Kommuniké från årsstämma i Switchcore

Vid dagens årsstämma i Switchcore AB (publ) fattades följande beslut:


Inför årsstämma i Switchcore

I kallelsen till bolagsstämman som publicerades den 18 april 2016, efterfrågades förslag till styrelse, revisor samt arvoden till desamma. Följande förslag har inkommit från bolagets aktieägare:Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Switchcore AB (publ), 556541-8869, kallas till årsstämma tisdagen den 17 maj 2016 klockan 14.30 i Garnisonen, lokal Hagaparken, Karlavägen 100, Stockholm.


Bokslutskommuniké Delårsrapport juli - december 2015

  • Koncernens resultat före och efter skatt uppgick till -0,8 MSEK (-1,0).
  • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 58,4 MSEK (59,2) eller 1,57 SEK (1,59) per aktie.
  • Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 58,5 MSEK (59,3).

Martin Zetterström ny VD

SwitchCore AB har anställt Martin Zetterström (47 år) som ny VD.

Martin har lång erfarenhet av förvärv och utveckling av mindre till medelstora ägarledda företag. 


Susanna Bervå avgår som VD i SwitchCore

Susanna Bervå avgår som VD för Switchcore den 31 oktober 2015. Namnet på bolagets nya VD kommer att kommuniceras inom kort, så snart detta är lämpligt med tanke på tillträdande VD:s tidigare arbetsgivare. 
Pressmeddelande om flaggningden 28 maj 2015

På uppdrag av AB Traction offentliggörs följande flaggning:


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär