Rättelse: Jakob Mindre 5 säljs till Axfast

Rättelse av pressmeddelande distribuerat 7/6 kl 08.45. Rättelsen avser rubrik.


ALM Equity säljer Jakob Mindre 5 till Axfast

ALM Equity inledde 2014 ett samarbete och avtalade om förvärv av kontorsfastigheten Jakob Mindre 5 med AMF Fastigheter. Parterna har kommit överens om att aktieköpet som avtalades om 2014 återgår och att fastigheten nu säljs till Axfast. Därmed avbryts detaljplaneprocessen för omvandling till bostäder. Fastigheten har idag en total uthyrningsbar area om cirka 2 000 kvm. Frånträde sker 15 juni 2018. Återgången av aktierna ger en positiv resultateffekt för ALM Equity på 55 Mkr vilken redovisas under andra kvartalet 2018.


Kommuniké från årsstämma i ALM Equity AB (publ)

Årsstämma har hållits i ALM Equity AB (publ) torsdagen den 31 maj 2018 varvid följande beslut fattades:


ALM Equity tar in delägare i projekt och ökar satsning på förvaltningsbostäder

ALM Equity har sålt 50 procent av tre bostadsprojekt - Barkarbystaden, Rinkeby och Rönninge - till Resona.


Kallelse till årsstämma i ALM Equity

Aktieägarna i ALM Equity AB (publ), org. nr 556549-1650, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 31 maj 2018 kl. 16.00 i DLA Pipers lokaler på Kungsgatan 9 i Stockholm.


ALM Equitys årsredovisning för 2017 är publicerad

ALM Equitys årsredovisning 2017 finns att hämta som pdf-fil på bolagets hemsida www.almequity.se. Den tryckta årsredovisningen beställs via info@almequity.se.Byggstart av avslutande etapp i Enköping centrum

ALM Equity AB har byggstartat bostadsprojektet Påfågeln i Enköping som utgörs av 36 stycken bostadsrättslägenheter och 4 stycken butikslokaler. Projektet skapar ett nytt kvarter och knyter ihop Lilla Torg tillsammans med första etappen Pausfågeln som färdigställs nu till sommaren.


Delårsrapport januari - september 2017

Januari - september 2017

  • Enligt segmentsredovisningen* uppgick omsättningen till 1 922,9 (863,5) Mkr och rörelseresultatet till 267,1 (165,1) Mkr. Resultat efter skatt 195,6 (131,2) Mkr motsvarande 15,50 (10,83) kr per stamaktie. I resultatet efter skatt för perioden ingår engångskostnader om 17,2 Mkr hänförliga till förvärvet av Småa AB och övergången till IFRS rapportering.
  • Enligt omräkning till IFRS uppgick omsättningen till 1 554,3 (731,3) Mkr och rörelseresultatet till 255,6 (93,9) Mkr. Resultat efter skatt 206,8 (71,1) Mkr motsvarande 9,28 (1,52) kr per stamaktie. I resultatet efter skatt för perioden ingår engångskostnader om 17,2 Mkr hänförliga till förvärvet av Småa AB och övergången till IFRS rapportering.

Juli - september 2017

  • Enligt segmentsredovisningen* uppgick omsättningen till 787,8 (378,8) Mkr och rörelseresultatet till 87,5 (72,0) Mkr. Resultat efter skatt 50,1 (58,2) Mkr motsvarande 3,68 (5,03) kr per stamaktie.
  • Enligt omräkning till IFRS uppgick omsättningen till 637,7 (467,5) Mkr och rörelseresultatet till 90,8 (73,8) Mkr. Resultat efter skatt 50,1 (65,4) Mkr motsvarande 1,15 (1,84) kr per stamaktie.
  • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 2 197 (840) Mkr, motsvarande 62,07 (16,80) kr per stamaktie.
  • Under perioden byggstartades 16 (317) bostäder i projekt varav ALM Equitys andel var 16 (184) bostäder.
  • Under perioden såldes 65 (18) bostäder i projekt, varav ALM Equitys andel var 64 (16) bostäder.

ALM Equity vinner markanvisningstävling i Skärholmen

ALM Equity har tilldelats en markanvisning för bostadsrätter i Skärholmsdalen för 120 bostäder om 14 000 kvm bostads- och lokalyta. Förslaget ska öka den sociala hållbarheten genom lokalt engagemang och goda boendekvaliteter som utvecklar stadsmiljön. Tillträde till fastigheten kommer att ske när ny detaljplan vunnit laga kraft samt bygglov erhållits.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: