Absolent signs cooperation agreement with Japanese Company

Absolent Group subsidiary Absolent AB has signed a cooperation agreement with a Japanese Tier 1 supplier in the automotive industry. The Japanese company has global presence and we have secured the first orders regarding Japan, China and the US.

We have a common ambition to create world-class air quality in the client's plants and will work in close cooperation to fulfil their high requirements on quality and clean air. There are high requirements on reliability, maintenance costs and high cleaning efficiency as well as recycling of coolant liquids.

" This is a result of our increased its focus on the Japanese market, which has high potential but with well-known high requirements on quality and way of working. We are therefore particularly happy to be able to secure this cooperation in Japan, that gives ripple effects globally", says Andreas Johansson, President APAC, Absolent AB

" The last year Absolent has increased its focus on engaging the most important global customers as Key Accounts, and it is very satisfying that we have succeeded in one of the most difficult markets that puts extremely high demands on their suppliers. This is a quality award for the whole Absolent as a company", says Axel Berntsson, CEO of Absolent Group

2018-09-21

Contact:
Axel Berntsson, CEO Absolent Group, +46 510 48 40 00
Andreas Johansson, President APAC, Absolent AB,  +86 186 2186 7648
andreas.johansson@absolent.com 

Absolent AB has established itself as a prominent and highly competent supplier of oil mist, oil smoke and dust filters. We offer the highest quality and genuine know-how in every part of our organization with a strong focus on innovation and customized solutions. Absolent AB is a part of Absolent Group, listed at Nasdaq Stockholm First North.

The Absolent Group share is traded on Nasdaq First North. Company Certified Advisor is Erik Penser Bank 08-463 83 00.

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2018

Kvartal 3 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 168,7 Mkr (113,9) vilket motsvarar en tillväxt på 48,1% (18,4) varav 21,9 % var organiskt
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 33,8 Mkr (19,7) motsvarande en marginal om 20,0 % (17,3)
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 30,8 Mkr (18,1) motsvarande en marginal om 18,3 % (15,9)
 • Resultat per aktie uppgick till 2,11 kr (1,18)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 35,3 Mkr (9,9)

Perioden januari - september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 483,4 Mkr (343,9) vilket motsvarar en tillväxt på 40,6% (14,5) varav 22,2 % var organiskt
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 103,3 Mkr (64,3) motsvarande en marginal om 21,4 % (18,7)
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 94,4 Mkr (59,8) motsvarande en marginal om 19,5 % (17,4)
 • Resultat per aktie för perioden januari-september uppgick till 6,49 kr (3,91)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 74,4 Mkr (56,9)

ABSOLENT GROUP AB INTERIM REPORT THIRD QUARTER 2018

Quarter 3 2018

 • Sales volume amounted to 168,7 MSEK (113,9) which is an increase of 48,1% (18,4) where of 21,9 % was organic 
 • Operating profit before depreciations on Intangible Assets (EBITA) reached 33,8 MSEK (19,7) with a margin of 20,0 % (17,3)
 • Operating profit (EBIT) reached 30,8 MSEK (18,1) with a margin of 18,3 % (15,9)
 • Earnings per share 2,11 SEK (1,18)
 • Cash Flow from operating activities after change in working capital amounted to 35,3 MSEK (9,9)

Perioden januari - september 2018

 • Sales volume amounted to 483,4 MSEK (343,9) which is an increase of 40,1% (14,5) where of 22,2 % was organic
 • Operating profit before depreciations on Intangible Assets (EBITA) reached 103,3 MSEK (64,3) with a margin of 21,4 % (18,7)
 • Operating profit (EBIT) reached 94,4 MSEK (59,8) with a margin of 19,5 % (17,4)
 • Earnings per share 6,49 SEK (3,91)
 • Cash Flow from operating activities after change in working capital amounted to 74,4 MSEK (56,9)

Absolent Group startar nytt bolag i Indien

Absolent Group startar nytt bolag i Indien, Absolent Filtermist India Pvt Ltd, som kommer hantera försäljning av varumärkena Absolent, Filtermist och Infinity.


Absolent Group opens a new company in India

Absolent Group opens a new company in India, Absolent Filtermist India Pvt Ltd, that will serve as a basis for sales of Absolent, Filtermist and Infinity product lines.


Absolent Group förstärker koncernledningen

Absolent Group AB har förstärkt koncernledningsgruppen med en ny CFO och CIO som kommer ansluta till företaget i januari 2019.


Absolent Group strengthens the Management Team

Absolent Group AB has strengthened its management team with a new CFO and CIO who will join the company in January 2019.


Absolent tecknar samarbetsavtal med japansk koncern

Absolent Groups dotterbolag Absolent AB har ingått ett samarbetsavtal med en japansk underleverantör till bilindustrin. Den japanska koncernen har global närvaro och vi har erhållit de första orderna för leveranser till Japan, Kina och USA.


Absolent signs cooperation agreement with Japanese Company

Absolent Group subsidiary Absolent AB has signed a cooperation agreement with a Japanese Tier 1 supplier in the automotive industry. The Japanese company has global presence and we have secured the first orders regarding Japan, China and the US.
ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2018

 • Nettoomsättningen för kvartalet blev 168,6 Mkr (113,9)
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 36,7 Mkr (20,7) motsvarande en marginal om 21,8 % (18,1)
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 33,7 Mkr (19,2) motsvarande en marginal om 20,0 % (16,9)
 • Resultat per aktie uppgick till 2,40 kr (1,27)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 37,1 Mkr (29,4)

Absolent Group Interim Report Second Quarter 2018

 • Sales volume for the quarter amounted to 168,6 MSEK (113,9)
 • Operating profit before depreciations on Intangible Assets (EBITA) reached 36,7 MSEK (20,7) with a margin of 21,8 % (18,1)
 • Operating profit (EBIT) reached 33,7 MSEK (19,2) with a margin of 20,0 % (16,9)
 • Earnings per share was 2,40 SEK (1,27)
 • Cash Flow from operating activities after change in working capital amounted to 37,1 MSEK (29,4)

Absolent Groups dotterbolag Absolent AB får order från amerikansk fordonstillverkare

Absolent AB i APAC/Kina säkrade nyligen en order värd över 10 MSEK från en stor amerikansk fordonstillverkare.


Absolent Group's subsidiary Absolent AB wins order from American Car Manufacturer

Absolent AB in APAC/China recently secured an order worth over 10 MSEK from a major American Car Manufacturer.


Absolent Groups dotterbolag Absolent AB bygger nytt huvudkontor

Absolent kommer att bygga ett nytt huvudkontor på industriområdet Kartåsen i Lidköping. Den nya fastigheten kommer att husera både kontorsverksamhet och egen produktion. Ambitionen är att stärka närvaron och positionen lokalt samt att fortsätta växa globalt. Ett nytt huvudkontor med en modern, utökad produktion är en viktig del för att möjliggöra detta.


Absolent Group's subsidiary Absolent AB builds new headquarters

Absolent will build a new headquarters in Lidköping, Sweden. The property will accommodate both offices and production. The ambition is to strengthen the presence locally and to continue to grow globally. A new headquarters with a modern, expanded production area is an important part to make this possible.
Årsstämma i Absolent Group

Årsstämman i Absolent Group AB (publ) den 22 maj 2018 godkände styrelsens förslag om utdelning med 1:00 kronor per aktie för verksamhetsåret 2017 med avstämningsdag den 24 maj 2018. Utbetalning beräknas ske med början den 29 maj 2018.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: