Byggstart av bostadsrätter på Oaxen

På ön Oaxen i Stockholms södra skärgård, byggstartar ALM Equity (ägarandel 100%) bostadsprojektet Sjövillan 5.

Med Himmersfjärden som närmsta granne uppförs 16 bostadsrättshus i vacker skärgårdsmiljö. Husen, som ritats av Dinell&Johansson, är yteffektiva och stilrena med industriell karaktär. Tomternas utförande är starkt anknutna till det intilliggande kalkbrottet och med panoramavy ut över vattnet. På Oaxen är det svårt att undgå lugnet och tystnaden och hit tar ni er med bil på endast en timme från centrala Stockholm. Byggnationen utförs på totalentreprenad av Nils Hedström byggnads AB. Ansvarig mäklare är MOHV.

"Sjövillan utgör andra etappen i vårt projekt Oaxen Skärgårdshamn, tidigare har vi färdigställt Kalk Palais med 10 st bostadsrätter. Sjövillan erbjuder ett modernt och bekymmersfritt boende i fantastisk skärgårdsmiljö. Husen har tagit inspiration från ön och erbjuder en avskalad och industriell känsla som knyter an till öns historia." säger Joakim Alm, VD, ALM Equity AB.

2017-09-14

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 0733 - 96 97 27

Om ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Mer information om bolaget finns på www.almequity.se

ALM Equity tar in delägare i projekt och ökar satsning på förvaltningsbostäder

ALM Equity har sålt 50 procent av tre bostadsprojekt - Barkarbystaden, Rinkeby och Rönninge - till Resona.


Kallelse till årsstämma i ALM Equity

Aktieägarna i ALM Equity AB (publ), org. nr 556549-1650, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 31 maj 2018 kl. 16.00 i DLA Pipers lokaler på Kungsgatan 9 i Stockholm.


ALM Equitys årsredovisning för 2017 är publicerad

ALM Equitys årsredovisning 2017 finns att hämta som pdf-fil på bolagets hemsida www.almequity.se. Den tryckta årsredovisningen beställs via info@almequity.se.Byggstart av avslutande etapp i Enköping centrum

ALM Equity AB har byggstartat bostadsprojektet Påfågeln i Enköping som utgörs av 36 stycken bostadsrättslägenheter och 4 stycken butikslokaler. Projektet skapar ett nytt kvarter och knyter ihop Lilla Torg tillsammans med första etappen Pausfågeln som färdigställs nu till sommaren.


Delårsrapport januari - september 2017

Januari - september 2017

  • Enligt segmentsredovisningen* uppgick omsättningen till 1 922,9 (863,5) Mkr och rörelseresultatet till 267,1 (165,1) Mkr. Resultat efter skatt 195,6 (131,2) Mkr motsvarande 15,50 (10,83) kr per stamaktie. I resultatet efter skatt för perioden ingår engångskostnader om 17,2 Mkr hänförliga till förvärvet av Småa AB och övergången till IFRS rapportering.
  • Enligt omräkning till IFRS uppgick omsättningen till 1 554,3 (731,3) Mkr och rörelseresultatet till 255,6 (93,9) Mkr. Resultat efter skatt 206,8 (71,1) Mkr motsvarande 9,28 (1,52) kr per stamaktie. I resultatet efter skatt för perioden ingår engångskostnader om 17,2 Mkr hänförliga till förvärvet av Småa AB och övergången till IFRS rapportering.

Juli - september 2017

  • Enligt segmentsredovisningen* uppgick omsättningen till 787,8 (378,8) Mkr och rörelseresultatet till 87,5 (72,0) Mkr. Resultat efter skatt 50,1 (58,2) Mkr motsvarande 3,68 (5,03) kr per stamaktie.
  • Enligt omräkning till IFRS uppgick omsättningen till 637,7 (467,5) Mkr och rörelseresultatet till 90,8 (73,8) Mkr. Resultat efter skatt 50,1 (65,4) Mkr motsvarande 1,15 (1,84) kr per stamaktie.
  • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 2 197 (840) Mkr, motsvarande 62,07 (16,80) kr per stamaktie.
  • Under perioden byggstartades 16 (317) bostäder i projekt varav ALM Equitys andel var 16 (184) bostäder.
  • Under perioden såldes 65 (18) bostäder i projekt, varav ALM Equitys andel var 64 (16) bostäder.

ALM Equity vinner markanvisningstävling i Skärholmen

ALM Equity har tilldelats en markanvisning för bostadsrätter i Skärholmsdalen för 120 bostäder om 14 000 kvm bostads- och lokalyta. Förslaget ska öka den sociala hållbarheten genom lokalt engagemang och goda boendekvaliteter som utvecklar stadsmiljön. Tillträde till fastigheten kommer att ske när ny detaljplan vunnit laga kraft samt bygglov erhållits.


Riktad nyemission av preferensaktier i ALM Equity AB

Styrelsen i ALM Equity AB (publ) beslutade den 9 oktober 2017, med stöd av bemyn-digande lämnat på årsstämman den 30 maj 2017, om en nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 1 798 761 preferensaktier.


Nyemission (apportemission) av preferensaktier i ALM Equity AB

Styrelsen i ALM Equity AB (publ) beslutade den 5 oktober 2017, med stöd av bemyndigande lämnat på årsstämman den 30 maj 2017, om en nyemission av högst 201 239 preferensaktier.


Byggstart av bostadsrätter på Oaxen

På ön Oaxen i Stockholms södra skärgård, byggstartar ALM Equity (ägarandel 100%) bostadsprojektet Sjövillan 5.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: