Arbona AB (publ) säljer aktier till VD i dotterbolag

Som ett led i att öka det lokala entreprenörskapet i Arbona AB:s dotterbolag Johnsons El, så har Arbona sålt motsvarande 15% av aktierna i Johnsons El till dess VD, Simon Jörgensen. Efter transaktionen uppgår Arbonas ägarandel i Johnsons El till 67%.


Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 26 maj klockan 14:00 i Talk Room på Time Hotel, Vanadisvägen 12 i Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma i Arbona AB (publ)

Aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 20 december 2019 klockan 14:00 i bolagets lokaler på Biblioteksgatan 29, 2 tr i Stockholm.


Arbonas portföljbolag Johnsons El gör satsning på Kraft tillsammans med JemtEl

Arbonas portföljbolag Johnsons El (bestående av Johnsons i Åre El AB och dotterbolaget Johnsons i Östersund El AB) slår ihop sin kraftverksamhet (elinstallationer inom bl a vattenkraft, vindkraft, ställverk och elnät) med JemtEl Kraftteknik AB. JemtEl Kraftteknik AB är ett dotterbolag till JemtEl AB.


Arbonas företrädesemission övertecknad

Den 16 september 2019 avslutades teckningstiden i Arbonas företrädesemission av A-aktier om högst cirka 25 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till drygt 51,8 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 206,7 procent. Arbona tillförs cirka 24,7 MSEK efter emissionskostnader.Halvårsrapport Jan-Jun 2019

Jan - Jun 2019

  • Koncernens omsättning uppgick till 28,2 MSEK (32,9).
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -2,8 MSEK (-0,9).
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 10,5 MSEK (-2,1). Vinst per aktie uppgick till 0,19 kr    (-0,06).
  • Resultatet från kortfristiga placeringar uppgick till -0,7 MSEK (0,5).
  • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 118,8 MSEK (66,0) eller 2,13 SEK (1,78) per aktie.
  • Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 13,5 MSEK (12,1).

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted