ALM Equity avyttrar hyresbestånd i Uppsala

ALM Equity (25%), har avyttrat fastigheten Kvarngärdet 35:7 i Uppsala innefattande 141 bostadslägenheter till Brf Njord genom ombildning. Utöver bostäderna ingår även 4 000 kvm outnyttjad bostadsbyggrätt. Priset på fastigheten uppgår till 447 Mk och anskaffningsvärdet var 167 Mkr. Resultatet av försäljningen är 194 Mkr varav ALM Equitys andel är 50 Mkr. I samband med försäljningen köps ombildade lägenheter för 127 Mkr vilka i nästa steg kommer att säljas till marknadspris.

Den ursprungliga fastigheten förvärvades 2010 för 248 Mkr innefattande galleria (Kvarnengallerian) och bostäder. Fastigheten har genom avstyckning delats i två delar varav bostadsfastigheten nu sålts. Kvarvarande anskaffningsvärde på galleriafastigheten uppgår till 81 Mkr.

Fastigheten ingick inte i ALM Equitys marknadsvärdering som offentliggjordes under april 2017.

"När vi förvärvade fastigheten 2010, såg vi en bostads- och galleriafastighet med en stor potential. Sedan förvärvet har vi arbetat med att utveckla Kvarnengallerian till att bli en attraktiv servicegalleria med ICA, Systembolaget och restauranger såsom Phil's Burger. Till bostäderna har vi tillskapat bostadsbyggrätter ovanpå befintliga bostäder. När vi blev kontaktade av bostadsrättsföreningen med ett önskemål om ombildning fick vi tänka om. Vi är glada att ha medverkat till att ombildningen genomförts på ett framgångsrikt sätt för alla parter." säger Joakim Alm, VD ALM Equity AB. 

2017-06-21

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 0733 - 96 97 27 

Om ALM Equity:
ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Mer information om bolaget finns på www.almequity.se

ALM Equity tar in delägare i projekt och ökar satsning på förvaltningsbostäder

ALM Equity har sålt 50 procent av tre bostadsprojekt - Barkarbystaden, Rinkeby och Rönninge - till Resona.


Kallelse till årsstämma i ALM Equity

Aktieägarna i ALM Equity AB (publ), org. nr 556549-1650, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 31 maj 2018 kl. 16.00 i DLA Pipers lokaler på Kungsgatan 9 i Stockholm.


ALM Equitys årsredovisning för 2017 är publicerad

ALM Equitys årsredovisning 2017 finns att hämta som pdf-fil på bolagets hemsida www.almequity.se. Den tryckta årsredovisningen beställs via info@almequity.se.Byggstart av avslutande etapp i Enköping centrum

ALM Equity AB har byggstartat bostadsprojektet Påfågeln i Enköping som utgörs av 36 stycken bostadsrättslägenheter och 4 stycken butikslokaler. Projektet skapar ett nytt kvarter och knyter ihop Lilla Torg tillsammans med första etappen Pausfågeln som färdigställs nu till sommaren.


Delårsrapport januari - september 2017

Januari - september 2017

  • Enligt segmentsredovisningen* uppgick omsättningen till 1 922,9 (863,5) Mkr och rörelseresultatet till 267,1 (165,1) Mkr. Resultat efter skatt 195,6 (131,2) Mkr motsvarande 15,50 (10,83) kr per stamaktie. I resultatet efter skatt för perioden ingår engångskostnader om 17,2 Mkr hänförliga till förvärvet av Småa AB och övergången till IFRS rapportering.
  • Enligt omräkning till IFRS uppgick omsättningen till 1 554,3 (731,3) Mkr och rörelseresultatet till 255,6 (93,9) Mkr. Resultat efter skatt 206,8 (71,1) Mkr motsvarande 9,28 (1,52) kr per stamaktie. I resultatet efter skatt för perioden ingår engångskostnader om 17,2 Mkr hänförliga till förvärvet av Småa AB och övergången till IFRS rapportering.

Juli - september 2017

  • Enligt segmentsredovisningen* uppgick omsättningen till 787,8 (378,8) Mkr och rörelseresultatet till 87,5 (72,0) Mkr. Resultat efter skatt 50,1 (58,2) Mkr motsvarande 3,68 (5,03) kr per stamaktie.
  • Enligt omräkning till IFRS uppgick omsättningen till 637,7 (467,5) Mkr och rörelseresultatet till 90,8 (73,8) Mkr. Resultat efter skatt 50,1 (65,4) Mkr motsvarande 1,15 (1,84) kr per stamaktie.
  • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 2 197 (840) Mkr, motsvarande 62,07 (16,80) kr per stamaktie.
  • Under perioden byggstartades 16 (317) bostäder i projekt varav ALM Equitys andel var 16 (184) bostäder.
  • Under perioden såldes 65 (18) bostäder i projekt, varav ALM Equitys andel var 64 (16) bostäder.

ALM Equity vinner markanvisningstävling i Skärholmen

ALM Equity har tilldelats en markanvisning för bostadsrätter i Skärholmsdalen för 120 bostäder om 14 000 kvm bostads- och lokalyta. Förslaget ska öka den sociala hållbarheten genom lokalt engagemang och goda boendekvaliteter som utvecklar stadsmiljön. Tillträde till fastigheten kommer att ske när ny detaljplan vunnit laga kraft samt bygglov erhållits.


Riktad nyemission av preferensaktier i ALM Equity AB

Styrelsen i ALM Equity AB (publ) beslutade den 9 oktober 2017, med stöd av bemyn-digande lämnat på årsstämman den 30 maj 2017, om en nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 1 798 761 preferensaktier.


Nyemission (apportemission) av preferensaktier i ALM Equity AB

Styrelsen i ALM Equity AB (publ) beslutade den 5 oktober 2017, med stöd av bemyndigande lämnat på årsstämman den 30 maj 2017, om en nyemission av högst 201 239 preferensaktier.


Byggstart av bostadsrätter på Oaxen

På ön Oaxen i Stockholms södra skärgård, byggstartar ALM Equity (ägarandel 100%) bostadsprojektet Sjövillan 5.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: