AdCityMedia tidigarelägger publicering av Årsredovisning 2017

AdCityMedia ("Bolaget") tidigarelägger publicering av Årsredovisningen 2017, till den 9 maj. Tidigare datum för publicering av Årsredovisning 2017, var den 10 maj. Bolaget tidigarelägger Årsredovisningen så att denna finns tillgänglig tre veckor innan årsstämman som äger rum den 30 maj 2018.

Stockholm 2018-04-27

För mer information:
Anders Axelsson, VD
anders.a@adcitymedia.com
+46 8 535 28001

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North och Erik Penser Bank, tel. 08-4638000 är Bolagets Certified Adviser.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2018 kl. 15:00 CET.

Kort om Bolaget:

AdCityMedia hjälper företag och varumärken att synas.Med sina två affärsområden Media och Retail Tech skapar AdCityMedia synlighet för budskap i utomhus- och inomhusmiljö som dagligen når hundratusentals människor.

Med 17 års erfarenhet från affärsområdet Media är Bolaget idag marknadsledande inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Man har sedan 2015 tredubblat det säljbara mediautrymmet på digitala mediaytor i citylägen. Marknaden för utomhusreklam växer och övergången från analogt till digitalt sker i mycket snabb takt, där AdCityMedia varit en drivande kraft i digitaliseringen under flertalet år.

Inom affärsområdet Retail Tech är AdCityMedias mission att stärka upp livskraften inom retail när marknaden genomgår stora förändringar. Genom att hjälpa butiksägare att värdera sina egna mediamöjligheter, såväl på fasad som i butik, kan synligheten ökas, nya intäktsmöjligheter skapas och verksamheten utvecklas. Retail Tech har två huvudinriktningar: "Digital Signage" (digitala skärmar i butiksmiljö) och "Production" (analog storformatsreklam).

Framtiden är digital och i nuläget har AdCityMedia cirka 1 500 egna mediaytor samt över 4 500 digitala skärmar där Bolaget skapar strategi och driver innehåll och support åt sina kunder. Bolaget är innovativt och har tekniken och kompetensen som krävs för att ligga i framkant, vilket ger goda förutsättningar att ta tillvara på marknadens tillväxt.

AdCityMedia erhåller media-order om 1,1 MSEK

AdCityMedia AB ("AdCityMedia"), listat på Nasdaq First North, erhåller media-order om 1,1 MSEK. Ordern kommer att avräknas under kvartal 3 år 2019.


AdCityMedia erhåller Retail Tech-order om ca 15 MSEK och stärker sin position i Norden

AdCityMedia AB ("AdCityMedia"), listat på Nasdaq First North, erhåller en Retail Tech-order om ca 15 MSEK från det danska mediabolaget citrusmedia ApS. Ordern beräknas att vara fullt utrullad inom 12 månader.


AdCityMedia tecknar avtal med ICA Gruppen till ett uppskattat värde av 10-25 MSEK årligen i två år

AdCityMedia AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget"), listat på Nasdaq First North, har tecknat säljavtal för Norra och Södra region ICA. Affärens värde uppskattas uppgå till 10-25 MSEK årligen under två år.


Ansökning om överprövning för cykelupphandlingen

Den 10 juni 2019 har "Marfina" ansökt om överprövning beträffande cykelupphandlingen i Stockholms stad. 


AdCityMedia erhåller media-order om 1,3 MSEK.

AdCityMedia AB ("AdCityMedia"), listat på Nasdaq First North, erhåller media-order om 1,3 MSEK från en aktör inom bilindustrin. Ordern kommer att avräknas under kvartal 2 år 2019.


Kommuniké från årsstämma i AdCityMedia AB (publ)

Årsstämma har avhållits i AdCityMedia AB, listat på Nasdaq First North Stockholm, den 29 maj 2019. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten från dagens årsstämma:


AdCityMedia blir exklusiv samarbetspartner avseende 350 nya mediaytor när Stockholm stad tilldelat cykelupphandlingen

AdCityMedia AB ("AdCityMedia"), listat på Nasdaq First North, har ingått ett exklusivt samarbetsavtal  med UIP Holding AS (UIP) och VOI Technology AB vilka fått tilldelningsbeslut av Stockholms stad beträffande stadens cykelupphandling.


Delårsrapport januari - mars 2019 AdCityMedia AB (publ)

JANUARI - MARS 2019

  • Nettoomsättningen steg med 19,1 % till 40 735 ( 34 198) Tkr.
  • Periodens resultat uppgick till 1 207 (2 148) Tkr.
  • EBITDA uppgick till 7 129 (4 105) Tkr och EBITDA-marginalen uppgick till 17,5 % (12,0).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9 659 ( 1 847) Tkr.
  • Rörelseresultat uppgick till 2 054 (2 647) Tkr.
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,65 (1,21) kr.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,65 (1,21) kr.

AdCityMedia förtydligar SaaS-plattformen Starcorp

Följande informationsdelgivning avser ge en djupare förståelse för vad den egenutvecklade mjukvaran Starcorp innebär. Förslaget att dela ut SaaS-plattformen Starcorp till aktieägarna kommer att fattas under årsstämman som hålls den 29 maj 2019.


Årsredovisning 2018

AdCityMedia AB har idag publicerat årsredovisning för 2018.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär