Svenska Nyttobostäder ingår avtal med Handelshögskolan i Stockholm

Svenska Nyttobostäder, som ingår i ALM Equity-koncernen, ingår avtal med Handelshögskolan i Stockholm om 40 nyproducerade lägenheter i Hässelby Strand. Avtalet löper under fem år från och med mars 2019 med möjlig förlängning. Det nya lägenhetsbeståndet kommer att hyras ut på blockhyresavtal och Handelshögskolan kommer att hantera all förmedling. 

Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan, ser bostadsförsörjning som en viktig pusselbit för att kunna rekrytera internationella studenter till det välrenommerade Mastersprogrammet.
"Det känns bra att kunna erbjuda studenterna ett kommunikationsnära läge till skolan som dessutom är ett av Stockholms mest natursköna och sjönära lägen. Tunnelbanan är precis utanför dörren och gröna linjen tar studenterna raka spåret till Handelshögskolan" säger Lars Strannegård.

De nya lägenheterna är redan under produktion och kommer vara inflyttningsklara 1 mars 2019.  Projektet består enbart av välplanerade ettor och tvåor och ligger 20 meter från Hässelby Strands tunnelbanestation. I fastigheten med närområde finns även utvecklad service såsom matbutik, paketutlämning, apotek, gym, café, restauranter med mera.

"Det känns bra att kunna hjälpa en av Sveriges ledande institutioner med bostadsförsörjningen som annars är ett stort problem, speciellt i Stockholm" säger Tommy Johansson som är stolt över samarbetet, och fortsätter;
"Närmare tunnelbanan och i ett samlat bestånd som vi nu levererar är det svårt att hitta. Svenska Nyttobostäder har sedan 2010 arbetat målmedvetet för att bli en stark aktör och ledande leverantör av lägenheter till institutioner. Det känns därför extra roligt att få ett kvitto på det nedlagda arbetet när en så stark och bra hyresgäst som Handelshögskolan väljer oss som partner".

Med denna affär inkluderad uppgår Svenska Nyttobostäders totala uthyrning till 527 bostäder i Stockholm. 
"Stockholmsregionen är norra Europas motor. Innovationerna flödar, företag startas och näringslivet plöjer på. Ska detta kunna fortsätta, så krävs det lösningar på den bostadssituation som vi ser i våra storstäder" säger Tommy Johansson, affärsområdeschef för Svenska Nyttobostäder.

Stockholm, 2018-08-30

För mer information kontakta: Tommy Johansson, Svenska Nyttobostäder, 070-861 06 13

Svenska Nyttobostäder är ett managementbolag, till 100% ägt av ALM Equity, som åt externa investerare förvaltar och hyr ut bostäder i kommunikationsnära lägen i Stockholm. Bolagets ersättningsmodell ger ett succesivt ägande i förvaltningsbolagen. Bolaget skapades 2010 för att tillgodose marknaden för personalbostäder som under många år sålts ut av företag, kommuner, landsting och andra institutioner.

ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Mer information om bolaget finns på www.almequity.se


NYEMISSION (KVITTNINGSEMISSION) AV PREFERENSAKTIER I ALM EQUITY AB

Styrelsen i ALM Equity AB (publ) beslutade den 13 augusti 2019, med stöd av bemyndigande lämnat på årsstämman den 13 juni 2019, om en riktad nyemission av högst 1 285 926 preferensaktier.


ALM Equity och Resona byggstartar 52 bostäder på Rinkebyterrassen

På Rinkebyterrassen byggstartar ALM Equity projektet Esplanaden. ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad (50%) kommer tillsammans med Resona (50%) att utveckla ett flerbostadshus bestående av 52 lägenheter. Totalentreprenad utförs av dotterbolaget 2xA Entreprenad. De färdigställda bostäderna finansieras av Resona och förvaltas av ALM Equitys dotterbolag Svenska Nyttobostäder som succesivt kan nå en ägarandel på (50%).


ALM Equity AB: Kommuniké från årsstämma i ALM Equity AB (publ)

Årsstämma har hållits i ALM Equity AB (publ) torsdagen den 13 juni 2019 varvid följande beslut fattades:


ALM Equitys dotterbolag Småa AB tilldelas markanvisning i Årstafältet, Stockholm

Småa AB har tilldelats en markanvisning i Årstafältet etapp 4b med en preliminär byggrätt om ca 12 500 kvm BTA. Marken kommer att upplåtas med tomträtt.KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL)

Aktieägarna i ALM Equity AB (publ), org. nr 556549-1650, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 13 juni 2019 kl.16:00 i DLA Pipers lokaler på Kungsgatan 9 i Stockholm.
ALM EQUITY BYGGSTARTAR 24 STYCKEN RAD - OCH PARHUS I SILVERDAL

I Silverdal, Sollentuna kommun, byggstartar ALM Equity AB (100% ägarandel) projektet Torparen. Etappen är den femte och sista i bolagets utveckling av Silverdal som totalt består av 83 stycken rad-, par- och kedjehus. Totalentreprenaden kommer att utföras av dotterbolaget 2xA Entreprenad. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär