Acconeers nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North kraftigt övertecknad

Den 24 november 2017 avslutades teckningsperioden för erbjudandet till allmänheten i Sverige inför den planerade noteringen av Acconeer AB (publ) ("Acconeer" eller "Bolaget") på Nasdaq First North. Totalt inkom, inklusive teckningsförbindelser, anmälningar från över 8 600 konton motsvarande cirka 700 MSEK. Genom nyemissionen tillförs Acconeer 150 MSEK före emissionskostnader samt över 4 000 nya aktieägare. Överteckningsemissionen, riktad till ett fåtal institutionella investerare, tillför ytterligare 30 MSEK. Första dag för handel med Bolagets aktier är planerad till den 11 december 2017. Avräkningsnotor skickas ut idag den 29 november 2017 med likvid tre dagar senare.

Erbjudandet till allmänheten omfattade 6 000 000 aktier motsvarande 150 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Acconeer genomförde även en överteckningsemission riktad till ett fåtal institutionella investerare om 1 200 000 aktier, motsvarande 30 MSEK, i övrigt med samma villkor som för erbjudandet.

Likviden ska i huvudsak användas för att kommersialisera produkten, utveckla nästa produktgeneration samt att få in rörelsekapital i Bolaget.

- Med denna nyemission på plats kan vi ta Acconeers radarteknologi mot helt nya nivåer, och vi är naturligtvis mycket nöjda över det förtroende vi fått från såväl nya som tidigare aktieägare. Med en helt unik produkt, en mycket stark kassa och många väldigt duktiga medarbetare inte minst på tekniksidan kan vi nu höja tempot ytterligare såväl avseende produktutveckling som global försäljning, säger Lars Lindell, VD Acconeer.

Tilldelning
Till följd av överteckningen kommer inte alla tecknare att få tilldelning. Styrelsen har beslutat om tilldelning av aktier i enlighet med tilldelningsprinciperna som angavs i Bolagets prospekt. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske i enlighet med instruktioner på avräkningsnota och senast den dag som där anges. De som inte tilldelats aktier får inget meddelande.

Preliminär första dag för handel
I samband med nyemissionen har styrelsen ansökt om listning på Nasdaq First North. Första dag för handel är planerad till den 11 december 2017.
Kortnamn: ACCON
ISIN-kod: SE0010546242

Antal aktier och aktiekapital
När nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Acconeer att uppgå till 19 029 500 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 951 475 kronor.

Rådgivare
Redeye AB är Certified Adviser och var finansiell rådgivare till Acconeer i samband med listningen och nyemissionen. Moll Wendén Advokatbyrå AB var juridisk rådgivare.

2017-11-29

För mer information, kontakta:
Lars Lindell, VD Acconeer, Tel: 010 - 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com, Hemsida: www.acconeer.com

Acconeer AB
Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter.

Acconeer får order från CODICO värd 810 000 SEK

Ordern avser Acconeers A1 radarsensor avsedd för massproduktion av kundprodukter. CODICO är en ledande distributör i Europa, med huvudkontor i Wien, Österrike.


Acconeer receives order from CODICO worth USD 96 000

The order relates to Acconeer's A1 radar sensor intended for mass production of customer products. CODICO GmbH is a leading European distributor, headquartered in Vienna, Austria.


Acconeer får order från Glyn Limited värd 1,3 miljoner SEK

Ordern avser Acconeers A1 radarsensor avsedd för massproduktion av kundprodukter. Baserade i Nya Zeeland är Glyn Ltd Acconeers huvudsakliga distributör i Nya Zeeland och Australien, och bolagen har ett distributörsavtal sedan juni 2019.


Acconeer receives order from Glyn Limited worth USD 156 000

The order relates to Acconeer's A1 radar sensor intended for mass production of customer products. New Zealand-based Glyn Ltd is Acconeer's main distributor in New Zealand and Australia, and the two companies have a distribution agreement since June 2019.


Acconeer, Imagimob and OSM Group shows gesture-controlled in-ear headphones

As previously announced, Acconeer, Imagimob and OSM Group have been working together on gesture-controlled in-ear headphones. A working prototype is now ready, providing a platform which enables customers to bring gesture-controlled in-ear headphones to the market in a short time.


Acconeer får order från Digi-Key värd 390 000 SEK

Ordern avser Acconeer radarsensor A1 samt IoT-modulen XM122. Digi-Key's globala online-plattform, som förser kunder med utvärderingskit och sensorer avsedda för massproduktion, är fortsatt en viktig distributionskanal för Acconeer.


Acconeer receives order from Digi-Key worth USD 47 000

The order relates to Acconeer's A1 radar sensor, as well as the XM122 IoT Module. Digi-Key's global online platform, serving customers with evaluation kits and sensors intended for mass production, remains an important distribution channel for Acconeer.


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2020

I det fjärde kvartalet 2020 uppgick Acconeer AB:s nettoomsättning till 2 956 tusen SEK, och sju nya kundprodukter lanserades. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -13 927 tusen SEK. Under kvartalet såldes 501 utvärderingskit (EVK), vilket är väl över bolagets målsättning att sälja i snitt tre EVK per dag.


YEAR-END REPORT 1 JANUARY - 31 DECEMBER 2020

In the fourth quarter 2020, Acconeer AB's net sales amounted to kSEK 2,956, and seven new customer products were launched. The cash flow from operating activities was kSEK -13,927. During the quarter, 501 evaluation kits (EVK) were sold, which is well above the company's target of selling on average three EVK per day.


Acconeer får bidrag om 4 miljoner SEK för projekt inom sömnövervakning med Sleepiz och Göteborgs Universitet

Vinnova har beslutat att ge Acconeer 4 miljoner kronor till forskning på sömnövervakning med radar. Projektet kommer att pågå under tre år med start i april 2021 och kommer vara ett konsortium med Schweiziska Sleepiz och Göteborgs Universitet.


Acconeer receives funding of SEK 4M for project on sleep monitoring with Sleepiz and University of Gothenburg

Sweden's Innovation Agency has granted Acconeer 4 million SEK for research on sleep monitoring using radar. The project will run for three years starting in April 2021 and will be a consortium with Sleepiz based in Switzerland and the University of Gothenburg, Sweden.


Gesture-controlled in-ear headphone by Acconeer, Imagimob and OSM Group soon ready for commercialization

As announced last year, Acconeer, Imagimob and OSM Group are working together on gesture-controlled in-ear headphones. A working prototype will be available in Q1 2021, and the platform is soon ready for commercialization. Selected customers can now schedule exclusive demos of the prototype.


Acconeer får order från BEYD värd 3,5 miljoner SEK

Ordern avser Acconeers radarsensor A1 och kommer att användas till produktion av kunders produkter. Det är Acconeers största order hittills. Kina är fortsatt en viktig marknad för Acconeer där BEYD kontinuerligt tar in kunder med höga volymer, många inom IoT-området.


Acconeer receives order from BEYD worth USD 421 000

The order relates to Acconeer's A1 radar sensor for production of customer products and is Acconeer's largest order of sensors so far. The Chinese market remains important for Acconeer, where BEYD is continuously bringing in high-volume customers, many of them in the IoT segment.


Acconeer får order från Digi-Key värd 315 000 SEK

Ordern avser Acconeer radarsensor A1 samt IoT-modulen XM122. Digi-Key's globala online-plattform, som förser kunder med utvärderingskit och sensorer avsedda för massproduktion, är fortsatt en viktig distributionskanal för Acconeer.


Acconeer receives order from Digi-Key worth USD 37 000

The order relates to Acconeer's A1 radar sensor, as well as the XM122 IoT Module. Digi-Key's global online platform, serving customers with evaluation kits and sensors intended for mass production, remains an important distribution channel for Acconeer.


Acconeer signerar distributionsavtal med Marubun

Avtalet avser Acconeers radarsensorer tillsammans med relaterade moduler och utvärderingskit (EVK) för den japanska marknaden.


Acconeer signs distribution agreement with Marubun

The agreement concerns Acconeer's radar sensors along with related modules and evaluation kits (EVK) for the Japanese market.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted