Thomas Rex föreslås till ny ordförande i Acconeer AB

BGA Invest AB, org.nr 556653-5182, och Winplantan AB, org.nr 556936-5082 - som tillsammans innehar cirka 26 procent av aktierna och rösterna i Acconeer AB - har idag meddelat bolaget att de på årsstämman den 14 april 2020 kommer föreslå att Thomas Rex utses till styrelsens ordförande. Nuvarande styrelseordförande Bengt Adolfsson har samtidigt meddelat att han avböjer omval som ordförande, men ställer upp för omval som ledamot i styrelsen.

- Som storägare och avgående ordförande ser jag mycket positivt på att kunna föreslå Thomas Rex som ny styrelseordförande. Med sin breda erfarenhet av tekniska och affärsinriktade roller från olika företag i halvledarbranschen, och med god insikt i bolagets arbete, kommer han kunna bidra till en ännu starkare utveckling för Acconeer AB, säger Bengt Adolfsson, avgående styrelseordförande samt aktieägare via BGA Invest AB.

Thomas Rex har varit styrelseledamot i Acconeer AB sedan 2014, och har en gedigen bakgrund i teknikbranschen i Sverige och internationellt. Han är idag Senior Vice President, Special Projects på Fingerprint Cards AB och är sedan 2011 en del av bolagets exekutiva ledning. Tidigare har Thomas arbetat på Ericsson AB i 20 år, under vilka han bland annat var baserad i Tokyo, Japan i sju år som Vice President Sales Asia för Ericsson Mobile Platforms. Andra erfarenheter inkluderar en roll som säljchef på Nanoradio samt styrelsemedlem hos Kisel AB fram till 2014.

För ytterligare information kontakta:
Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com
Thomas Rex, föreslagen ordförande för styrelsen, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com
Bengt Adolfsson, avgående styrelseordförande, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 17 februari 2020 08.00.

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com

Acconeer tilldelas tre "design wins" av ALPS ALPINE för närvarodetektering i bilar hos en europeisk premiumtillverkare

Radarteknikbolaget Acconeer AB har valts av ALPS ALPINE att leverera radarsensorer för användningsfallet närvarodetektering i bilar till en europeisk biltillverkare i premiumsegmentet. Acconeer uppskattar det totala potentiella värdet av dessa design wins till 90-120 miljoner SEK över tre år med start 2022. Med "design win" syftar Acconeer på att bolagets radarsensor har valts ut för användning i en kunds produkt, vilket inte är samma sak som att en order har lagts.


Acconeer awarded three design wins by ALPS ALPINE for presence detection in cars to a European premium car manufacturer

The radar technology company Acconeer AB has been chosen by ALPS ALPINE to deliver radar sensors for the use case presence detection in cars to a European premium car manufacturer. Acconeer estimates the total potential value of the design wins to US$ 9-12 million over three years starting in 2022. By "design win" Acconeer refers to that the company's radar sensor has been selected for use in a customer product, but it is not equivalent to that an order has been placed.


Acconeer publicerar årsredovisning för 2019

Acconeer AB:s årsredovisning för 2019 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, investor.acconeer.com.


Acconeer publishes annual report 2019

Acconeer AB's annual report for 2019 is from today available on the company's website, investor.acconeer.com.


Acconeer beslutar om försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman

Acconeer har med anledning av det pågående utbrottet av covid-19 beslutat att vidta försiktighetsåtgärder vid den kommande årsstämman som kommer att hållas den 14 april 2020 klockan 17:30 på Ideon Gateway (andra våningen).


Acconeer decides about precautions around annual general meeting

Due to the ongoing outbreak of covid-19, Acconeer has decided to take precautions in relation to the upcoming annual general meeting, which will be held on April 14, 2020, 17:30 at Ideon Gateway (second floor).


Acconeer utvecklar Entry-modul färdig för integration till låg systemkostnad

Den planerade Entry-modulen, XM132, kommer att vara strömsnål och kostnadseffektiv med optimerad prestanda för ett antal fördefinierade tillämpningar. Den är avsedd att lanseras under andra halvan av 2020, och kommer att komplettera Acconeers nuvarande modulerbjudande som består av högprestandamodulen XM112 och IoT-modulen XM122. Med XM132 tar Acconeer nästa steg i att tillhandahålla en modul designad för smidig integrering i kundprodukter.


Acconeer develops integration-ready Entry Module with low system cost

The planned Entry Module, XM132, will be power and cost-efficient with optimized performance for a range of pre-defined use cases. It will be released during the second half of 2020, to complement Acconeer's module offering, which currently consists of the XM112 High-Performance Module and XM122 IoT Module. With XM132, Acconeer takes the next step in providing a module designed for smooth integration into customer products.


Kallelse till årsstämma 2020 i Acconeer AB (publ)

Aktieägarna i Acconeer AB (publ), org.nr. 556872-7654, ("Bolaget") kallas till årsstämma tisdagen den 14 april 2020 kl. 17:30 på Ideon Gateway (andra våningen) Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Registreringen till stämman börjar kl. 16:30.


Notice of Annual General Meeting 2020 in Acconeer AB (publ)

The shareholders of Acconeer AB (publ) (the "Company") are hereby invited to the Annual General Meeting on Tuesday 14 April 2020 at 5:30 p.m. CEST in Ideon Gateway (second floor) Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Registration for the Annual General Meeting begins at 4:30 p.m. CEST.


Acconeer får order från europeisk kund värd 139 000 SEK

Ordern avser Acconeers A111 radarsensor, för produktion av kundens IoT-lösning.


Acconeer receives an order from a European customer worth USD 14 700

The order relates to Acconeer's A111 radar sensor, for production of the customer's IoT solution.


Acconeer har levererat mer än 100 000 A1 radarsensorer

I februari 2020, 24 månader efter att bolaget började sälja sina utvärderingskit (EVK) via Digi-Key, har Acconeer AB levererat mer än 100 000 A1 radarsensorer till distributörer och kunder.


Acconeer has shipped more than 100 000 A1 radar sensors

In February 2020, 24 months after the company started selling Evaluation Kits (EVKs) at Digi-Key, Acconeer AB has shipped more than 100 000 A1 radar sensors to distributors and customers.


Acconeer får order från CODICO värd 610 000 SEK

Ordern avser Acconeers A111 radarsensor för en Europeisk kunds räkning. CODICO är en ledande distributör i Europa, med huvudkontor i Wien, Österrike.


Acconeer receives an order from CODICO worth USD 62 700

The order relates to Acconeer's A111 radar sensor for a European customer. CODICO GmbH is a leading European distributor, headquartered in Vienna, Austria.


Acconeer får order från Digi-Key värd 147 000 SEK

Ordern avser Acconeers XM122 IoT-modul, en strömsnål uppkopplad radarmodul med en optimal cirkulär formfaktor. Digi-Keys globala online-plattform är fortsatt en viktig distributionskanal för Acconeer då den når såväl globala aktörer som mindre lokala nischproducenter.


Acconeer receives an order from Digi-Key worth USD 15 100

The order relates to Acconeer's XM122 IoT Module, a low power connected radar module with an optimized circular form factor. Digi-Key's global online platform, serving both global players as well as smaller local niche producers, remains an important distribution channel for Acconeer.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär