Ampla Kapital - Portföljsammanställning Q2 2019

Ampla Kapital AB (publ) ("Ampla Kapital" eller "Ampla") offentliggör idag en sammanställning av sin låneportfölj för det andra kvartalet 2019. Låneportföljen såg vid utgången av det andra kvartalet 2019 ut som följer:

Lån 1: 16 miljoner kronor till Celon Förvaltning AB
Lån 2: 16 miljoner kronor till Celon Förvaltning AB

Samtliga lån är till den i Ampla Kapitals vinst- och kapitalandelsbevis utgivna 2014 beskrivna låntagaren Celon Förvaltning AB och dess närstående bolag. 

Samtliga lån löper med en ränta på STIBOR plus fem procentenheter.

Under det första kvartalet har låntagarna återbetalat till Ampla Kapital hela det lån som belöpte på bolaget Bäger Förvaltning AB (2 miljoner kronor), samt amorterat båda lånen till Celon Förvaltning AB med 6.25 miljoner kronor vardera. Under det andra kvartalet har låntagarna amorterat ytterligare 2.75 miljoner kronor på vart och ett av de till Celon Förvaltning AB utestående lånen. Totalt utestående lånebelopp till Celon Förvaltning AB vid utgången av det andra kvartalet var därmed 32 miljoner kronor.

Sedan utgången av det andra kvartalet har de av Ampla utgivna kapital- och vinstandelsbevisens loptid forlangts med tre ar medelst beslut pa andelsinnehavarstamma den 14 augusti. Detta har bolaget offentliggjort separat. Stamman beslutade ocksa om en villkorsandring som innebar att Ampla Kapital AB har mojlighet att aterkopa upp till 20 miljoner kronor i kapital- och vinstandelsbevis fran investerarna. Ett erbjudande kommer att delges samtliga investerare under hosten 2019. I samband med stamman forlangdes aven det aterstaende utgivna fastighetslanet gentemot Celon Forvaltning AB om 32 mkr med ytterligare tre ar och loper numera med en årsranta om STIBOR 3M plus 6,5% (med golv for STIBOR 3M pa noll).

Stockholm 30 augusti 2019

Styrelsen i Ampla Kapital AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rickard Fischerström, VD Ampla Kapital AB
Mejl: rickard.fischerstrom@amplakapital.se
Tel: 0733 80 30 11

Informationen är sådan som Ampla Kapital AB (publ) ska offentliggöra enligt villkoren för de kapital- och vinstandelsbevis bolaget gav ut under 2014. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019 kl. 18.00 CET.

Ampla Kapital - Återköp av obligationer

Ampla Kapital AB (publ) ("Ampla") har idag publicerat ett återköpserbjudande riktat till innehavarna av kapital- och vinstandelslånen med ISIN SE0006091880 utgivna av Ampla den 30 juni 2014 i enlighet med obligationsvillkor daterade den 1 juli 2014, så som ändrade den 14 augusti 2019 ("Villkoren").


Ampla Kapital - Portföljsammanställning Q2 2019

Ampla Kapital AB (publ) ("Ampla Kapital" eller "Ampla") offentliggör idag en sammanställning av sin låneportfölj för det andra kvartalet 2019. Låneportföljen såg vid utgången av det andra kvartalet 2019 ut som följer:

Lån 1: 16 miljoner kronor till Celon Förvaltning AB
Lån 2: 16 miljoner kronor till Celon Förvaltning AB

Ampla Kapital - Avseende obligationsinnehavarstämma den 27 juni 2019 samt kallelse till ny obligationsinnehavarstämma den 19 juli 2019

Bakgrund
Ampla Kapital AB (publ) ("Ampla") har den 29 maj 2019 kallat till obligationshavarstämma den 27 juni 2019 för innehavarna av kapital- och vinstandelslånen med ISIN SE0006091880 utgivna av Ampla den 30 juni 2014 i enlighet med obligationsvillkor daterade den 1 juli 2014 ("Villkoren"), ("Kallelsen").


Ampla Kapital - Portföljsammanställning Q1 2019

Ampla Kapital AB (publ) offentliggör idag en sammanställning av sin låneportfölj för det första kvartalet 2019. Låneportföljen såg vid utgången av det första kvartalet 2019 ut som följer:

Lån 1: 18.75 miljoner kronor till Celon Förvaltning AB
Lån 2: 18.75 miljoner kronor till Celon Förvaltning AB


Ampla Kapital - Kallelse till obligationshavarstämma

Ampla Kapital AB (publ) ("Ampla") har idag kallat till obligationshavarstämma för innehavarna av kapital- och vinstandelslånen med ISIN SE0006091880 utgivna av Ampla den 30 juni 2014 i enlighet med obligationsvillkor daterade den 1 juli 2014 ("Villkoren").


Ampla Kapital - Årsredovisning för räkenskapsåret 2018

(För fullständig årsredovisning se bifogad fil)


Ampla Kapital - Portföljsammanställning Q4 2018

Ampla Kapital AB (publ) offentliggör idag en sammanställning av sin låneportfölj för det fjärde kvartalet 2018. Låneportföljen såg vid utgången av det fjärde kvartalet 2018 ut som följer:


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär