AAC Clyde Spaces dotterbolag Hyperion verifierar laserkommunikation i omloppsbana

2021-01-05 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB (publ) ("AAC") dotterbolag Hyperion har vunnit en order om 0,15 MEUR (ca 1,5 MSEK) för att verifiera sin rymdbaserade laserkommunikationsterminal, CubeCAT, i omloppsbana. Terminalen är designad för nedlänkning av data i ultrahög hastighet, vilket avsevärt förbättrar och underlättar datakommunikation via småsatelliter.

Hyperion Technologies har utvecklat kommunikationsterminalen tillsammans med det nederländska oberoende forskningsinstitutet TNO. Terminalen kan, med en storlek på 1U, ett lågt effektbehov och en låg massa, nedlänka data från småsatelliter i hastigheter upp till maximalt 1 Gbps och upplänka i hastigheter upp till 200 Kbps. Terminalen är ett ESA ScyLight-projekt med stöd från det nederländska försvarsministeriet och den nederländska rymdmyndigheten. Terminalen är planerad att skjutas upp i början av 2022 ombord på NorSat-TD-satelliten.

Laserkommunikationsterminalen kommer att avsevärt förbättra och underlätta datakommunikation via småsatelliter. Idag använder småsatelliter radiokommunikation med begränsad bandbredd och höga effektbehov, en teknik som avsevärt begränsar förmågan att kommunicera den data som samlas in från moderna småsatelliter i rymden. Processen att skaffa en licens för att skicka och ta emot data på en dedikerad radiofrekvens tar dessutom ofta ett till två år. För laserkommunikation finns inga utrymmesbegränsningar eller licenskrav.

Med en storlek på 1U, lågt effektbehov och låg vikt kan CubeCAT enkelt integreras i en småsatellit. Terminalen har också ett inbyggt datahanteringssystem med en stor buffert för datalagring.

Verifieringen av terminalen genomförs med hjälp av ett nätverk av optiska markstationer, bland annat en station som TNO utvecklar i Haag, Nederländerna, och den europeiska rymdstyrelsen ESAs markstation på Teneriffa i Spanien. Hyperion och TNO ska därigenom kunna tillgodose behov av laserkommunikation för sändning och mottagning i rymden, i luften och på marken.

"Det här är bra nyheter för teamet i Delft, som visar en imponerande takt i att utveckla ett nytt laserbaserat kommunikationssystem för småsatelliter. Detta är en teknik som kommer att påskynda utbyggnaden av dataintensiva rymduppdrag, vilket banar väg för mer kapabla jordövervakningssatelliter och inom en snar framtid komplexa datakommunikationsnätverk i rymden", säger AAC Clyde Space VD Luis Gomes.

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aac-clyde.space eller kontakta:
VD Luis Gomes investor@aac-clydespace.com
CFO Mats Thideman, investor@aac-clydespace.com, mobil +46 70 556 09 73

OM AAC CLYDE SPACE
AAC Clyde Space-gruppen erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter. AAC Clyde Spaces oöverträffade "flight heritage" och helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner.

AAC Clyde Spaces aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank AB, e-post certifiedadviser@penser.se, telefon 08-463 83 00, är bolagets Certified Adviser. Aktien är även upptagen för handel på amerikanska OTCQX-marknaden under symbolen ACCMF.

AAC Clyde Space byter ledningsstruktur för att underlätta tillväxt

2021-03-01 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB förändrar sin ledningsstruktur för att öka sin anpassningsförmåga och underlätta fortsatt tillväxt. Koncernen inför en decentraliserad ledningsstruktur med försäljning och strategi i koncernledningen och lokal styrning av verksamheten i varje land.


AAC Clyde Space changes management structure to increase agility and underpin continued growth

2021-03-01 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB is updating its management structure to increase agility and underpin continued growth. The group is implementing a distributed management structure, with group level sales and strategic leadership in Group management, and geographical operations management for each country.


Craig Clark lämnar AAC Clyde Space

2021-02-25 AAC Clyde Space AB (publ)
Craig Clark har beslutat att lämna AAC Clyde Space där han har varit CSO. Craig har haft befattningen sedan 2018 då ÅAC slogs samman med Clyde Space för att bilda AAC Clyde Space.


AAC Clyde Space's Craig Clark to leave his position

2021-02-25 AAC Clyde Space AB (publ)
Craig Clark has decided to leave AAC Clyde Space where he has been CSO. Craig has held the position since 2018 when AAC merged with Clyde Space to form AAC Clyde Space.


Bokslutskommuniké för AAC Clyde Space AB (publ) januari - december 2020

2021-02-18 AAC Clyde Space AB (publ)


Year-end report for AAC Clyde Space AB (publ) January - December 2020

2021-02-18 AAC Clyde Space AB (publ)


AAC Clyde Spaces dotterbolag Hyperion verifierar laserkommunikation i omloppsbana

2021-01-05 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB (publ) ("AAC") dotterbolag Hyperion har vunnit en order om 0,15 MEUR (ca 1,5 MSEK) för att verifiera sin rymdbaserade laserkommunikationsterminal, CubeCAT, i omloppsbana. Terminalen är designad för nedlänkning av data i ultrahög hastighet, vilket avsevärt förbättrar och underlättar datakommunikation via småsatelliter.


AAC Clyde Space subsidiary Hyperion to verify laser communication in-orbit

2021-01-05 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB (publ) ("AAC") subsidiary Hyperion has been awarded a MEUR 0.15 (approx. 1.5 MSEK) order to carry out an in-orbit verification of CubeCAT, its space-based laser communication terminal. CubeCAT is designed to enable ultra high-speed downlink of data from small satellites, greatly improving and facilitating their data communication.


Förvärvet av amerikanska SpaceQuest är genomfört

2020-12-30 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB (publ) ("AAC") meddelade den 15 oktober 2020 att ett avtal hade ingåtts om att förvärva samtliga aktier i SpaceQuest Ltd. Samtliga villkor för förvärvets genomförande har uppfyllts och förvärvet har därmed slutförts. AAC-koncernen har därmed ett starkt fotfäste i USA, världens största rymdmarknad.


AAC Clyde Space completes acquisition of U.S SpaceQuest

2020-12-30 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space AB (publ) ("AAC") announced on October 15, 2020 that an agreement had been reached to acquire all shares in SpaceQuest Ltd. All conditions for completion of the acquisition have been met and the acquisition has thus been completed. Hence, AAC Group has a strong foothold in the United States, the world's largest space market.


AAC Clyde Space designar satellit till Space Forge, som ska tillverka i rymden och återvända till jorden

2020-12-18 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space har fått i uppdrag av British Space Forge att designa en satellitplattform som ska användas för att utnyttja rymdmiljön för tillverkning. Satelliten ska utformas för att befinna sig i omloppsbana under sex månader och därefter återvända till jorden för att leverera produkten till kunderna. Ordern för denna första fas av ett potentiellt större projekt har ett värde av 0,1 miljoner GBP (ca 1,3 MSEK) och planeras att levereras i mars 2021.


AAC Clyde Space to design Space Forge platform, for in-space production and return to Earth

2020-12-18 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space has been commissioned by British Space Forge to design a satellite platform that is to take advantage of the space environment for production in-orbit. The satellite is intended to stay in-orbit for six months and thereafter descend on Earth for the product to be delivered to customers. This order for the first phase of a potential larger project with a value of 0.1 million GBP (approx. 1.3 MSEK) and scheduled for delivery in March 2021.


CFIUS ger klartecken för förvärvet av SpaceQuest

2020-11-26 AAC Clyde Space AB (publ)
The Committee on Foreign Investments in the United States (CFIUS) har fastställt att det inte finns några olösta nationella säkerhetsfrågor vid AAC Clyde Spaces förvärv av SpaceQuest Ltd. AAC Clyde Space inleder därmed slutförandet av förvärvet vilket förväntas bli klart under december 2020.


The Committee on Foreign Investments in the United States has approved SpaceQuest acquisition

2020-11-26 AAC Clyde Space AB (publ)
The Committee on Foreign Investments in the United States (CFIUS) has determined that there are no unresolved national securities concerns with AAC Clyde Space acquiring SpaceQuest Ltd. AAC Clyde Space will now initiate the closing process which is expected to be finalised during December 2020.


Delårsrapport för AAC Clyde Space AB (publ) januari - september 2020

2020-11-26 AAC Clyde Space AB (publ)


Interim report for AAC Clyde Space AB (publ) January - September 2020

2020-11-26 AAC Clyde Space AB (publ)


AAC Clyde Space utvecklar innovativ konstellation av satelliter för 19,7 MEUR (ca. 202 MSEK) tillsammans med ESA och UK Space Agency

2020-11-18 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space inleder ett 3-årigt utvecklingsprojekt kallat xSPANCION tillsammans med European Space Agency (ESA), för att stärka bolagets förmåga att leverera en innovativ konstellation av satelliter inkluderande tillverkning av 10 satelliter. Den brittiska rymdstyrelsen UK Space Agency samfinansierar projektet med 9,9 MEUR (ca 101,4 MEUR) genom ESA. AAC Clyde Space avser att, utanför ramen för projektet, ingå avtal med kunder om leverans av data från konstellationen.


AAC Clyde Space to develop a 19.7 MEUR (approx. 202 MSEK) innovative Constellation Services with ESA and UK Space Agency

2020-11-18 AAC Clyde Space AB (publ)
AAC Clyde Space embarks on a 3-year project, named xSPANCION, with the European Space Agency (ESA) to develop an innovative satellite constellation service, including the manufacturing of 10 spacecrafts. The UK Space Agency through ESA, will co-fund the project with 9.9 MEUR (approx. 101.4 MSEK). AAC Clyde Space intends to, outside this project, enter into customer service agreements for data delivery from the constellation.


Förvärvet av Hyperion Technologies B.V. är genomfört

2020-11-10 AAC Clyde Space AB (publ)


The acquisition of Hyperion Technologies B.V. is completed

2020-11-10 AAC Clyde Space AB (publ)


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted