ADVENTURE BOX HAR NU MER ÄN 500 000 BESÖKARE

När Adventure Box, som nyligen noterades på Nasdaq First North, presenterar tillväxtsiffrorna för november månad är dessa ett tydligt bevis på att streamingteknik sänker kundanskaffningskostnaden. Det är helt enkelt lättare att bli kund om ett spel kan spelas direkt utan att nedladdning och installation krävs

För att uppnå låga kundanskaffningskostnader vill både media- och spelbranschen göra det lätt att bli användare. För vid varje steg på vägen mot att bli kund finns risker att tappa en stor andel av de potentiella kunderna. Online-casinon, film- och musikindustrin har redan övergett nedladdning till fördel för direkt online-spelande.

- Vår huvudkonkurrent Roblox har årliga intäkter på cirka 1 USD per månatlig webbsidesbesökare trots att de kräver nedladdning. Vi anser att vår streamingteknologi bör göra oss 2,5-5 gånger mer effektiva i att omvandla webbsidesbesökare till intäktsdrivande kunder, säger Christopher Kingdon, VD för Adventure Box.

Adventure Box har skapat en streamad plattform för delning av spel. Endast ett klick på en webblänk krävs för att en användarna skall komma till plattformen och där kunna skapa, dela och spela dataspel.

- Genom att ta bort nedladdningsmomentet kan användaren börja spela omgående, säger Christopher. Vi ser i våra kundanskaffningskostnader vilken stor effekt detta har, fortsätter han.

Adventure Box plattform gör det lätt för spelarna att skapa egna spel. Spelskaparna vill sedan ofta komma tillbaka för att se hur det går för deras spel, på samma sätt som videokapare vill se hur många likes deras videos får på Youtube.

- Vi ser på andelen återkommande spelare att affärsidéns kärna verkligen fungerar. De användare som skapat spel kommer verkligen tillbaka. Nu har vi passerat den viktiga milstolpen med 100 000 återkommande användare. Samtidigt fortsätter vi att kraftigt öka antalet nya användare till en låg kostnad, fortsätter Christopher.

Nyckeltal för Adventure Box utveckling september - november

Period (2019)

Sep -19

Okt -19

Nov -19

Antal webbsidesbesökare

245 220

397 284

507 819

Andel besökare från spelwebbsidor

25,9%

10,2%

8,2%

Andel besökare köpt trafik
("paid search")

49,7%

80,3%

90,5%

Genomsnittlig kostnad per besökare för köpt trafik[1]

0,26 kr

0,27 kr

0,24 kr

Antal återvändande användare

33 723

62 358

102 912

Antal visningar av reklam

48 826

163 030

354 222

Totala reklamintäkter (SEK)

4 355

17 305

24 336

Intäkt per tusen reklamvisningar (SEK)

89

106

68

9 december 2019

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Christopher Kingdon, VD Adventure Box, +46 (0)73 051 1414, chris@adventurebox.com, corp.adventurebox.com

Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box gör det enkelt, och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris och Sevilla. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276.

Kraftig tillväxt för Adventure Box

På en månad har antalet besökare till AdventureBox.com ökat med 32% till 676 691. Samtidigt ökade antalet återvändande besökare med 48% till 152 248.


Strong growth for Adventure Box

In one month, the number of visitors to AdventureBox.com has increased by 33% to 676,691. At the same time, the number of returning visitors increased by 48% to 152,248.


KORRIGERING: INFLUENCERSBYRÅN FOURTH FLOOR CREATIVE HJÄLPER ADVENTURE BOX VÄXA

(Tidigare version av detta pressmeddelande innehöll felaktiga länkar till marknadsföringsbyrån Fourth Floor Creative. Detta är nu korrigerat i denna version.)

Tillsammans med välkända Minecraft YouTubers som Nicovald, BiffleWiffle, GoldActual, Henwy, Karangutan, Sigils och Ambrew förändrar Adventure Box och Forth Floor Creative hur dataspel görs och vad det innebär att vara en YouTuber


CORRECTION: INFLUENCER MARKETING AGENCY FOURTH FLOOR CREATIVE GROW ADVENTURE BOX

(The previous version of this press release contained incorrect links to the marketing agency Fourth Floor Creative. This has now been corrected in this version.)

Together their well-known Minecraft community influencers such as Nicovald, BiffleWiffle, GoldActual, Henwy, Karangutan, Sigils, and Ambrew Adventure Box and Forth Floor Creative are changing how games are made and what it is to be a Youtuber


INFLUENCERSBYRÅN FOURTH FLOOR CREATIVE HJÄLPER ADVENTURE BOX VÄXA

Tillsammans med välkända Minecraft YouTubers som Nicovald, BiffleWiffle, GoldActual, Henwy, Karangutan, Sigils och Ambrew förändrar Adventure Box och Forth Floor Creative hur dataspel görs och vad det innebär att vara en YouTuber


INFLUENCER MARKETING AGENCY FOURTH FLOOR CREATIVE GROW ADVENTURE BOX

Together their well-known Minecraft community influencers such as Nicovald, BiffleWiffle, GoldActual, Henwy, Karangutan, Sigils, and Ambrew Adventure Box and Forth Floor Creative are changing how games are made and what it is to be a Youtuber


ADVENTURE BOX HAR NU MER ÄN 500 000 BESÖKARE

När Adventure Box, som nyligen noterades på Nasdaq First North, presenterar tillväxtsiffrorna för november månad är dessa ett tydligt bevis på att streamingteknik sänker kundanskaffningskostnaden. Det är helt enkelt lättare att bli kund om ett spel kan spelas direkt utan att nedladdning och installation krävs


ADVENTURE BOX PASS 500 000 VISITORS

When Adventure Box, recently listed at Nasdaq First North, presents their growth numbers for November it becomes apparent that streaming technology lowers customer acquisition costs. It is simply easier to become a customer if a game can be played directly without requiring download and installation.


ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR BOLAGSBESKRIVNING INFÖR NOTERING PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

Nasdaq har idag, 27 november, godkänt Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box" eller "Bolaget") för notering på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). Godkännandet är villkorat av att sedvanliga krav uppfylls. Planerad första dag för handel i Bolagets aktier är måndagen den 2 december 2019.


ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (PUBL) PUBLISHES COMPANY DESCRIPTION FOR LISTING ON THE NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

Today, November 27, Nasdaq has approved Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box" or "The Company") for listing on the Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). The approval is conditional upon the usual requirements being met. The planned first day of trading in the Company's shares is Monday, December 2, 2019.


ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JULI-SEPTEMBER 2019

Nyemission om 20,7 MSEK genomförd


ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (PUBL) QUARTERLY REPORT JULY-SEPTEMBER 2019

20.7 MSEK right issue completed


Adventure Box Technology finalizes rights issue and prepares for IPO

Stockholm, Sweden - Happy L-Lord AB, pending name change to Adventure Box Technology AB, is closing a present new rights issue, changing their articles of association, strengthening company leadership and adding board competence to prepare for a potential IPO.


Adventure Box Technology slutför nyemission och tar sikte på börsen

Stockholm, Sverige - Happy L-Lord AB u.n. till Adventure Box Technology AB slutför en pågående nyemission, föreslår ändringar i bolagsordningen och stärker ledning och styrelse för att möjliggöra en börsnotering.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär