Delårsrapport Q1 2019

Kvartal 1 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 209,2 Mkr (146,0) vilket motsvarar en tillväxt på 43,2% (25,8) varav 17,1 % var organiskt
  • Rörelseresultat före avskrivningar på goodwill (EBITA) uppgick till 45,9 Mkr (32,8) motsvarande en marginal om 21,9 % (22,5)
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 40,3 Mkr (30,0) motsvarande en marginal om 19,3 % (20,5)
  • Resultat per aktie uppgick till 2,36 kr (1,98)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 32,9 Mkr (0,6)

Ytterligare information
Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på www.absolentgroup.se

Lidköping 2019-05-03

Frågor om delårsapporten besvaras av:
VD och koncernchef Axel Berntsson    0510 - 484000
CFO Anna Åkerblad                              0510 - 484000

Absolent Group AB är listad på Nasdaq First North Stockholm.
Certified Adviser för Absolent Group AB är Erik Penser Bank AB Tel. 08 - 4638300.
Email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Absolent Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2019 kl 08:00 CEST.

Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Year end Report 2019


Delårsrapport Q3 2019


Interim Report Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Interim Report Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Interimreport Q1 2019


Bokslutskommuniké 2018


Interimreport Q4 2018


Delårsrapport Q3 2018


Interim Report Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Interim Report Q2 2018


Delårsrapport Q1 2018


Interim report Q1 2018


Årsredovisning 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted