arbona ABs aktie är listad på Nordic Growth Market AB, Nordic MTF.

Nerladdningsbara filer

Arbona genomför företrädesemission

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.


Kommuniké från årsstämma i Arbona AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Arbona AB (publ) fattades följande beslut:KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, kallas till årsstämma tisdagen den 25 juni 2019 klockan 14.30 i Garnisonen, lokal Kungsträdgården, Karlavägen 100, Stockholm.
Bokslutskommuniké Delårsrapport juli - dec 2018 Arbona

Juli - December 2018

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 38,1 MSEK (39,0)
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till 2,1 MSEK (-3,0).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 18,5 MSEK (3,8). Vinst per aktie uppgick till 0,33 kr (0,10).
 • Resultatet från kortfristiga placeringar har genererat -0,3 MSEK (7,6) av resultatet.

Januari - December 2018

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 70,7  MSEK (73,6)
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till 1,2 MSEK (-3,8).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 16,5 MSEK (5,0). Vinst per aktie uppgick till 0,30 kr (0,14).
 • Resultatet från kortfristiga placeringar har genererat 0,2 MSEK (10,4) av resultatet.
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 108,3 MSEK (68,0) eller 1,94 SEK (1,83) per aktie.
 • Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 21,6 MSEK (10,2).


S2Medical AB (publ) bjuder in till investerarpresentationer

Det är glädjande att många hör av sig med frågor och är intresserade av S2Medical AB:s förestående börsnotering. För mer information hänvisas dock i första hand till de planerade investerarpresentationerna (se nedan), samt material på S2Medicals hemsida.


Arbonas portföljbolag S2Medical mot börsnotering

Arbonas portföljbolag S2Medical AB (publ) har, som tidigare kommunicerats, under hösten förberett sig inför en börsnotering.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär