Absolent Group strengthens the Group Management

On July 1, 2018, Jan Berntsson joined the Group Management for Absolent Group. He will hold the position as CTO (Chief Technology Officer).

Jan has a long career in the group and will mainly contribute with his broad and deep technology and market knowledge.

Group management consists of the following members:
Axel Berntsson, CEO
James Stansfield, Vice President
Ola Burenius, CFO
Jan Berntsson, CTO

16 July 2018

Contact: Axel Berntsson, CEO Absolent Group, +46 510 48 40 00

Absolent Groups share is traded on Nasdaq First North. The company's Certified Adviser is Erik Penser Bank 08-463 83 00

Absolent tecknar samarbetsavtal med japansk koncern

Absolent Groups dotterbolag Absolent AB har ingått ett samarbetsavtal med en japansk underleverantör till bilindustrin. Den japanska koncernen har global närvaro och vi har erhållit de första orderna för leveranser till Japan, Kina och USA.


Absolent signs cooperation agreement with Japanese Company

Absolent Group subsidiary Absolent AB has signed a cooperation agreement with a Japanese Tier 1 supplier in the automotive industry. The Japanese company has global presence and we have secured the first orders regarding Japan, China and the US.
ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2018

 • Nettoomsättningen för kvartalet blev 168,6 Mkr (113,9)
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 36,7 Mkr (20,7) motsvarande en marginal om 21,8 % (18,1)
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 33,7 Mkr (19,2) motsvarande en marginal om 20,0 % (16,9)
 • Resultat per aktie uppgick till 2,40 kr (1,27)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 37,1 Mkr (29,4)

Absolent Group Interim Report Second Quarter 2018

 • Sales volume for the quarter amounted to 168,6 MSEK (113,9)
 • Operating profit before depreciations on Intangible Assets (EBITA) reached 36,7 MSEK (20,7) with a margin of 21,8 % (18,1)
 • Operating profit (EBIT) reached 33,7 MSEK (19,2) with a margin of 20,0 % (16,9)
 • Earnings per share was 2,40 SEK (1,27)
 • Cash Flow from operating activities after change in working capital amounted to 37,1 MSEK (29,4)

Absolent Groups dotterbolag Absolent AB får order från amerikansk fordonstillverkare

Absolent AB i APAC/Kina säkrade nyligen en order värd över 10 MSEK från en stor amerikansk fordonstillverkare.


Absolent Group's subsidiary Absolent AB wins order from American Car Manufacturer

Absolent AB in APAC/China recently secured an order worth over 10 MSEK from a major American Car Manufacturer.


Absolent Groups dotterbolag Absolent AB bygger nytt huvudkontor

Absolent kommer att bygga ett nytt huvudkontor på industriområdet Kartåsen i Lidköping. Den nya fastigheten kommer att husera både kontorsverksamhet och egen produktion. Ambitionen är att stärka närvaron och positionen lokalt samt att fortsätta växa globalt. Ett nytt huvudkontor med en modern, utökad produktion är en viktig del för att möjliggöra detta.


Absolent Group's subsidiary Absolent AB builds new headquarters

Absolent will build a new headquarters in Lidköping, Sweden. The property will accommodate both offices and production. The ambition is to strengthen the presence locally and to continue to grow globally. A new headquarters with a modern, expanded production area is an important part to make this possible.
Årsstämma i Absolent Group

Årsstämman i Absolent Group AB (publ) den 22 maj 2018 godkände styrelsens förslag om utdelning med 1:00 kronor per aktie för verksamhetsåret 2017 med avstämningsdag den 24 maj 2018. Utbetalning beräknas ske med början den 29 maj 2018.


ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2018

 • Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 146,0 Mkr (116,1)
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 32,8 Mkr (24,0) motsvarande en marginal om 22,5 % (20,7)
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 30,0 Mkr (22,5) motsvarande en marginal om 20,5 % (19,4)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,98 kr (1,45) · Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev 0,6 Mkr (17,7)

ABSOLENT GROUP AB INTERIM REPORT JANUARY-MARCH 2018

 • Sales volume for the period January-March amounted 146,0 MSEK (116,1)
 • Operating profit before depreciations on Intangible Assets (EBITA) reached 32,8 Mkr (24,0) with a margin of 22,5 % (20,7)
 • Operating profit (EBIT) reached 30,0 MSEK (22,5) with a margin of 20,5 % (19,4)
 • Earnings per share was 1,98 SEK (1,45)
 • Cash Flow from operating activities after change in working capital amounted to 0,6 MSEK (17,7)

Absolent Group förvärvar Dust Control Limited i Storbritannien

Absolent Group AB - en världsomspännande koncern som tillverkar luftfiltreringsprodukter för rening av processluft i maskinindustrin - har via dotterbolaget Filtermist International Ltd ingått avtal om förvärv av verksamheten i Dust Control Limited, Glasgow. Dust Control är ett privatägt bolag som utvecklar och installerar utrustning för damm-, rök-, lukt- och föroreningssystem till industrin.


Absolent Group acquires Dust Control Solutions Ltd in the UK

Absolent Group AB- a global company in the industrial air filtration market- has through its UK based subsidiary Filtermist International, acquired the business assets of Glasgow firm Dust Control Solutions Ltd (DCS) - a privately held company which manufactures and installs dust, fume, odour and pollution control systems for industry.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: