AdCityMedia erhåller Retail Tech-order om ca 15 MSEK och stärker sin position i Norden

AdCityMedia AB ("AdCityMedia"), listat på Nasdaq First North, erhåller en Retail Tech-order om ca 15 MSEK från det danska mediabolaget citrusmedia ApS. Ordern beräknas att vara fullt utrullad inom 12 månader.

Ordern erhålls från ett danskt mediabolag där AdCityMedia hjälper till med etablering av både storformatsskärmar i utomhusmiljö samt inomhusskärmar, som båda kommer att drivas i den egenutvecklade mjukvaran Doohclick ("Starcorp"). Ordern avser ett flertal skärmar där leveransen uppskattas vara fullt utrullad inom 12 månader. Det totala ordervärdet uppgår till ca 15 MSEK.

Utöver Retail Tech-affären innebär det även att AdCityMedia kommer att bli säljpartner på de etablerade skärmarna vilket möjliggör försäljning via affärsbenet Media, vilket således ytterligare stärker bolagets position och närvaro i Norden.

"Affärsområdet Retail Tech, som tidigare endast etablerat inomhusskärmar i butiksmiljö, tar nu steget att bli en partner för etablering av LED-skärmar i utomhusmiljö. Denna fina och strategiskt viktiga ordern, som både är en hård- och mjukvaruleverans, vittnar om att vi nu är redo att utöka och skala upp affärsområdet. Den kunskap som vi besitter, till skillnad mot många konkurrenter, är att vi både kan verka som säljbolag och etablerare vilket är en enorm konkurrensfördel, både för egen del genom att vi får dubbelutväxling av affären, men även för vår kunds räkning som får hjälp med försäljning genom vår expertis.", säger Anders Axelsson VD på AdCityMedia.

Stockholm 2019-07-10

För mer information:
Anders Axelsson, VD
anders.a@adcitymedia.com
+46 8 535 28001

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North och Erik Penser Bank AB, tel. +46 8-463 83 00, certifiedadviser@penser.se är Bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som AdCityMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2019 kl. 15:34 CEST.

Kort om Bolaget:

AdCityMedia hjälper företag och varumärken att synas.Med sina två affärsområden Media och Retail Tech skapar AdCityMedia synlighet för budskap i utomhus- och inomhusmiljö som dagligen når hundratusentals människor. 

Med 19 års erfarenhet från affärsområdet Media är Bolaget idag marknadsledande inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Man har sedan 2015 femdubblat det säljbara mediautrymmet på digitala mediaytor i citylägen. Marknaden för utomhusreklam växer och övergången från analogt till digitalt sker i mycket snabb takt, där AdCityMedia varit en drivande kraft i digitaliseringen under flertalet år. Media har fyra huvudinriktningar; digitala storformatsskärmar, vepor, dagligvaruhandel samt billboards.

Inom affärsområdet Retail Tech är AdCityMedias mission att stärka upp livskraften inom retail när marknaden genomgår stora förändringar. Genom att hjälpa butiksägare att värdera sina egna mediamöjligheter, såväl på fasad som i butik, kan synligheten ökas, nya intäktsmöjligheter skapas och verksamheten utvecklas. Retail Tech har två huvudinriktningar: "Digital Signage" (digitala skärmar i butiksmiljö) och "Production" (analog storformatsreklam).

Framtiden är digital och i nuläget har AdCityMedia cirka 1 500 egna mediaytor samt över 4 500 digitala skärmar i sitt nätverk där Bolaget skapar strategi och driver innehåll och support åt sina kunder. Bolaget är innovativt och har tekniken och kompetensen som krävs för att ligga i framkant, vilket ger goda förutsättningar att ta tillvara på marknadens tillväxt.

AdCityMedia erhåller Retail Tech-ordrar om 2,8 MNOK

AdCityMedia AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget"), listat på Nasdaq First North Growth Market, erhåller två digital signage-ordrar om 2,8 MNOK.


AdCityMedia lanserar sin andra digitala premiumyta i Oslo

AdCityMedia AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget"), listat på Nasdaq First North, lanserar en ny digital premiumyta i Oslo bestående av tre digitala skärmar om totalt 12 kvm.


Delårsrapport januari - juni 2019 AdCityMedia AB (publ)

APRIL - JUNI 2019

  • Nettoomsättningen steg med 19,9 % till 52 856 (44 093) Tkr.
  • Periodens resultat uppgick till 4 011 (4 710) Tkr.
  • EBITDA uppgick till 11 032 (6 094)¹ Tkr och EBITDA-marginalen uppgick till 20,9 (13,8) %.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7 556 (6 164) Tkr.
  • Rörelseresultat uppgick till 5 724 (5 564) Tkr.
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,15 (2,64) kr.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,15 (2,64) kr.

1EBITDA 2018 är justerad för en jämförelsestörande post om 938 TSEK, gällande slutlig tilläggköpeskilling för dotterföretag.


AdCityMedia informerar om utdelning av dotterföretag

Under årsstämman som hölls den 29 maj 2019 i AdCityMedia AB ("AdCityMedia") fattades beslut att dela ut samtliga aktier i dotterföretaget Doohclick AB (tidigare bitlogic media AB) och därmed mjukvaruplattformen "Doohclick" (Tidigare "Starcorp") till AdCityMedias aktieägare.


AdCityMedia erhåller media-order om 1,1 MSEK

AdCityMedia AB ("AdCityMedia"), listat på Nasdaq First North, erhåller media-order om 1,1 MSEK. Ordern kommer att avräknas under kvartal 3 år 2019.


AdCityMedia erhåller Retail Tech-order om ca 15 MSEK och stärker sin position i Norden

AdCityMedia AB ("AdCityMedia"), listat på Nasdaq First North, erhåller en Retail Tech-order om ca 15 MSEK från det danska mediabolaget citrusmedia ApS. Ordern beräknas att vara fullt utrullad inom 12 månader.


AdCityMedia tecknar avtal med ICA Gruppen till ett uppskattat värde av 10-25 MSEK årligen i två år

AdCityMedia AB ("AdCityMedia" eller "Bolaget"), listat på Nasdaq First North, har tecknat säljavtal för Norra och Södra region ICA. Affärens värde uppskattas uppgå till 10-25 MSEK årligen under två år.


Ansökning om överprövning för cykelupphandlingen

Den 10 juni 2019 har "Marfina" ansökt om överprövning beträffande cykelupphandlingen i Stockholms stad. 


AdCityMedia erhåller media-order om 1,3 MSEK.

AdCityMedia AB ("AdCityMedia"), listat på Nasdaq First North, erhåller media-order om 1,3 MSEK från en aktör inom bilindustrin. Ordern kommer att avräknas under kvartal 2 år 2019.


Kommuniké från årsstämma i AdCityMedia AB (publ)

Årsstämma har avhållits i AdCityMedia AB, listat på Nasdaq First North Stockholm, den 29 maj 2019. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten från dagens årsstämma:


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär