Thomas Rex föreslås till ny ordförande i Acconeer AB

BGA Invest AB, org.nr 556653-5182, och Winplantan AB, org.nr 556936-5082 - som tillsammans innehar cirka 26 procent av aktierna och rösterna i Acconeer AB - har idag meddelat bolaget att de på årsstämman den 14 april 2020 kommer föreslå att Thomas Rex utses till styrelsens ordförande. Nuvarande styrelseordförande Bengt Adolfsson har samtidigt meddelat att han avböjer omval som ordförande, men ställer upp för omval som ledamot i styrelsen.

- Som storägare och avgående ordförande ser jag mycket positivt på att kunna föreslå Thomas Rex som ny styrelseordförande. Med sin breda erfarenhet av tekniska och affärsinriktade roller från olika företag i halvledarbranschen, och med god insikt i bolagets arbete, kommer han kunna bidra till en ännu starkare utveckling för Acconeer AB, säger Bengt Adolfsson, avgående styrelseordförande samt aktieägare via BGA Invest AB.

Thomas Rex har varit styrelseledamot i Acconeer AB sedan 2014, och har en gedigen bakgrund i teknikbranschen i Sverige och internationellt. Han är idag Senior Vice President, Special Projects på Fingerprint Cards AB och är sedan 2011 en del av bolagets exekutiva ledning. Tidigare har Thomas arbetat på Ericsson AB i 20 år, under vilka han bland annat var baserad i Tokyo, Japan i sju år som Vice President Sales Asia för Ericsson Mobile Platforms. Andra erfarenheter inkluderar en roll som säljchef på Nanoradio samt styrelsemedlem hos Kisel AB fram till 2014.

För ytterligare information kontakta:
Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com
Thomas Rex, föreslagen ordförande för styrelsen, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com
Bengt Adolfsson, avgående styrelseordförande, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 17 februari 2020 08.00.

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com

Acconeer får order från CODICO värd 810 000 SEK

Ordern avser Acconeers A1 radarsensor avsedd för massproduktion av kundprodukter. CODICO är en ledande distributör i Europa, med huvudkontor i Wien, Österrike.


Acconeer receives order from CODICO worth USD 96 000

The order relates to Acconeer's A1 radar sensor intended for mass production of customer products. CODICO GmbH is a leading European distributor, headquartered in Vienna, Austria.


Acconeer får order från Glyn Limited värd 1,3 miljoner SEK

Ordern avser Acconeers A1 radarsensor avsedd för massproduktion av kundprodukter. Baserade i Nya Zeeland är Glyn Ltd Acconeers huvudsakliga distributör i Nya Zeeland och Australien, och bolagen har ett distributörsavtal sedan juni 2019.


Acconeer receives order from Glyn Limited worth USD 156 000

The order relates to Acconeer's A1 radar sensor intended for mass production of customer products. New Zealand-based Glyn Ltd is Acconeer's main distributor in New Zealand and Australia, and the two companies have a distribution agreement since June 2019.


Acconeer, Imagimob and OSM Group shows gesture-controlled in-ear headphones

As previously announced, Acconeer, Imagimob and OSM Group have been working together on gesture-controlled in-ear headphones. A working prototype is now ready, providing a platform which enables customers to bring gesture-controlled in-ear headphones to the market in a short time.


Acconeer får order från Digi-Key värd 390 000 SEK

Ordern avser Acconeer radarsensor A1 samt IoT-modulen XM122. Digi-Key's globala online-plattform, som förser kunder med utvärderingskit och sensorer avsedda för massproduktion, är fortsatt en viktig distributionskanal för Acconeer.


Acconeer receives order from Digi-Key worth USD 47 000

The order relates to Acconeer's A1 radar sensor, as well as the XM122 IoT Module. Digi-Key's global online platform, serving customers with evaluation kits and sensors intended for mass production, remains an important distribution channel for Acconeer.


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2020

I det fjärde kvartalet 2020 uppgick Acconeer AB:s nettoomsättning till 2 956 tusen SEK, och sju nya kundprodukter lanserades. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -13 927 tusen SEK. Under kvartalet såldes 501 utvärderingskit (EVK), vilket är väl över bolagets målsättning att sälja i snitt tre EVK per dag.


YEAR-END REPORT 1 JANUARY - 31 DECEMBER 2020

In the fourth quarter 2020, Acconeer AB's net sales amounted to kSEK 2,956, and seven new customer products were launched. The cash flow from operating activities was kSEK -13,927. During the quarter, 501 evaluation kits (EVK) were sold, which is well above the company's target of selling on average three EVK per day.


Acconeer får bidrag om 4 miljoner SEK för projekt inom sömnövervakning med Sleepiz och Göteborgs Universitet

Vinnova har beslutat att ge Acconeer 4 miljoner kronor till forskning på sömnövervakning med radar. Projektet kommer att pågå under tre år med start i april 2021 och kommer vara ett konsortium med Schweiziska Sleepiz och Göteborgs Universitet.


Acconeer receives funding of SEK 4M for project on sleep monitoring with Sleepiz and University of Gothenburg

Sweden's Innovation Agency has granted Acconeer 4 million SEK for research on sleep monitoring using radar. The project will run for three years starting in April 2021 and will be a consortium with Sleepiz based in Switzerland and the University of Gothenburg, Sweden.


Gesture-controlled in-ear headphone by Acconeer, Imagimob and OSM Group soon ready for commercialization

As announced last year, Acconeer, Imagimob and OSM Group are working together on gesture-controlled in-ear headphones. A working prototype will be available in Q1 2021, and the platform is soon ready for commercialization. Selected customers can now schedule exclusive demos of the prototype.


Acconeer får order från BEYD värd 3,5 miljoner SEK

Ordern avser Acconeers radarsensor A1 och kommer att användas till produktion av kunders produkter. Det är Acconeers största order hittills. Kina är fortsatt en viktig marknad för Acconeer där BEYD kontinuerligt tar in kunder med höga volymer, många inom IoT-området.


Acconeer receives order from BEYD worth USD 421 000

The order relates to Acconeer's A1 radar sensor for production of customer products and is Acconeer's largest order of sensors so far. The Chinese market remains important for Acconeer, where BEYD is continuously bringing in high-volume customers, many of them in the IoT segment.


Acconeer får order från Digi-Key värd 315 000 SEK

Ordern avser Acconeer radarsensor A1 samt IoT-modulen XM122. Digi-Key's globala online-plattform, som förser kunder med utvärderingskit och sensorer avsedda för massproduktion, är fortsatt en viktig distributionskanal för Acconeer.


Acconeer receives order from Digi-Key worth USD 37 000

The order relates to Acconeer's A1 radar sensor, as well as the XM122 IoT Module. Digi-Key's global online platform, serving customers with evaluation kits and sensors intended for mass production, remains an important distribution channel for Acconeer.


Acconeer signerar distributionsavtal med Marubun

Avtalet avser Acconeers radarsensorer tillsammans med relaterade moduler och utvärderingskit (EVK) för den japanska marknaden.


Acconeer signs distribution agreement with Marubun

The agreement concerns Acconeer's radar sensors along with related modules and evaluation kits (EVK) for the Japanese market.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted