beQpress
Pressmeddelanden
Archelon: Styrelsen i Archelon föreslår utdelning av aktier i intressebolaget Goldore Sweden 

Styrelsen i Archelon föreslår utdelning av aktier i intressebolaget Goldore Sweden

Styrelsen i Archelon AB (publ) kommer att kalla till extra bolagsstämma den 28 augusti 2018 för aktieägarnas beslut om utdelning av aktier i intressebolaget Goldore Sweden AB (publ). Förutsatt sådant beslut föreslås avstämningsdag för utdelning vara den 6 september 2018.

Goldore är ett prospekteringsbolag som fokuserar på guldprospektering i kända gruvområden,främst i Skellefte-fältet, där bolaget har en rad intressanta uppslag med potential att skapa ordentliga värden.

Alla närmare detaljer redovisas i kallelse vilken kommer att publiceras i slutet av juli månad 2018.

2018-07-12

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2018.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Archelon Pressrelease 2018-07-12.pdf

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här
______________________________________________________
Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com
Om Du inte vill erhålla företagsnyheter klicka här

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.