ALM Equity AB (publ) erbjuder villkorad samtyckespremie i pågående röstningsförfaranden

ALM Equity AB (publ) ("Bolaget" eller "ALM") har beslutat att komplettera nu pågående skriftliga förfaranden utfärdade genom meddelanden den 9 juli 2021 ("Skriftliga Förfarandena"), avseende Bolagets utestående obligationslån 2020/2023 med ISIN SE0014556577, 2020/2025 med ISIN SE0015191978 och 2021/2026 med ISIN SE0016074595 ("Obligationerna"), med en samtyckespremie.

Samtyckespremien erbjuds på följande villkor.

  • Samtyckespremien uppgår till 0,15 procent av Obligationernas utestående nominella belopp per den relevanta avstämningsdagen (se nedan).
  • Utbetalning av samtyckespremien förutsätter att samtliga Skriftliga Förfaranden godkänns enligt Bolagets beslutsförslag med erforderliga röstmajoriteter samt att kvorumkrav uppfylls.
  • Samtyckespremien utbetalas genom Euroclear Sweden pro rata till samtliga registrerade innehavare av Obligationer per den relevanta avstämningsdagen (se nedan) senast 20 bankdagar efter att de Skriftliga Förfarandena har avslutats.

Om det finns förutsättningar för premieutbetalning kommer Bolaget att meddela avstämningsdag för berättigande till samtyckespremie omedelbart efter att de Skriftliga Förfarandena har avslutats.

Meddelandena om de Skriftliga Förfarandena är tillgängliga på ALMs hemsida samt på Agentens hemsida. Resultatet av de Skriftliga Förfarandena kommer att offentliggöras via pressmeddelande vid utgången av de Skriftliga Förfarandena.

Röstningsfristen i de Skriftliga Förfarandena löper ut imorgon, den 28 juli 2021 kl. 15.00. Dock kan de Skriftliga Förfarandena avslutas dessförinnan om erforderliga röstmajoriteter uppnås.För frågor kring administrationen av de Skriftliga Förfarandena, dokumentationen eller röstningsförfarandet, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27

Om ALM Equity: 
ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster.
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel.+46 8- 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Mer information om bolaget finns på www.almequity.seALM Equity AB (publ) får obligationsinnehavares godkännande av villkorsändringar

De skriftliga förfaranden som initierades genom meddelanden den 9 juli 2021 ("Skriftliga Förfarandena"), avseende vissa ändringar i villkoren för ALM Equity ABs (publ) ("Bolaget" eller "ALM") utestående obligationslån 2020/2023 med ISIN SE0014556577, 2020/2025 med ISIN SE0015191978 och 2021/2026 med ISIN SE0016074595 ("Obligationerna"), har idag avslutats.


ALM Equity AB (publ) erbjuder villkorad samtyckespremie i pågående röstningsförfaranden

ALM Equity AB (publ) ("Bolaget" eller "ALM") har beslutat att komplettera nu pågående skriftliga förfaranden utfärdade genom meddelanden den 9 juli 2021 ("Skriftliga Förfarandena"), avseende Bolagets utestående obligationslån 2020/2023 med ISIN SE0014556577, 2020/2025 med ISIN SE0015191978 och 2021/2026 med ISIN SE0016074595 ("Obligationerna"), med en samtyckespremie.


ALM Equity AB (publ) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm

ALM Equity AB (publ) emitterade den 17 juni 2021 icke säkerställda företagsobligationer om 1 000 miljoner kronor inom ett ramverk om totalt 1 250 miljoner kronor. Obligationerna har en löptid om 5 år och en rörlig ränta motsvarande 6,50 % över 3-månaders STIBOR.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted