Bokslutskommuniké, Delårsrapport juli - dec 2016, Arbona

Januari - December 2016 

 • Koncernens omsättning uppgick till 26,7 MSEK (0)
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till 2,9 MSEK (-1,1).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 4,5 MSEK (-0,8). Vinst per aktie uppgick till 0,12 kr (0,0).
 • Resultatet från kortfristiga placeringar har genererat 2,8 MSEK (0,3) av resultatet.
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 62,9 MSEK (58,4) eller 1,69 SEK (1,57) per aktie. 
 • Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 45,6 MSEK (58,5).

Juli - December 2016

 • Koncernens omsättning uppgick till 26,7 MSEK (0)
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till 3,6 MSEK (-0,5). 
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 10,1 MSEK (-0,2). Vinst per aktie uppgick till 0,27 kr (0,0).
 • Resultatet från kortfristiga placeringar har genererat 7,8 MSEK (0,4) av resultatet.

Bokslutskommuniké för Arbona publiceras den 28 februari 2017

Arbona AB har tidigare kommunicerat att Bokslutskommunikén för 2016 skulle publiceras den 27 februari. Pga sjukdom kommer bokslutskommunikén att publiceras den 28 februari efter börsens stängning.


Arbona investerar i S2Medical

 • Arbona AB har den 7 november ingått avtal om att investera 3 Mkr för 20% av aktierna i det onoterade bolaget S2Medical AB. Tillträde är planerat till 15 november.
 • S2Medical AB utvecklar, tillverkar och säljer avancerade sårläkningsprodukter bl a för behandling av brännskador och svårläkta sår
 • S2Medical AB grundades 2013 av Mårten Skog och Petter Sivlér baserat på forskningsresultat från Linköpings Universitet

Arbona AB förvärvar 100% av aktierna i Johnsons i Åre El AB

 • Arbona AB har per den 1 september förvärvat 100% av aktierna i Johnsons i Åre El AB inklusive dess dotterbolag Johnsons i Östersund El AB
 • Bolagen omsätter tillsammans c:a 61 MSEK och har 43 anställda
 • Ulf Johnson fortsätter som VD för bolagen

Delårsrapport januari-juni 2016

 • Koncernens resultat före och efter skatt uppgick till -5,6 MSEK (-0,7)
 • Förlusten består till största delen i en orealiserad värdeförändring i en placering i Fortnox-aktier.
 • Ett stort antal investeringsmöjligheter har utvärderats och dialoger med potentiella förvärvskandidater pågår löpande.
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 52,7 MSEK (58,6) eller 1,42 SEK (1,58) per aktie.
 • Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 52,8 MSEK (58,3).

SwitchCores namnändring till Arbona registrerad hos Bolagsverket

De ändringar i bolagsordningen som beslutades på årsstämman den 17 maj har nu registrerats och godkänts hos Bolagsverket. Det innebär att SwitchCore AB per idag har bytt namn till Arbona AB.


Kommuniké från årsstämma i Switchcore

Vid dagens årsstämma i Switchcore AB (publ) fattades följande beslut:


Inför årsstämma i Switchcore

I kallelsen till bolagsstämman som publicerades den 18 april 2016, efterfrågades förslag till styrelse, revisor samt arvoden till desamma. Följande förslag har inkommit från bolagets aktieägare:Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Switchcore AB (publ), 556541-8869, kallas till årsstämma tisdagen den 17 maj 2016 klockan 14.30 i Garnisonen, lokal Hagaparken, Karlavägen 100, Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär