Acconeer publicerar årsredovisning för 2019

Acconeer AB:s årsredovisning för 2019 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, investor.acconeer.com.


Acconeer publishes annual report 2019

Acconeer AB's annual report for 2019 is from today available on the company's website, investor.acconeer.com.


Acconeer beslutar om försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman

Acconeer har med anledning av det pågående utbrottet av covid-19 beslutat att vidta försiktighetsåtgärder vid den kommande årsstämman som kommer att hållas den 14 april 2020 klockan 17:30 på Ideon Gateway (andra våningen).


Acconeer decides about precautions around annual general meeting

Due to the ongoing outbreak of covid-19, Acconeer has decided to take precautions in relation to the upcoming annual general meeting, which will be held on April 14, 2020, 17:30 at Ideon Gateway (second floor).


Acconeer utvecklar Entry-modul färdig för integration till låg systemkostnad

Den planerade Entry-modulen, XM132, kommer att vara strömsnål och kostnadseffektiv med optimerad prestanda för ett antal fördefinierade tillämpningar. Den är avsedd att lanseras under andra halvan av 2020, och kommer att komplettera Acconeers nuvarande modulerbjudande som består av högprestandamodulen XM112 och IoT-modulen XM122. Med XM132 tar Acconeer nästa steg i att tillhandahålla en modul designad för smidig integrering i kundprodukter.


Acconeer develops integration-ready Entry Module with low system cost

The planned Entry Module, XM132, will be power and cost-efficient with optimized performance for a range of pre-defined use cases. It will be released during the second half of 2020, to complement Acconeer's module offering, which currently consists of the XM112 High-Performance Module and XM122 IoT Module. With XM132, Acconeer takes the next step in providing a module designed for smooth integration into customer products.


Kallelse till årsstämma 2020 i Acconeer AB (publ)

Aktieägarna i Acconeer AB (publ), org.nr. 556872-7654, ("Bolaget") kallas till årsstämma tisdagen den 14 april 2020 kl. 17:30 på Ideon Gateway (andra våningen) Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Registreringen till stämman börjar kl. 16:30.


Notice of Annual General Meeting 2020 in Acconeer AB (publ)

The shareholders of Acconeer AB (publ) (the "Company") are hereby invited to the Annual General Meeting on Tuesday 14 April 2020 at 5:30 p.m. CEST in Ideon Gateway (second floor) Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Registration for the Annual General Meeting begins at 4:30 p.m. CEST.


Acconeer får order från europeisk kund värd 139 000 SEK

Ordern avser Acconeers A111 radarsensor, för produktion av kundens IoT-lösning.


Acconeer receives an order from a European customer worth USD 14 700

The order relates to Acconeer's A111 radar sensor, for production of the customer's IoT solution.


Acconeer har levererat mer än 100 000 A1 radarsensorer

I februari 2020, 24 månader efter att bolaget började sälja sina utvärderingskit (EVK) via Digi-Key, har Acconeer AB levererat mer än 100 000 A1 radarsensorer till distributörer och kunder.


Acconeer has shipped more than 100 000 A1 radar sensors

In February 2020, 24 months after the company started selling Evaluation Kits (EVKs) at Digi-Key, Acconeer AB has shipped more than 100 000 A1 radar sensors to distributors and customers.


Acconeer får order från CODICO värd 610 000 SEK

Ordern avser Acconeers A111 radarsensor för en Europeisk kunds räkning. CODICO är en ledande distributör i Europa, med huvudkontor i Wien, Österrike.


Acconeer receives an order from CODICO worth USD 62 700

The order relates to Acconeer's A111 radar sensor for a European customer. CODICO GmbH is a leading European distributor, headquartered in Vienna, Austria.


Acconeer får order från Digi-Key värd 147 000 SEK

Ordern avser Acconeers XM122 IoT-modul, en strömsnål uppkopplad radarmodul med en optimal cirkulär formfaktor. Digi-Keys globala online-plattform är fortsatt en viktig distributionskanal för Acconeer då den når såväl globala aktörer som mindre lokala nischproducenter.


Acconeer receives an order from Digi-Key worth USD 15 100

The order relates to Acconeer's XM122 IoT Module, a low power connected radar module with an optimized circular form factor. Digi-Key's global online platform, serving both global players as well as smaller local niche producers, remains an important distribution channel for Acconeer.
Thomas Rex föreslås till ny ordförande i Acconeer AB

BGA Invest AB, org.nr 556653-5182, och Winplantan AB, org.nr 556936-5082 - som tillsammans innehar cirka 26 procent av aktierna och rösterna i Acconeer AB - har idag meddelat bolaget att de på årsstämman den 14 april 2020 kommer föreslå att Thomas Rex utses till styrelsens ordförande. Nuvarande styrelseordförande Bengt Adolfsson har samtidigt meddelat att han avböjer omval som ordförande, men ställer upp för omval som ledamot i styrelsen.


Thomas Rex proposed as new Chairman of Acconeer AB

BGA Invest AB, org.no 556653-5182, and Winplantan AB, org.no 556936-5082 - who together hold approximately 26 per cent of the shares and votes in Acconer AB - have today announced to the company that they will propose Thomas Rex as new Chairman of the board at Acconeer's annual general meeting April 14, 2020. Current Chairman Bengt Adolfsson announced at the same time that he declines re-election as Chairman, but is available for re-election as a member of the Board.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär