Thomas Rex proposed as new Chairman of Acconeer AB

BGA Invest AB, org.no 556653-5182, and Winplantan AB, org.no 556936-5082 - who together hold approximately 26 per cent of the shares and votes in Acconer AB - have today announced to the company that they will propose Thomas Rex as new Chairman of the board at Acconeer's annual general meeting April 14, 2020. Current Chairman Bengt Adolfsson announced at the same time that he declines re-election as Chairman, but is available for re-election as a member of the Board.

- As a major owner and exiting Chairman, I am very positive about being able to propose Thomas Rex as the new Chairman of the Board. With his broad experience of technical and business-oriented roles in several companies in the semiconductor business, combined with good insight in the company's operations, he can contribute to an even stronger development of Acconeer AB, says Bengt Adolfsson, exiting Chairman and shareholder through BGA Invest AB.

Thomas Rex has been a member of the Board of Acconeer AB since 2014, and he has a solid background in the technology industry in Sweden as well as internationally. Today he is the Senior Vice President of Special Projects at Fingerprint Cards AB and is a part of Fingerprint Cards' executive management since 2011. In the past, Thomas has worked for Ericsson AB for 20 years, during which he was based in Tokyo, Japan for seven years as Vice President of Sales, Asia for Ericsson Mobile Platforms. Other experiences include roles as Head of Sales at Nanoradio and Board member of Kisel AB until 2014.

For additional information, please contact:
Lars Lindell, Lars Lindell, CEO Acconeer, Phone: +46 10218 92 00, E-mail: ir@acconeer.com
Thomas Rex, proposed Chairman of the Board, Phone: +46 10218 92 00, E-mail: ir@acconeer.com
Bengt Adolfsson, exiting Chairman of the Board, Phone: +46 10218 92 00, E-mail: ir@acconeer.com

This information is information that Acconeer AB is required to disclose by the EU Market Abuse Regulation. The information was provided by the above contact person, for publication on February 17, 2020 08.00.

About Acconeer AB

Acconeer is a leading radar sensor company based in Lund, south Sweden, in Ideon, the country's hottest region for wireless technologies. Acconeer is developing a truly leading ultra-low power, high precision 3D sensor which will revolutionize the way that mobile devices interpret their surroundings. Acconeers ultra-low power and millimeter precision sensor will be a robust and cost-effective solution for applications ranging from virtual reality and gaming to security and robot control. Information from the sensor can also be used to identify different materials, these are just some examples of the wide range of possibilities of application areas for the sensor. Acconeer is listed on Nasdaq First North Growth Market with the ticker code ACCON, Redeye is the company's Certified Advisor (CA) and can be reached via telephone +46 (0)8 121 576 90 or via mail certifiedadviser@redeye.se. For more information: www.acconeer.com

Acconeer tilldelas tre "design wins" av ALPS ALPINE för närvarodetektering i bilar hos en europeisk premiumtillverkare

Radarteknikbolaget Acconeer AB har valts av ALPS ALPINE att leverera radarsensorer för användningsfallet närvarodetektering i bilar till en europeisk biltillverkare i premiumsegmentet. Acconeer uppskattar det totala potentiella värdet av dessa design wins till 90-120 miljoner SEK över tre år med start 2022. Med "design win" syftar Acconeer på att bolagets radarsensor har valts ut för användning i en kunds produkt, vilket inte är samma sak som att en order har lagts.


Acconeer awarded three design wins by ALPS ALPINE for presence detection in cars to a European premium car manufacturer

The radar technology company Acconeer AB has been chosen by ALPS ALPINE to deliver radar sensors for the use case presence detection in cars to a European premium car manufacturer. Acconeer estimates the total potential value of the design wins to US$ 9-12 million over three years starting in 2022. By "design win" Acconeer refers to that the company's radar sensor has been selected for use in a customer product, but it is not equivalent to that an order has been placed.


Acconeer publicerar årsredovisning för 2019

Acconeer AB:s årsredovisning för 2019 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, investor.acconeer.com.


Acconeer publishes annual report 2019

Acconeer AB's annual report for 2019 is from today available on the company's website, investor.acconeer.com.


Acconeer beslutar om försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman

Acconeer har med anledning av det pågående utbrottet av covid-19 beslutat att vidta försiktighetsåtgärder vid den kommande årsstämman som kommer att hållas den 14 april 2020 klockan 17:30 på Ideon Gateway (andra våningen).


Acconeer decides about precautions around annual general meeting

Due to the ongoing outbreak of covid-19, Acconeer has decided to take precautions in relation to the upcoming annual general meeting, which will be held on April 14, 2020, 17:30 at Ideon Gateway (second floor).


Acconeer utvecklar Entry-modul färdig för integration till låg systemkostnad

Den planerade Entry-modulen, XM132, kommer att vara strömsnål och kostnadseffektiv med optimerad prestanda för ett antal fördefinierade tillämpningar. Den är avsedd att lanseras under andra halvan av 2020, och kommer att komplettera Acconeers nuvarande modulerbjudande som består av högprestandamodulen XM112 och IoT-modulen XM122. Med XM132 tar Acconeer nästa steg i att tillhandahålla en modul designad för smidig integrering i kundprodukter.


Acconeer develops integration-ready Entry Module with low system cost

The planned Entry Module, XM132, will be power and cost-efficient with optimized performance for a range of pre-defined use cases. It will be released during the second half of 2020, to complement Acconeer's module offering, which currently consists of the XM112 High-Performance Module and XM122 IoT Module. With XM132, Acconeer takes the next step in providing a module designed for smooth integration into customer products.


Kallelse till årsstämma 2020 i Acconeer AB (publ)

Aktieägarna i Acconeer AB (publ), org.nr. 556872-7654, ("Bolaget") kallas till årsstämma tisdagen den 14 april 2020 kl. 17:30 på Ideon Gateway (andra våningen) Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Registreringen till stämman börjar kl. 16:30.


Notice of Annual General Meeting 2020 in Acconeer AB (publ)

The shareholders of Acconeer AB (publ) (the "Company") are hereby invited to the Annual General Meeting on Tuesday 14 April 2020 at 5:30 p.m. CEST in Ideon Gateway (second floor) Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Registration for the Annual General Meeting begins at 4:30 p.m. CEST.


Acconeer får order från europeisk kund värd 139 000 SEK

Ordern avser Acconeers A111 radarsensor, för produktion av kundens IoT-lösning.


Acconeer receives an order from a European customer worth USD 14 700

The order relates to Acconeer's A111 radar sensor, for production of the customer's IoT solution.


Acconeer har levererat mer än 100 000 A1 radarsensorer

I februari 2020, 24 månader efter att bolaget började sälja sina utvärderingskit (EVK) via Digi-Key, har Acconeer AB levererat mer än 100 000 A1 radarsensorer till distributörer och kunder.


Acconeer has shipped more than 100 000 A1 radar sensors

In February 2020, 24 months after the company started selling Evaluation Kits (EVKs) at Digi-Key, Acconeer AB has shipped more than 100 000 A1 radar sensors to distributors and customers.


Acconeer får order från CODICO värd 610 000 SEK

Ordern avser Acconeers A111 radarsensor för en Europeisk kunds räkning. CODICO är en ledande distributör i Europa, med huvudkontor i Wien, Österrike.


Acconeer receives an order from CODICO worth USD 62 700

The order relates to Acconeer's A111 radar sensor for a European customer. CODICO GmbH is a leading European distributor, headquartered in Vienna, Austria.


Acconeer får order från Digi-Key värd 147 000 SEK

Ordern avser Acconeers XM122 IoT-modul, en strömsnål uppkopplad radarmodul med en optimal cirkulär formfaktor. Digi-Keys globala online-plattform är fortsatt en viktig distributionskanal för Acconeer då den når såväl globala aktörer som mindre lokala nischproducenter.


Acconeer receives an order from Digi-Key worth USD 15 100

The order relates to Acconeer's XM122 IoT Module, a low power connected radar module with an optimized circular form factor. Digi-Key's global online platform, serving both global players as well as smaller local niche producers, remains an important distribution channel for Acconeer.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär