beQpress
Pressmeddelanden
Absolent Group: ABSOLENT SLUTFÖR AVYTTRING AV GALLITO LTD I STORBRITANNIEN 

ABSOLENT SLUTFÖR AVYTTRING AV GALLITO LTD I STORBRITANNIEN

Absolent Group har avyttrat Gallito Limited i Storbritannien. Avyttringen är i linje med Absolent Groups strategi och skärper fokuset på utvalda tillväxtplattformar.

Absolent Group förvärvade DCS Group i januari 2019, ett förvärv som inkluderade fem verksamheter varav Gallito var en relativt liten del.

Gallito med huvudkontor i Wetherby, Storbritannien, tillverkar och säljer lackeringsutrustningar såsom spraybås, lackeringsugnar, transportörband och även kanalsystem som säljs under varumärket Fastclip.

Lackeringsutrustningar är inte i linje med Absolent Groups strategiska fokus och följaktligen var det ett naturligt steg att avyttra Gallito för att koncentrera resurser och öka fokus på kärnverksamheten.

Gallito avkonsolideras från Absolent Group från och med den 12 januari 2021. Transaktionen kommer att ha en neutral påverkan på Absolent Groups resultat per aktie för 2021.

Kontakt:

VD och koncernchef Axel Berntsson +46 510 - 48 40 00

Absolent Group AB är listad på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser för Absolent Group AB är Erik Penser Bank AB Tel. +46 8 - 463 83 00.

Email: certifiedadviser@penser.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Pressmeddelande-Absolent-slutfor-avyttring-av-Gallito-Ltd-i-.pdf

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här
______________________________________________________
Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com
Om Du inte vill erhålla företagsnyheter klicka här

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.