Alfa Laval tar energieffektivitetsorder värd 55 miljoner kronor

Alfa Laval - världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering - har tagit en order för leverans av Alfa Laval  Packinox värmeväxlare till ett raffinaderi i Mellanöstern. Ordern är värd ca 55 miljoner kronor och är bokad inom affärsenheten Welded Heat Exchangers i Energidivisionen. Leverans beräknas ske 2018.

Ordern omfattar leverans av kompakta värmeväxlare för återanvändning av energi i raffinaderiprocessen, där lågoktanig råbensin (nafta) omvandlas till högoktanigt flytande bränsle.

"Detta är andra ordern på kort tid som vi bokar för våra pålitliga Packinox värmeväxlare", säger Susanne Pahlén Åklundh, chef för Energidivisionen. "Den bekräftar våra produkters förmåga att generera energibesparingar för kunder inom energiintensiva industrier i en tid då det detta blir allt viktigare."

Visste du att en enda Alfa Laval Packinox värmeväxlare kan höja temperaturen på nafta från 80 till 520 grader Celsius, genom att återanvända värme från raffinaderi-processen? 

För mer information kontakta: 
Peter Torstensson 
Informationsdirektör 
Alfa Laval 
Tel: +46 46 36 72 31 
Mobil: +46 709 33 72 31 

Gabriella Grotte 
Ansvarig för Investor Relations 
Alfa Laval 
Tel: +46 46 36 74 82 
Mobil: +46 709 78 74 82 

Om Alfa Laval 
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.  

Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.

Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.

Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2016 en omsättning på cirka 35,6 miljarder kronor och har cirka 17 000 anställda.  

www.alfalaval.com  

Alfa Laval tar bryggeriorder värd 300 miljoner kronor

Alfa Laval - världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering - har tagit en order för leverans av en komplett processlinje till ett bryggeri i Mexiko. Ordern är värd ca 300 miljoner kronor och är bokad inom affärsenheten Food Systems i Livsmedel- och vattendivisionen. Leverans beräknas ske 2018.


Inbjudan till Alfa Lavals telefonkonferens för det fjärde kvartalet

Alfa Lavals rapport för det fjärde kvartalet publiceras den 30 januari klockan 07:30. Telefonkonferensen startar klockan 08:30.


Alfa Laval tar energieffektivitetsorder värd 55 miljoner kronor

Alfa Laval - världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering - har tagit en order för leverans av Alfa Laval  Packinox värmeväxlare till ett raffinaderi i Mellanöstern. Ordern är värd ca 55 miljoner kronor och är bokad inom affärsenheten Welded Heat Exchangers i Energidivisionen. Leverans beräknas ske 2018.


Alfa Laval tar energieffektivitetsorder värd 65 miljoner kronor

Alfa Laval - världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering - har tagit en order för leverans av Alfa Laval  Packinox värmeväxlare till en petrokemisk anläggning i Indien. Ordern är värd ca 65 miljoner kronor och är bokad inom affärsenheten Welded Heat Exchangers i Energidivisionen. Leverans beräknas ske 2018.


Alfa Laval får 'Prix d'Excellence' - för andra gången - för framgångsrik affärsutveckling i Frankrike

Alfa Laval - världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering - har återigen fått det prestigefyllda "Prix d'Excellence" av Svenska Handelskammaren för sitt dedikerade fokus på innovation och långvariga engagemang på den franska marknaden.


Alfa Lavals kapitalmarknadsdag - sammanfattning från affärsuppdateringen

Alfa Lavals kapitalmarknadsdag - sammanfattning från affärsuppdateringen Alfa Lavals kapitalmarknadsdag, som hålls idag i Aalborg, Danmark, inleddes med en presentation av Tom Erixon, VD och koncernchef. Han talade bland annat om de nya plattformar som gradvis kommer att lanseras för packningsförsedda plattvärmeväxlare och höghastighetsseparatorer, med start från slutet av innevarande år.


Alfa Laval tar offshore-order värd 60 miljoner kronor

Alfa Laval - världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering - har tagit en order för leverans av Framo pumpsystem till en oljeplattform i Nordsjön. Ordern, bokad inom affärsenheten Pumping Systems i Marindivisionen, har ett värde av cirka 60 miljoner kronor. Leverans beräknas ske 2018.


Alfa Laval utser Jan Allde till ny ekonomi- och finansdirektör från början på 2018

Alfa Laval - världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering - aviserar idag att Thomas Thuresson, ekonomi- och finansdirektör för Alfa Laval koncernen, har beslutat att gå i förtida pension och att Jan Allde har utsetts till ny ekonomi- och finansdirektör fr o m den 1 februari 2018.


Alfa Laval Delårsrapport 1 juli - 30 september 2017

Sammanfattning: tredje kvartalet 

Orderingången ökade med 15 procent* till MSEK  8 418 ( 7 540 ). 
Omsättningen minskade med 2 procent* till MSEK  8 169 ( 8 581 ). 
Justerad EBITA **: MSEK  1 310 ( 1 339 ). 
Justerad EBITA-marginal **: 16,0 ( 15,6 ) procent. 
Resultat efter finansiella poster : MSEK  1 012 (93). 
Nettoresultat : MSEK 672 ( -106) .   
Resultat per aktie : SEK 1 ,59 ( -0,27 ) . 
Kassaflöde från rörelseverksamheten : MSEK 1 044 ( 911 ). 
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter : MSEK  19 ( 107 ). 
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster : MSEK - ( -1 100 ).

Sammanfattning: nio första månaderna

Orderingången ökade med 12 procent* till MSEK  26 848 ( 23 351 ). 
Omsättningen minskade med 4 procent* till MSEK  25 202 ( 25 730 ). 
Justerad EBITA **: MSEK  3 999 ( 4 065 ). 
Justerad EBITA-marginal **: 15,9 ( 15,8 ) procent. 
Resultat efter finansiella poster : MSEK  3 013 ( 2 448 ). 
Nettoresultat : MSEK 1 927 ( 1 696 ) .   
Resultat per aktie : SEK 4,57 ( 4,00 ) . 
Kassaflöde från rörelseverksamheten : MSEK 2 890 ( 3 054 ). 
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter : MSEK  190 (337). 
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster : MSEK - ( -1 100 ).


Alfa Laval AB:svalberedning inför årsstämman 2018

Följande representanter för de största aktieägarna i Alfa Laval AB har ombetts och accepterat att ingå i valberedningen inför årsstämman 2018:


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: