beQpress
Pressmeddelanden
Masify: Ytterligare förlängning av teckningstid 

Ytterligare förlängning av teckningstid

Det pågår för närvarande samtal med en större enskild investerare att teckna aktier i Masify Capital AB ("Bolaget" eller "Masify"). Det är styrelsens bedömning att dessa samtal kan komma att mynna ut i ett större kapitaltillskott i pågående emission. Investeraren är sedan tidigare inte aktieägare i Bolaget, men har under en längre tid visat intresse för Bolaget, dess verksamhet och utveckling.

Mot denna bakgrund har styrelsen idag beslutat om att förlänga teckningstiden för samtliga pågående emissioner i Bolaget. Sista dag för teckning i aktuella emissioner är onsdagen den 25 juli 2018 kl 16:00.

Stockholm 2018-07-11

Styrelsen

För mer information kontakta:
Andreas Borg, VD
Masify Capital AB
Tel. +46(0)76 185 84 70
E-post: info@masify.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Masify Pressrelease 2018-07-11.pdf

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här
______________________________________________________
Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com
Om Du inte vill erhålla företagsnyheter klicka här

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.