ANVÄNDARNA LÄGGER VÄSENTLIGT MER TID PÅ ADVENTURE BOX

Den genomsnittliga sessionstiden på spelplattformen har nära fyrfaldigats.

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online.

Som tidigare nämnts fokuserar Adventure Box på att förbättra plattformen med fokus på bland annat spelskaparna, dvs de värdefulla användare som skapar och delar dataspel. Nya siffror visar att detta fungerar. Sedan strategin infördes, har exempelvis den genomsnittliga sessionstiden på spelplattformen bland de återvändande användare ökat med en faktor 3,5. Från 2:05 minuter i september till 7:24 minuter i mars (se graf nedan).

Se bifogad graf: Sessionstid för återvändande användare de senaste 6 månaderna

I gruppen spelskapare har bolaget också identifierat flera "super-spelskapare" som varit online på Adventure Box under mer än 50 av de senaste 60 dagarna. De är duktiga skapare av både spel och annat innehåll. Spelskaparnas spel lockar fler följare och drar in nya användare. Den mest aktive super-spelskaparen har skapat 232 spel som spelats av hundratusentals spelare. Den mest aktive spelaren i sin tur har vunnit över sina motspelare över 4 500 gånger. En annan kategori användare är de så kallade "Socializers", som gillar att kommunicera med andra användare. Vi har identifierat 272 "super-socializers", som genom sitt beteende drar in och behåller användare på vår plattform.

Trots Adventure Box mycket låga kundanskaffningskostnader väljer bolaget att inte driva tillväxt ännu. Bolaget bibehåller målet om ca 200 000 månatliga besökare allteftersom succesiva förbättringar görs på plattformen. Bland annat kan en enda Adventure Box spelserver idag hantera 5 000 - 10 000 samtidiga användare, en minskning av lasten med 1 000 - 2 000 gånger jämfört med vår första version.

- Den kraftigt ökade sessionstiden hos våra återkommande, lojala användare visar på en stadigt ökande kundnöjdhet med vår spelplattform. Nu arbetar våra medarbetare på att successivt göra plattformen ännu bättre, säger Christopher Kingdon, VD för Adventure Box.

Nyckeltal för Adventure Box mars 2021 (februari inom parentes):

· Antal webbsidesbesökare 208 634 (209 974)

· Andel besökare från spelwebbsidor 9% (13%)

· Andel besökare genom köpt trafik[1] 50% (51%)

· Genomsnittlig kostnad för köpt trafik 0,31 kr (0,34 kr)

· Antal återvändande användare 48 521 (55 257)

· Andel återvändande användare 23,3% (26,3%)

· Antal visningar av stillbildsreklam 16 807 (37 398)

· Intäkt per tusen visningar av stillbildsreklam 5 kr (4 kr)

Notera att pga de mycket stora datamängderna kan ovan nyckeltal, hämtade från Google Analytics/AdSense/Ads, variera över tid.

Notera att pga de mycket stora datamängderna kan ovan nyckeltal, hämtade från Google Analytics/AdSense/Ads, variera över tid.

[1] Andelen besökare från köpt trafik ("paid search") är endast en typ av trafik-köp och visas endast som referens till tidigare månadsrapporters siffror. En stor andel av användarna kommer via andra nätverk där det inte alltid visas varifrån eller varför användare kommer till webbplatsen.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Christopher Kingdon, VD Adventure Box, +46 (0)73 051 1414,

chris@adventurebox.com, corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris, Sevilla, Malta, Köpenhamn och Kerala (Indien). Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Redeye AB med e-post certifieradviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är företagets Certified Advisor.

GESTRUMENT LÅTER ADVENTURE BOX-ANVÄNDARE SKAPA ADAPTIV MUSIK

Adventure Box och Gestrument inleder ett samarbete för att göra det möjligt för Adventure Box-spelskapare att enkelt skapa och använda interaktiv musik i de dataspel och audiovisuella upplevelser de skapar.


GESTRUMENT LETS ADVENTURE BOX USERS CREATE ADAPTIVE MUSIC

Adventure Box and Gestrument begin a collaboration to enable Adventure Box game creators to easily make and use interactive music in the computer games and audiovisual experiences they create.


ANVÄNDARNA LÄGGER VÄSENTLIGT MER TID PÅ ADVENTURE BOX

Den genomsnittliga sessionstiden på spelplattformen har nära fyrfaldigats.


USERS SPEND SIGNIFICANTLY MORE TIME ON ADVENTURE BOX

The average session time on the gaming platform has almost quadrupled.


VALBEREDNINGEN FÖRESLÅR ATT RIKARD HERLITZ VÄLJS IN I STYRELSEN

Valberedningen i Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box") föreslår omval av styrelseledamöterna Örjan Frid, Christopher Kingdon, Staffan Eklöw, Christine Rankin, Claes Kalborg och Jason Williams samt nyval av Rikard Herlitz vid årsstämman 2021. Vidare föreslås omval av Örjan Frid till styrelseordförande.


THE NOMINATION COMMITTEE PROPOSES THAT RIKARD HERLITZ BE ELECTED TO THE BOARD OF DIRECTORS

The Nomination Committee of Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box") proposes re-election of the Board members Örjan Frid, Christopher Kingdon, Staffan Eklöw, Christine Rankin, Claes Kalborg and Jason Williams as well as the election of Rikard Herlitz at the 2021 Annual General Meeting. Örjan Frid is proposed for re-election as Chairman of the Board.


FLER LOJALA ANVÄNDARE OCH ÖKAD ANDEL ÅTERVÄNDANDE ANVÄNDARE

Produktförbättringar och fler lojala "super-användare" leder till en ökad andel återvändande användare under februari jämfört med januari, från 24,0% till 26,3%.


MORE LOYAL USERS AND AN INCREASED SHARE OF RETURNING USERS

Product improvements and more loyal "super-users" lead to an increased share of returning users in February compared to January, from 24.0% to 26.3%.


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 2020-31 DECEMBER 2020

Under kvartalet genomfördes först en nyemission om 60 MSEK varpå Bolaget justerade sina planer efter de förbättrade förutsättningarna och tillsatte 8 nya strategiska befattningar.


INTERIM REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2020

During the quarter, a new share issue of SEK 60 million was first carried out, after which the Company adjusted its plans according to the improved conditions and appointed 8 new strategic positions.


FLER BESÖKARE TROTS SÄNKT MARKNADSFÖRINGSKOSTNAD

Under januari ökade antalet besökare från 231 062 till 317 804, kundanskaffningskostnaderna sänktes från 0,28kr till 0,09kr och andelen återvändande användare från 25% till 24%.


MORE VISITORS DESPITE LOWER MARKETING SPEND

In January the number of platform visitors increased from 231,062 to 317,804, customer acquisition costs were lowered from SEK 0.28 to SEK 0.09, and the share of returning users decreased from 25% to 24%.


NY CFO TILL ADVENTURE BOX

Adventure Box rekryterar som ny Chief Finance Officer Sofia Nilsson. Sofia kommer närmast från en position som VP GROW and Head of Accounting hos Nordic Insource Solutions AB. Hon tillträder sin tjänst den 20 april 2021 och efterträder nuvarande CFO Hans Richter.


ADVENTURE BOX WELCOMES NEW CFO

Adventure Box welcomes Sofia Nilsson as new Chief Financial Officer. Sofia leaves her current position as VP GROW and Head of Accounting at Nordic Insource Solutions AB and will begin her new role on April 20,th 2021, replacing the current CFO Hans Richter.


DECEMBER: ÖKAT ANVÄNDARENGAGEMANG MED FÄRRE ANVÄNDARE

Användarstudier och därpå genomförda produktförbättringar har resulterat i bättre användarbeteende, ökad tid spenderad på webbplatsen och fler återvändande användare.


DECEMBER: INCREASED USER ENGAGEMENT WITH FEWER USERS

User experience research followed by product improvements have resulted in better user behavior, increased time spent on site and more returning users.


ADVENTURE BOX JULBREV 2020-12-23

Kära Adventure Box-ägare och/eller Adventure Box-följare!


ADVENTURE BOX CHRISTMAS LETTER 2020-12-23

Dear Adventure Box owner and / or Adventure Box follower,


MICHAEL BENDSEN NY CREATIVE DIRECTOR PÅ ADVENTURE BOX

Efter ett framgångsrikt samarbete under 2020 går nu Michael Bendtsen, välkänd spelentrepenör och en av skaparna av spelplattformen KOGAMA, in i Adventure Box ledningsgrupp som Creative Director.


ADVENTURE BOX SIGNS MICHAEL BENDTSEN AS CREATIVE DIRECTOR

After an autumn of close and successful collaboration, Michael Bendtsen, a well-known games entrepreneur and one of the creative minds behind the gaming platform KOGAMA, joins the leadership team at Adventure Box AB as Creative Director.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted