Delårsrapport Q2 2018

Andra kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 22,1 (5,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -5,6 (-4,8) MSEK
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -18,4 (-6,1) MSEK. Goodwillavskrivning i enlighet med redovisningsregelverket K3 relaterade till förvärvet av Clyde Space Ltd uppgick till 10,2 MSEK
 • Resultat efter skatt uppgår till -18,7 (-6,1) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,27 (-0,19) SEK
 • Order på batterier från York Space Systems
 • Order på sammanlagt 25,6 MSEK från aspirerande satellitkonstellationer
 • Ökning av aktiekapital genom teckning av teckningsoption TO1

Januari - juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 38,5 (8,8) MSEK. Det under januari 2018 förvärvade bolaget Clyde Space Ltd ingår i omsättning och resultat från och med februari, dvs med 5 månader under perioden januari till juni
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -9,3 (-8,9) MSEK
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -31,2 (-11,5) MSEK. Goodwillavskrivning i enlighet med redovisningsregelverket K3 relaterade till förvärvet av Clyde Space Ltd uppgick till 17,0 MSEK
 • Resultat efter skatt uppgår till -31,3 (-11,5) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,50 (-0,36) SEK

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

 • ÅAC vann strategisk uppföljningsorder från Japan på den nya generationens Sirius delsystem
 • ÅAC Microtec vinner uppföljningsorder från Kepler Communications till TARS 6U missionen
 • ÅAC Microtec:s dotterbolag Clyde Space förväntas erhålla återbetalning om £570 000 från brittiska skattemyndigheten

 2018-08-23

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aacmicrotec.com eller kontakta:

VD Alfonso Barreiro, investor@aacmicrotec.com
Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, investor@aacmicrotec.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅAC Microtec AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl 08:30 den 23 augusti 2018.

OM ÅAC MICROTEC
ÅAC och dess dotterbolag Clyde Space erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Plattformarna går att anpassa efter kundernas behov. Vårt helhets erbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för CubeSats och småsatelliter.

ÅAC Microtecs aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. G&W Fondkommission, telefon 08-503 000 50, är Bolagets Certified Adviser.

Delårsrapport Q2 2019


Interim report Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Interim report Q1 2019


Delårsrapport Q1


Interim report Q1 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Delårsrapport Q1 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär