beQpress
Pressmeddelanden
Delta Minerals: Förlängning av T02 till fredag den 17 augusti 2018 

Förlängning av T02 till fredag den 17 augusti 2018

Styrelsen för Delta Environmental Projects AB (publ) har beslutat att förlänga teckningstiden för teckningsoptionen TO2 till och med fredag den 17 augusti 2018.

Villkor och anvisningar enligt tidigare.

"Förlängningen är en följd av intensifierade förhandlingar för ett kontrakt för Indien genom vår partner i Singapore, som nyss besökt Stockholm", säger Håkan Gustafsson VD, Delta Environmental Projects.

2018-07-10

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, VD, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.

www.deltaminerals.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Delta Minerals Pressrelease 2018-07-10.pdf

Fakta om Bolaget
Delta Environmental Projects AB är ett bolag vars aktier handlas på Mangoldlistan. Det är ett publikt svenskt aktiebolag som är moderbolag i en koncern med rättigheter att genomföra miljöprojekt för eroderat material i Filippinernas floder med regionala/lokala myndigheters tillstånd. Bolagets mål är att påbörja verksamhet för utvinning av fyllnadssand och byggmaterialsand för export.

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här
______________________________________________________
Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com
Om Du inte vill erhålla företagsnyheter klicka här

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.